Spindelbett och skorpionstick

video

Vad är...

Kontakta din läkare

Allmänt

Barn kan lätt bli bitna av spindlar. Det kan vara mycket smärtsamt men är sällan farligt, fast det finns några viktiga undantag som svarta änkan-spindlar och brunspindlar.

Svarta änkan är ca 14 mm långa och känns igen på den röda timglasformade fläcken på bakkroppens undersida (titta inte efter!).

Svarta änkor och deras släktingar finns nästan överallt på det västra halvklotet, på fuktiga och mörka platser. De trivs bäst i "gömställen" som vedhögar, stubbar, skrothögar, förråd, lador, frukt- och grönsaksträdgårdar, stenmurar och under stora stenar.

Om de kommer in, tar de sig till mörka platser, som källare, garderobshörn, garage eller bakom möbler. De är timida till sin natur och biter bara när de inte kan fly, eller om någon sätter sig på dem eller rör vid dem av misstag. När spindeln biter sprutar den in ett gift. Giftet påverkar nervsystemet och orsakar svåra symtom.

Brun eremitspindel är det vanliga namnet på en liten brunaktig spindel som främst finns i centrala och södra USA. Den kallas även violinspindel eftersom den har en tydligt violinformad fläck på ryggen. Förutom svarta änkan och vissa besläktade arter, är den bruna eremitspindeln den enda spindeln i USA vars bett kan vara farligt för människor, särskilt små barn och åldringar.

Det finns cirka 40 olika typer av skorpioner i USA, men den enda som kan ge barn farliga förgiftningssymtom är en liten gul skorpion som är en barkskorpion av arten Centruroides exiclicauda.

Symptom

Symtom och tecken på spindelbett

De flesta spindelbett ger endast milda symtom (hudrodnad, smärta, lätt svullnad och ibland ett litet sår) vid bettet.

Om barnet blivit bitet av en giftspindel kan symtomen vara mycket värre med:

 1. Kraftig lokal reaktion med svullnad, hudrodnad och blåaktig missfärgning av huden runt bettet. Det här sker snabbt, från några minuter till några timmar. 
 2. Blåsbildning och ett sår vid bettet (brun eremitspindel). Det sker under de första 24-48 timmarna. 
 3. Betydande smärta runt bettet. 
 4. Smärta och stelhet i lederna. 
 5. Muskelsmärta, spasmer och allmän stelhet. 
 6. Feber, huvudvärk, frossa, skakningar. 
 7. ökad salivavsöndring. 
 8. Svettningar. 
 9. Andningssvårigheter. 
 10. Magsmärtor, illamående och kräkningar 


Symtom och tecken på skorpionstick

Om en person blir stucken av en skorpion, sväller området runt sticket upp och kan ändra färg, beroende på vilken typ av skorpion det är.

Barkspionen (Arizona Bark Scorpion) kan ge ett mycket smärtsamt stick, men är troligen inte lika farlig som man tidigare trodde, och inga dödsfall har rapporterats för den här arten i USA sedan 1968 (förutom dödsfall på grund av allergichock).

Sticket kan dock vara farligt och livshotande för spädbarn och små barn.

Symtomen är svåra ofrivilliga rörelser, stark oro och andningssvårigheter.

Behandling

Egenvård

De flesta spindelbett och skorpionstick ger endast milda reaktioner och läkare behöver inte kontaktas.

 1. Tvätta bettet/sticket med tvål och vatten, eller gör rent med ett antiseptiskt medel. 
 2. Sätt på ett isomslag eller en kall tygbit runt bettet/sticket för att lindra smärtan och minska svullnaden. 
 3. Håll den kroppsdel som blivit biten eller stucken upphöjd, eftersom det fördröjer spridningen av giftet. 
 4. Ge smärtlindrande läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen. 
 5. Om barnet blivit bitet av en svart änka kan det bli nödvändigt med ett antiserum; om bettet kommer från en brun eremitspindel kan kortikosteroider hjälpa. Ett försöksantiserum mot barkskorpionen (Arizona bark scorpion) finns endast i Arizona, men är inte godkänt av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Alla barn som blivit bitna av dessa insekter bör omedelbart föras till en medicinsk klinik för lämplig behandling.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Spindelbett och skorpionstick

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om:

 • Barnet visar tecken på allvarlig allergisk reaktion som orsakats av bettet, som svullnad i ansiktet och munnen, svårigheter att svälja eller prata, andningssvårigheter, yrsel, svimfärdighet, buksmärtor, illamående och kräkningar. 
 • Barnet får nässelfeber efter att ha blivit bitet. 
 • Du tror att barnet har blivit bitet av en brun eremitspindel eller en svart änka. 
 • Barnet blivit stucket av en skorpion. 

Beställ tid hos läkare om:

 • Du misstänker att bettet är infekterat, eller om bettet är ovanligt stort, eller smärtsamt. Det är ofta svårt att veta om den lokala reaktionen beror på själva bettet, eller på en infektion. Kontakta läkare om du känner dig osäker.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

När du och ditt barn reser i områden där det kan finnas spindlar och skorpioner bör du vidta några enkla försiktighetsåtgärder:

 • Kontrollera att det inte finns spindelväv i garaget, på vinden eller runt vedhögar. 
 • Låt inte barnet leka på dessa platser om de inte har på sig långbyxor och kraftiga skor eller kängor/stövlar. 
 • Låt inte barnet leka i bråten eller högar med ved eller grenar. 
 •  Se till att barn som hjälper till att stapla ved har handskar på sig. 
 • Om du bor i sydvästra USA och har skorna i garaget, källaren eller förstugan, ska du skaka av dem noga innan du sätter på dig dem.
 • Uppmana barnet att aldrig leka med spindlar eller skorpioner.
 • Lär dina barn hur dessa småkryp ser ut! (Se bilder ovan).