Svinkoppor (impetigo)

Video: Svinkoppor (impetigo)
Vi ser en pojke med svinkoppor. Svinkoppor ser vi ofta i ansiktet och på fingrarna, och såren utvecklar sig inom loppet av 4-6 dagar.

Vad är...

Vad är svinkoppor hos barn?

Svinkoppor är en vanlig bakteriell hudinfektion.

Den sprids lätt från person till person och förekommer som utbrott i familjer, på dagis och skolor.

Svinkoppor orsakas i regel av två olika bakterier: stafylokocker eller streptokocker.

Dessa bakterier finns normalt på hudytan och i näsan eller munnen. De orsakar normalt ingen skada om de inte blir alltför många på ett speciellt område eller invaderar en öppning i huden.

Svinkoppor utvecklas ofta runt näsan och munnen och på ställen där huden är skadad, t.ex. nära ett skärsår, ett kliande insektsbett, ett område med eksem eller en vattkoppsblåsa.

svinkoppor

Symptom

Symtom och tecken vid svinkoppor

Svinkoppor börjar vanligen med ett skärsår eller sår på huden. Om barnet river där kan såret bli infekterat med bakterier som finns på hudytan, eller inuti munnen eller näsan.

Det leder till att såret blir rött, varmt och svullet, kliande och känsligt att beröra. Barnet kan ha små varfyllda blåsor, som till slut spricker och bildar en guldgul skorpa.

Om barnet fortsätter att riva eller plocka på såret kan infektionen spridas och nya sår bildas på andra delar av huden, vanligtvis i närheten av det första såret.

Svinkoppor är vanligast i ansiktet, runt munnen eller näsan och på fingrarna, men kan även ses på andra delar av kroppen som barnet rör vid. Såren utvecklas under några dagar och varar flera dagar innan sårskorpor bildas. 

Komplikationer

Komplikationer

Svinkoppor leder sällan till några allvarliga komplikationer.

Såren kan lämna ärr, men det är inte vanligt. I mycket sällsynta fall kan bakterierna nå blodbanan, spridas runt med blodet (bakteremi) och skada inre organ, t.ex. hjärtklaffarna och njurarna.

En annan sällsynt komplikation är Ritters syndrom eller SSSS (Staphylococcal Scaling Skin Syndrome). Det drabbar oftast små barn.

Sjukdomen börjar med en lokal infektion, som svinkoppor, men ett giftigt ämne (toxin) som produceras av bakterierna leder därefter till en allmän hudreaktion. Utslagen börjar runt munnen och sprider sig till resten av kroppen.

Blåsorna spricker och lämnar öppna sår på huden som ser ut som brännskador. Barnet har ofta feber och smärta.

Det här allvarliga tillståndet måste ibland behandlas på sjukhus med antibiotika intravenöst.

Som tur är återhämtar sig de flesta barn helt efter den här hudinfektionen, utan ärrbildning eller långsiktiga komplikationer.

Behandling

Behandling/Gör så här

Svinkoppor kan i de flesta fall behandlas hemma.

Använd en tvättlapp eller blöt frottéhandduk för att avlägsna skorporna, när de blivit uppmjukade med tvål och varmt vatten. Upprepa den behandlingen ett par gånger dagligen. Utslagen bör bli bättre inom en vecka.

Kontakta läkare om utslagen inte blir bättre inom några dagar, om barnet har många blåsor över hela kroppen eller har feber och inte mår bra.

Läkaren ger råd om det behövs receptbelagd stark antibiotikasalva eller penicillin att tas genom munnen.

Det senare blir aktuellt om utslagen sprider sig trots lokal behandling.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Att tvätta händerna noga är det bästa sättet att förebygga spridning av svinkoppor.

Barnet ska tvätta händerna ofta och använda en egen handduk och tvättlapp. Fuktiga handdukar, som används av flera barn, sprider svinkoppor. Det kan räcka att handdukarna hänger tätt ihop. Dagis är, på goda grunder, rädda för att få in svinkoppor bland barnen och du bör respektera dagispersonalens hållning och besked om när de kan ta emot ditt barn igen.

  • Barn som har någon form av hudinfektion ska uppmuntras att inte vidröra eller riva på såren.
  • Naglarna ska vara kortklippta för att inte samla och sprida bakterier och för att barnet inte ska få nya sår om han/hon river någon annanstans.
  • Om det är många barn på skolan eller dagis med svinkoppor bör åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare spridning.

Det kan exempelvis vara att dagligen tvätta leksakerna, använda engångshandskar och rengöra andra föremål som kan leda till spridning av infektionen.

Lokala hälsovårdsmyndigheter kan hjälpa till med förebyggande åtgärder.