Video: Så här använder du en flödesmätare

Video: Video: Så här använder du en flödesmätare
Videon visar hur man mäter ett barns lungfunktion med hjälp av PEF. Man mäter hastigheten på luftflödet till och från lungorna.