Svårt att svälja

Video: Svårt att svälja
Typiska symtom vid halsont hos barn

Vad är...

I allmänhet

Många sjukdomar kan ge halsont, men den vanligaste orsaken är en infektion i svalget och/eller tonsillerna (halsmandlarna).

Sväljningsbesvär kan också bero på att något fastnat i svalget eller längre ner, i matstrupen.

Äldre barn kan tala om var det gör ont när de sväljer, men yngre barn kanske inte kan göra det.

Om ett litet barn inte vill äta eller börjar gråta vid måltiderna kan det betyda att hon har ont när hon sväljer.

Orsaker till halsont

Halsont som beror på en infektion i munnen, halsmandlarna eller svalget orsakas vanligen av virus eller bakterier. Eftersom virus och bakterier förekommer i barnets saliv, kan infektionen snabbt spridas från ett barn till ett annat genom hosta, nysningar eller annan kontakt med saliven. Andra barn i samma familj eller samma klassrum är särskilt mottagliga för smitta från ett infekterat barn.

Många vanliga virus och bakterier kan orsaka halsont.

Till exempel kan streptokockbakterier orsaka akut halsfluss (svullna halsmandlar) eller svalginflammation (halsfluss).

Körtelfeber, en virusinfektion, kan också orsaka halsfluss hos äldre barn.

Ring 112 om barnet har hög feber, sitter framåtlutad, har svårigheter att andas och/eller inte kan svälja sin egen saliv.

Struplocksinflammation är ett livshotande tillstånd och kräver omedelbar akutvård.

Andra symtom

Ett barn med halsont av en virusinfektion har i allmänhet även andra symtom på förkylning - snuva, nästäppa, hosta och feber. Barn med virusinfektion i svalget kan ha ont när de sväljer mat och vätska, men de har knappast svårt att dricka.

Vid bakteriell halsfluss har barnet i allmänhet inte några förkylningssymtom men däremot hög feber och ibland rent av svårt att svälja mat eller t o m dryck. Andra vanliga symtom på bakteriell halsfluss är: illamående, kräkningar, magont eller öronvärk.

Äldre barn med halsfluss pratar ofta "grötigt" och har ömma lymfkörtlar på halsen. Det gäller inte minst om barnet har körtelfeber.

Behandling

Egenvård

 • Ge barnet mycket att dricka. En del barn tycker att det hjälper med kalla drycker för att lindra smärtan, medan andra barn föredrar varma drycker, som örtte eller varm choklad. Båda sorterna är helt OK ur medicinsk synpunkt. 
 • Låt barnet äta sådant som är lätt att svälja. Exempel på lämplig mat är: välling/gröt, fruktkräm, soppa och glass. 
 • Ge barnet smärtlindrande och febernedsättande medel som paracetamol (Alvedon, Panodil) eller ibuprofen (Brufen, Ipren). Det behövs högre dos än den som rekommenderas mot feber f.a. dessa medel ska ge smärtlindring.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Ring 112 för omedelbar transport till sjukhus med akutbil eller ambulans, om:

 • Barnet inte kan, eller har svårt att, svälja sin egen saliv. Barnet kan ha struplocksinflammation och måste få läkarvård direkt. Undersök inte barnet i munnen och låt henne inte lägga sig ner. Låt henne vara kvar i den ställning hon har valt eftersom en förändring av kroppsställningen kan blockera luftvägarna och göra att hon kvävs. 
 • Barnet har svårt att svälja och kämpar för att få luft. 

Sök också en akutmottagning samma dag, om

 • Barnet har ont i halsen och har svårt att öppna munnen helt och hållet. 
 • Du tror att barnet är uttorkat. Ett barn med halsont kanske inte vill svälja och får därför inte i sig tillräckligt med vätska. Uttorkning är en vanlig komplikation vid körtelfeber. 
 • Du tror att något har fastnat barnets i hals eller matstrupe. 

Beställ tid hos läkaren på vårdcentralen, om:

 • Du tror att barnet har halsfluss. Halsont, hög feber, huvudvärk och nedsatt allmäntillstånd kan indikera att barnet har streptokocker i halsen, vilket kräver behandling med antibiotika. 
 • Barnet har haft ont i halsen utan några andra symtom (som t.ex. en förkylning eller feber) i mer än 2 dygn. 
 • Barnet har huvudvärk och utslag. Det kan vara tecken på scharlakansfeber eller körtelfeber.