Yrsel

video

Vad är...

Vad är yrsel?

Yrsel är känslan av att kroppen eller världen runt omkring dig rör sig när den egentligen inte gör det. Yrsel kan bero på flera saker.

Barn kan få yrsel vid vissa infektioner. Om ett virus angriper den plats i innerörat där balanssinnet sitter kan ett barn få yrsel, speciellt vid snabba huvudrörelser. Infektioner i mellanörat (otitis media) kan också ge yrsel.

Infektioner i den del av hjärnan som hjälper oss att gå stadigt - kallad lillhjärnan (cerebellum) - kan leda till yrsel och en ostadig och stapplande gång. Skallskador, huvudvärk, lågt blodsocker, uttorkning, värmeutmattning och stress kan också leda till yrsel.

En del små barn har upprepade episoder av akut yrsel utan känd orsak.

Ett antal av dessa barn utvecklar migrän, och yrselepisoderna tros vara en form av barnmigrän.

Naturligtvis får barn ofta yrsel när de har snurrat runt eller reser sig upp för fort. I mycket sällsynta fall kan yrseln bero på problem i hjärnan eller hjärtat.

Symptom

Symtom och tecken

Barnet får yrsel antingen när det själv snurrar runt eller när saker runt omkring snurrar.

Små barn som inte kan beskriva yrseln kan bli rädda och oroliga. De kan bli tysta, klänga på föräldrarna eller lägga sig ned på rygg tills yrselkänslan går över. Ibland blir de bleka och ögonen kan röra sig rytmiskt och samordnat, oftast horisontellt (nystagmus)

Illamående och kräkningar, feber och förkylningssymtom förekommer också vid yrsel.

Komplikationer

Yrsel kan leda till att ditt barn blir ostadig på benen och ramlar. Yrsel kan också ge koordinationsproblem.

Behandling

Behandling/Gör så här

Kontakta läkare för en undersökning om barnet får yrsel upprepade gånger.

Läkaren kanske måste göra ytterligare tester för att fastställa vad yrseln beror på. Ibland kan läkaren rekommendera sängläge tills yrseln har gått över eller skriva ut ett läkemedel som minskar yrseln.

Om barnet plötsligt får yrsel ska du lugna barnet, hålla om honom/henne och stanna kvar tills yrseln har gått över.

Vågor av yrsel varar vanligtvis bara några minuter, men kan pågå flera timmar och till och med flera dagar.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Yrsel hos barn kan ibland förebyggas genom att man behandlar den bakomliggande orsaken. Lär barnet att tvätta händerna ofta för att minska risken att få ett virus.

Minska risken för skallskada genom att se till att barnet sitter fast ordenligt vid bilåkning och använder en hjälm när han/hon cyklar, åker inlines, skateboard, sparkcykel, skridskor eller skidor.

Ge barnet mycket vätska för att förhindra uttorkning, speciellt om barnet leker ute och det är varmt. Uppmuntra barn att äta näringsrika måltider och mellanmål varje dag.