Tredagarsfeber

Video: Tredagarsfeber
Videon visar ett barn med fjärde sjukan ( tredagarsfeber). Typiskt för denna barnsjukdom är feber och utslag

Vad är...

Vad är tredagarsfeber?

Tredagarsfeber, även kallad exanthema subitum, är en vanlig virussjukdom med hög feber som följs av utslag.

Den är vanligast hos barn mellan 6 månader och 2 år.

Även om många barn aldrig visar några tecken på sjukdomen, så har de flesta barn vid 4 års ålder haft viruset och blivit immuna mot det.

Sjukdomen orsakas av två vanliga och närbesläktade virus: humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) och typ 7 (HHV-7).

Tiden från infektion till sjukdomsutbrott (inkubationstid) är inte känd, men ett barn anses smitta några dagar innan febern bryter ut och tills utslagen försvinner.

Man vet inte exakt hur en person blir smittad, men viruset sprids troligen genom droppar från hosta eller nysningar.

Symptom

Symtom och tecken

Tredagarsfeber börjar ofta med symtom på förkylning, följt av snabbt stigande feber, som kan gå upp till 39,5 ºC eller högre.

Trots den höga febern har barnet få eller inga tecken på infektion.

En del barn blir griniga och irriterade, men många är glada trots att de har hög feber.

Efter 3 dygn går febern ner samtidigt som barnet får utslag.

Utslagen är rosafärgade (rosa-röda) och kan vara platta eller upphöjda fläckar, som bleknar när man trycker på dem.  

Utslagen syns oftast på halsen och bröstkorgen, men även i ansiktet, på armarna och benen. Utslagen kliar inte och försvinner i allmänhet efter 1-2 dagar och återkommer normalt inte.

Vissa barn kan även få andra symtom som ögoninflammation (konjunktivit), svullna lymfkörtlar i nacken, hosta eller lindrig diarré.

Många föräldrar berättar att barn med tredagarsfeber är mer retliga när de har utslag än när de har feber.

Komplikationer

Tredagarsfeber är som regel en ofarlig sjukdom som försvinner utan några komplikationer.

Den vanligaste komplikationen är feberkramp. Tredagarsfeber är faktiskt en vanlig orsak till feberkramp i den aktuella åldersgruppen.

Anfallen kommer med plötslig medvetslöshet, stelhet i kroppen och kramper (ryckiga rörelser) i armar, ben eller ansikte.

De flesta feberkramper varar mindre än en minut eller två innan de upphör av sig själva.

Åk in till akutmottagningen om ditt barn får feberkramp för första gången!

Behandling

Behandling/Gör så här

Vid tredagarsfeber får barnet i allmänhet bara lätta besvär. Om barnet verkar livligt och i övrigt må bra med god aptit, är det inte farligt att ha feber upp till 40 ºC.

Det kanske inte är nödvändigt att ge läkemedel för att ta ner febern, men barnet kan må bättre om febern sjunker. Det kan också göra det också lättare att bedöma hur sjukt barnet är.

Om barnet har haft en feberkramp tidigare, eller har epilepsi, ska du ge ett läkemedel som tar ner febern när tempen är 38,5 ºC eller högre. Barn med hjärtsjukdom ska också få läkemedel som tar ner febern.

Om barnet verkar må dåligt på grund av den höga febern, kan du ge läkemedel som minskar denna, ta av onödiga kläder samt ge barnet mycket att dricka. Vid feber ökar barnets behov av vätska.

Ge barnet mat om han/hon vill ha det, men oroa dig inte om barnet inte vill äta.

Kom ihåg att antibiotika inte hjälper eftersom sjukdomen orsakas av ett virus. Kontakta läkare om febern varar längre än 3 dygn eller om barnet verkar bli sämre.

Åk in till Akuten of barnet får feberkramp för första gången!

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är svårt att undvika virusinfektioner.

Förekomsten är emellertid lägre på dagis där barnen tillbringar tid utomhus oavsett årstid och väderlek än på dagis där man stannar inne.