Svimning

video

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är svimning?

Svimning är en kortvarig förlust av medvetandet som kan innebära att en person faller till marken.

Den medicinska termen är synkope och tillståndet inträffar vid nedsatt blodflöde till hjärnan.

Det beror i sin tur på att venösa blodkärl i buktrakten vidgas för att musklerna i kärlväggen tappar sin spänning, och hjärtat därmed inte får tillräckligt med blod att pumpa vidare.

När personen ligger ned ökar återflödet till hjärtat och därmed blodflödet till hjärnan, och allting återgår vanligen till det normala. De här episoderna varar ofta mindre än en minut.

Vidgningen av de s.k. kapacitanskärlen i nedre delen av kroppen utlöses via nervsystemet.

Barn kan svimma när de har ont, exempelvis vid benbrott, nålstick eller blodprov.

Vissa barn, speciellt gängliga tonåringar, får svimningstendens när de reser sig upp för snabbt, något de ofta beskriver som yrsel. Sömnbrist, vätskebrist, en pågående infektion eller lågt blodsocker av att inte ha ätit på länge, ökar alla risken för att svimma.

Andra möjligheter är känslomässig stress eller ångest, att stå i kö, eller att vara i ett för varmt eller för dåligt ventilerat rum. 

Svimning hos barn är vanligast bland äldre barn, speciellt flickor i skolåldern.

Symptom

Symtom och tecken

Svimning är en kortvarig förlust av medvetandet, som leder till att man faller ihop.

Fallet brukar inte vara "brutalt" - inga frakturer eller svårare mjukdelsskador brukar förekomma.

Barnet beskriver efteråt yrsel eller har en känsla av att rummet "blev svart".

Omkringstående har ibland sett vederbörande bli blek och kallsvettig före svimningen.

Skakningar kan förekomma, men grova rytmiska ryckningar i armar och ben hör inte till bilden, utan stämmer bättre med epilepsi.

Väldigt djup och häftig andning före svimningen tyder på att det kan ha rört sig om ett s.k. hysteriskt anfall.

Komplikationer

Svimning leder sällan till komplikationer.

Vanligtvis vaknar personen kort efter svimningen. Ibland kan skador inträffa vid fallet.

Behandling

Behandling/Gör så här

Om barnet känner att han/hon kommer att svimma eller du noterar någon av de varningssignaler som nämns ovan, ska du lägga barnet ned med fötterna högt.Det förbättrar blodcirkulationen till hjärnan och hjälper till att motverka svimning.

Ibland kan det hjälpa att barnet tar stöd med händerna mot knäna och hänger med huvudet en stund f.a. blodflödet till hjärnan ska återupprättas. Om barnet redan har svimmat, ska du lägga henne ned på sidan med huvudet något bakåt och stanna tills hon vaknar.

En typisk, vanlig svimning kräver ingen uppföljande läkarkontakt. Om ditt barn däremot haft upprepade svimningsepisoder bör en läkare fastställa orsaken. Bland de mer allvarliga orsakerna finns epilepsi, lågt blodsocker och störningar av hjärtrytmen.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det kan vara svårt att förebygga svimning, om det inte finns en känd bakomliggande orsak.

Se till att barnet sover tillräckligt, dricker mycket och äter regelbundna måltider varje dag. Frukosten är en särskilt viktig måltid som ger energi för skoldagen.

Kontrollera att barnet får i sig tillräckligt med järn i kosten och inte har blodbrist. Det gäller särskilt flickor som har fått mens.

Lär barnet att sitta en stund innan det reser sig eller hoppar upp från liggande.

Lär barnet att böja benen regelbundet för att pumpa upp blod från benen om han/hon måste stå längre perioder.

Om barnet är väldigt rädd för nålar och blodprover, ska du berätta om sådant långt i förväg. Stanna med barnet i situationer som kan orsaka oro eller smärta och kan leda till att barnet svimmar.

Om barnet uppvisar varningssignalerna innan han/hon svimmar, kan du lära barnet att känna igen dessa.

Föreslå att han/hon lägger sig eller sätter sig ned med huvudet mellan knäna så fort som möjligt, så att svimningsepisoden förhoppningsvis kan undvikas.