Struplocksinflammation (epiglottit)

Video: Struplocksinflammation (epiglottit)
Animationen visar vad som händer vid en struplocksinflammation

Vad är...

Vad är struplocksinflammation?

Akut struplocksinflammation är en sällsynt, men potentiellt livshotande bakteriell infektion i struplocket (epiglottis).

Struplocket är ett lock av brosk som öppnar och stänger öppningen på struphuvudet (larynx) och luftstrupen (trachea).

Struplocksinflammation orsakas oftast av bakterien Haemophilus influenzae typ B (Hib).

Infektionen leder till att struplocket snabbt svullnar upp och kan falla tillbaka och blockera luftflödet till luftstrupen och lungorna. Detta leder till svåra andningsbesvär eller, i värsta fall kvävning.

Struplocksinflammation kan drabba barn och vuxna i alla åldrar och brukade vara vanligast hos barn i åldern 2 till 6 år.

Lyckligtvis är struplocksinflammation ovanligt idag eftersom alla rutinmässigt erbjuds vaccination mot bl a Hib på BVC (vid 4, 5 och 10 månaders ålder).

Symptom

Symtom och tecken

Struplocksinflammation börjar vanligen med feber och halsont och ger sedan snabbt svåra andningsbesvär.

Barnet kan sitta upprätt och luta sig framåt för att försöka få tillräckligt med luft.

Det har svårt att prata och svälja, och dräglar ofta eftersom det inte kan svälja sin egen saliv.

Barnet andas ofta med hårda väsande eller pipande ljud (stridor) och kan vara mycket slött (letargiskt). Huden och tungan kan vara blåaktiga, vilket är ett tecken på syrebrist i blodet.

Det är ett mycket allvarligt tecken!

Komplikationer

Komplikationer

Struplocksinflammation är ett livshotande tillstånd på grund av risken för totalstopp i luftvägarna och eventuell kvävning. Ring omedelbart 112 och beskriv barnets tillstånd så kommer ambulans!

Behandling

Behandling/Gör så här

Om misstänker att ditt barn har struplocksinflammation måste du omedelbart ringa 112 för ambulanstransport till akutmottagning på närmaste sjukhus. Ge er inte iväg själv i bil med ett barn med misstänkt struplocksinflammation för att komma fortare till sjukhuset!

Nödåtgärder för att säkra luftvägen kan vidtagas i ambulansen i nödfall. Försök att trösta barnet och prata så lugnt som möjligt. Försök inte att titta i munnen.

Lägg inte barnet ned eftersom det kan förvärra tillståndet och leda till kvävning. Barnet sitter eller ligger troligen i den position som gör det lättast för honom/henne att få luft, så ändra om möjligt inte barnets ställning.

På sjukhuset söver en narkos- eller barnläkare ner barnet i sittande läge genom att strömma narkosgas över barnets ansikte. Så fort han/hon somnat sätts en intravenös infart och ger man antibiotika och ytterligare mediciner.

Sedan lägger man barnet ner på rygg och för ner ett instrument i svalget (laryngoskop) och försöker få ner ett andningsrör (endotrachealtub) förbi det svullna struplocket.

Om det misslyckas öppnar man luftstrupen nedanför larynx för att säkra andningen.

Därefter vidtar intensivvård med åtgärder utifrån barnets tillstånd.

Förebyggande åtgärder

Genom en vaccination med Hib-vaccin skyddar du barnet mot den främsta orsaken till struplocksinflammation.

Samma bakterier kan också orsaka hjärnhinneinflammation hos barn, så det är ett viktigt vaccin. Hib-vaccinet erbjuds rutinmässigt och gratis till alla barn på BVC (Pentavac eller motsvarande). Det ges vid 4, 5 och 10-12 månaders ålder.

Lyckligtvis är akut struplocksinflammation mycket sällsynt bland barn som har fått Hib-vaccin.