Ljudfil: Så låter väsande andning och hosta hos ett barn med falsk krupp

Video: Ljudfil: Så låter väsande andning och hosta hos ett barn med falsk krupp
Hör den karaktäristiska hostan - krupphosta - barnet har vid falsk krupp.