Uttorkning

Video: Uttorkning
Vi ser en pojke på 10 år som är dehydrerad, dvs. uttorkad. Han är blek, väldigt stilla och mörk under ögonen. Ögonen är insjunkna och läpparna torra. Detta är tecken på att han är uttorkad.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är uttorkning?

När magsjuka eller andra sjukdomar gör så att ett barn kräks eller får diarré, förlorar hennes kropp vätska och salter.

Om ett barn har för lite vätska i kroppen säger vi att hon är uttorkad. Detta tillstånd kan vara mycket allvarligt om uttorkningen är svår.

Barn med diarré eller kräkningar kan lätt bli uttorkade, eftersom de kan förlora mer vätska än de får i sig.

Barn under 1 år behöver ca 1 liter väska per dag och barn över 1 år behöver 1-2 liter vätska per dag, beroende på hur stora de är.

Den mängden ökar när barnet förlorar vätska genom kräkning eller diarré.

Barn tål inte att förlora vätska på samma sätt som vuxna gör. De som är under 3 år kan torka ut på några få timmar, särskilt om barnet redan kräks och har diarré.

Att enbart ha feber ökar förlusten av vätska genom huden och ökar också risken för uttorkning.

Symptom

Tecken på uttorkning

 • Ett uttorkat barn är vanligtvis slö, håglöst och blek. Hon vill inte leka, är inte aktiv och vill vanligtvis bara sova, men sömnen är ofta orolig. Barnet är missnöjd, gråter lätt och klagar ofta över törst. 
 • Ögongloberna kan också vara lätt insjunkna, så att barnet ser ut att vara "svart runt ögonen". 
 • Ett svårt uttorkat barn kan vara torr inne i själva munnen, gråta utan tårar, vara oerhört törstig eller inte törstig alls, och huden står kvar i ett upphöjt veck på magen. Så långt ska man inte låta det gå! 
 • Om ett barn kissar mindre än normalt och urinen är mörk och koncentrerad, kan detta vara ett tidigt tecken på vätskebrist. Hos spädbarn och småbarn är ständigt lätta blöjor ett tecken på vätskebrist (förstadium till uttorkning).
 •  

  Video: Se symptom på dehydrering

  Video: Se uttorkad pojke efter magtarmkatarr

  Video: Så ser tecknen på uttorkning hos barn ut

  Video: Se uttorkad pojke

  Behandling

  Egenvård

  Små barn får vätskebrist lättare och fortare än ungdomar och vuxna, bl a för att de har mindre reserver och snabbare omsättning av kroppens vätska. När förlusterna ökar genom feber, flåsande andning och/eller diarré och tillförseln minskar p.g.a. kräkningar, nedsatt aptit eller blåsor i munnen, hotar uttorkning.

  Därför är det viktigt att få i det sjuka barnet vätska, så att tillförseln håller jämna steg med förlusterna.

  Du kan förvissa dig om att så är fallet genom att:

  • Ge ditt barn rikligt med vätska av sort som han tycker om och med smaklig temperatur. Skriv gärna upp den mängd du ställer fram och stryk över när glaset gått åt. 
  • Hålla koll på urinmängder och även på urinens utseende 
  • Väga barnet dagligen, ungefär vid samma klockslag, helt naken och på samma våg varje gång

  När söka läkare

  När ska du söka läkare?

  Om ditt barn är sjukt och visar de typiska tecknen på uttorkning (håglöshet, slöhet, torra läppar, insjunkna ögon samt litet och mycket mörk urin), åk till Barnakuten eller ring 112 för att få råd om vart du ska åka f.a. få hjälp. Innan det har gått så långt, finns det dock mycket du kan göra f.a. förebygga uttorkning.

  • Den vanligaste orsaken till uttorkning är infektiös diarrésjukdom, ofta med kräkningar ("maginfluensa"). Ssk besvärligt att hålla jämna steg med förlusterna blir det om barnet kräks. 
  • Om det är fråga om enbart kräkningar, och om urinmängderna istället är stora, måste barnet undersökas av läkare akut samma dag (med tanke på urinvägsinfektion eller diabetes!)