Solskador

video

Vad är...

Allmänt

Barn har tunn hud och svagt utvecklat pigment, hudens färgämne som hjälper till att skydda huden mot solen. Därför löper barn större risk för solskador än vuxna.

Barn med ljust eller rött hår bränner sig lättare än barn med mörkt hår.

Solens ultravioletta strålar är särskilt farliga.

Forskning har visat att barn som bränt sig i solen löper en ökad risk att få hudcancer senare i livet. Därför är det mycket viktigt att du skyddar ditt barn från solskador.

Komplikationer

En för lång vistelse i solen kan orsaka andra problem förutom solskador.

Om barnet blir för varmt i solen, kan han/hon drabbas av värmeutmattning. Barnet är till en början mycket törstigt; han/hon svettas mycket, klagar på huvudvärk eller yrsel, och verkar vara mycket varmt och besvärat.

Kroppstemperaturen har gått upp och barnet kanske kräks.

Det här tillståndet kräver att barnet snabbt svalkas av och får rikligt med vätska.

Om utmattning inte behandlas på rätt sätt kan den övergå i värmeslag, vilket är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar läkarvård.

Symtomen på värmeslag är svår huvudvärk, yrsel, förvirring, andningssvårigheter och slöhet, och så småningom, medvetslöshet.

Ett barn med värmeslag svettas mycket lite trots hög kroppstemperatur (vanligtvis mellan 38,9 ºC och 40,6 ºC.

Behandling

Egenvård

 1. Om barnet har lätt solsveda behövs ingen särskild behandling, men det är klokt att hålla barnet borta från solen i några dagar tills svedan har lagt sig. 
 2. Du kan svalka den brända huden med en urkramad, våt handduk eller ett svalkande bad eller en dusch. 
 3. Se till att barnet dricker mycket de följande 2-3 dagarna. 


Förebyggande åtgärder

 • Solens strålar är som starkast mitt på dagen, mellan kl. 11 och 1. Låt inte barn vistas i direkt solljus under den här perioden. 
 • Uppmuntra små barn att leka i skuggan. Du kan också skapa skugga med ett paraply. 
 •  Det är här särskilt viktigt i sydliga, varma och soliga klimat. Spädbarn ska vistas i stark sol så lite som möjligt. 
 • Barn bör alltid smörjas in med solskyddskräm när de ska vara ute i solen. 

Solskyddskräm med solskyddsfaktor 15 eller högre rekommenderas och den måste skydda mot både UVB- och UVA-strålning. Solkrämen bör vara vattenfast om barnet badar eller svettas. Du bör smörja in solkräm varannan timme. Det finns få bevis för att solkrämer med en solskyddsfaktor över 15 erbjuder ökat skydd i någon betydande omfattning, däremot kostar de mer. 

 • Barn bör ha på sig solhattar och ljusa kläder när de leker i solen. 

De flesta kläder skyddar effektivt mot solens skadliga strålar. Barn bör täcka huden när de badar genom att t.ex. ha på sig en T-shirt över badkläderna. Barn som leker på stranden eller nära vattenbrynet löper särskild risk att bränna sig när solens strålar reflekteras i vattnet.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Vid lätt solsveda behöver du inte kontakta läkare. Kontakta läkare om solskadorna är allvarliga.

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om:

 • Det bildas blåsor på den brända huden. 
 • Barnet är bränt och svullet i ansiktet. 
 • Stora delar av kroppen är brända. 
 • Du misstänker att barnet har drabbats av värmeutmattning eller värmeslag. 
 • Barnet verkar vara krassligt, med feber, frossa och illamående. 
 • Du tror att barnet är uttorkat. 

Beställ tid hos läkare om:

 • Barnets solsveda verkar vara onormalt smärtsam eller inte lindras av åtgärderna nedan. 
 • Du misstänker en infektion i den del av huden som blivit bränd.