Ulcerös kolit

Video: Ulcerös kolit

Vad är...

Vad är ulcerös kolit?

Ulcerös kolit är en form av inflammatorisk tarmsjukdom som innebär att tjocktarmens och ändtarmens slemhinna är kroniskt inflammerad och öm.

Den här sjukdomens kliniska bild varierar mellan lindrigare och svårare former. Den är kronisk i så motto att om man en gång fått diagnosen, och den är korrekt, så har man sjukdomen hela livet. Det hindrar emellertid inte att man kan vara tämligen besvärsfri långa perioder.

Orsaken till ulcerös kolit är okänd, men sjukdomen är vanligare i vissa familjer.

Sjukdomen kan debutera antingen i barndomen eller i vuxen ålder. När man har haft ulcerös kolit länge blir risken för tjocktarmscancer hög.

Det går att operera bort tjocktarmen och därigenom bli av med inflammationen.

Symptom

Symtom och tecken

Kronisk inflammation i tjocktarmen och ändtarmen kan ofta leda till blödningar i slemhinnan och en överproduktion av slem.

De huvudsakliga symtomen är därför blodig diarré och slem i avföringen.

Dessutom kan patienten klaga på buksmärtor, ömhet i buken, illamående, nedsatt aptit och viktminskning. En del barn kan ibland drabbas av svårbehandlad förstoppning.

Komplikationer

Täta diarréer hos ett barn kan leda till viktminskning och risk för uttorkning.

Små och ständiga blödningar från den inflammerade tarmen kan leda till blodbrist.

Ulcerös kolit leder sällan till nedsatt upptag av näringsämnen och därmed undernäring. (Det motsatta är emellertid fallet vid Crohns sjukdom, som är den andra huvudgruppen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.)

Sjukdomen har en tendens att blossa upp i "skov", som i värsta fall kan leda till en omfattande inflammation i hela tjocktarmen. I sådana fall känner sig barnet allvarligt sjuk och den ansvarige barnläkaren eller ställförträdare bör kontaktas omedelbart.

Alla barn med ulcerös kolit ska ha en egen specialistläkare på sjukhus (pediatrisk gastroenterolog) eller en lokal barnläkare som står i kontakt med specialisten.

Sjukdomens rätta behandling kräver återkommande undersökningar (coloskopi o.a.), avvägd medicinering, näringsstöd m.m.

Behandling

Behandling/Gör så här

Om ditt barn har diarréer med blod och slem ska du kontakta barnläkare akut. Att fastställa diagnosen ulcerös kolit kan kräva en hel del undersökningar, såsom tjocktarmsröntgen, blodprover och coloskopi. Det sistnämnda innebär att läkaren tittar in i tarmen genom anus med hjälp av ett tunt, böjligt rör med fiberoptik.

Alla barn med ulcerös kolit ska ha en egen specialistläkare på sjukhus (pediatrisk gastroenterolog) eller en lokal barnläkare som står i kontakt med specialisten.

Sjukdomens rätta behandling kräver återkommande undersökningar med koloskopi, avvägd medicinering, näringsstöd m.m. 

Om provsvaren och undersökningarna bekräftar diagnosen får barnet antiinflammatoriska och immunhämmande läkemedel, antingen direkt i tarmen med hjälp av ett lavemang, eller i form av tabletter.

Barnet kanske måste läggas in på sjukhus för intravenös medicinering om en inflammation skulle blossa upp akut.

Om medicinen inte lyckas hålla sjukdomen under kontroll, kan en operation där hela tjocktarmen tas bort bli nästa steg.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Barn med ulcerös kolit kan få återkommande skov och deras tillstånd kan försämras. Det är viktigt att du följer barnets sjukdomsförlopp och snabbt kontaktar läkare om sjukdomen förvärras.

En barnläkare som är specialist på tarmsjukdomar hos barn bör ha uppsikt över ditt barn genom regelbundna kontroller.

Han eller hon arbetar oftast i lag med nutritionssköterska, dietist, kanske psykolog och kurator.

Teamet brukar ha tillgång till en sjukhusavdelning, där barnet kan läggas in vid behov. I svårbemästrade fall finns det kirurgisk behandling att tillgå.