Ljudfil: Så låter torrhosta

Video: Ljudfil: Så låter torrhosta
Torrhosta är ofta förbunden med infektion i de övre luftvägarna, som ex. förkylning, influensa och halsinfektion.