Ljudfil: Så låter slemhosta

Video: Ljudfil: Så låter slemhosta
Slemhosta är ofta rungande och fuktig på grund av sekret och slem från de nedre luftvägarna. Vanliga orsaker till slemhosta är nedre luftvägsinfektioner och astma.