Smärta vid urinering

video
Videon visar ett barn med urinvägsinfektion

Vad är...

Kontakta din läkare

Orsaker till smärta vid urinering

Det finns många orsaker till smärta vid urinering. Hos flickebarn beror smärtan vanligtvis på att slemhinnorna i vulva är irriterade. Orsaker kan vara att man inte torkar sig ordentligt när man varit på toaletten eller har på sig tajta eller alltför varma kläder inomhus (t ex strumpbyxor under på dagis).

Pojkar kan få irritation i förhuden och ollonet av liknande orsaker och då kan det svida vid vattenkastning. Njurstenar och svullnader i blåsan kan också ge sveda, men dessa tillstånd är mindre vanliga.

Den allvarligaste orsaken till smärta vid urinering är en urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektion är helt enkelt inflammation i urinvägarna orsakad av bakterier som fått fäste där.

Det finns två typer: infektion bara i urinblåsan, som kallas cystit och infektion i njurarna, som kallas pyelonefrit.

Under de första levnadsåret är urinvägsinfektion vanligare bland pojkar, men senare under barndomen blir det vanligare bland flickor.

Symptom

Symtom på urinvägsinfektion

Om ditt spädbarn har feber, men inga andra märkbara symtom, bör du alltid överväga möjligheten att han eller hon kan ha fått en urinvägsinfektion.

De enda symtomen kan vara feber och nedsatt allmäntillstånd (mindre aktiv än vanligt, trots febernedsättande behandling). När infektionen involverar njurarna är urinmängderna ofta rätt stora. (Annars brukar ju barn kissa mindre än vanligt när de har feber.)

Det är först runt 3-4 års ålder som barn kan tala om att det gör ont när de kissar, så ju yngre barnet är, desto mer alert måste du vara på möjligheten av en urinvägsinfektion.

Ett barn med blåskatarr mår allmänt rätt bra och har sällan feber. Om infektionen kommit upp till njurarna blir barnet sjukare och har oftast andra symtom som feber, magont, ont i ryggen och kräkningar.

Behandling

Vård vid urinvägsinfektion

Om det finns misstanke om urinvägsinfektion hos ett barn, bör en riktig urinodling med resistensbestämning på laboratorium tas innan man ger behandling. (Hos vuxna anses det inte alltid nödvändigt.)

Det bästa sättet att ta urinprov på spädbarn är att barnläkaren punkterar urinblåsan genom bukväggen med en fin nål. Då kan man vara säker på att de bakterier som eventuellt växer i odlingen inte utgör en förorening från kroppsytan.

Äldre barn kan kissa f a lämna urinprov. Det är bäst att göra detta på läkarmottagningen, men om du har en steril behållare hemma och det handlar om en pojke, så kan han lämna ett urinprov hemma, som du sedan lämnar in på mottagningen samma dag. Kontakta mottagningen innan du tar urinprovet hemma.

 1. Hos läkaren kan man också testa direkt (med s k urinsticka) om urinen innehåller äggvita, blod eller inflammatoriska celler. Odlingen däremot tar några dagar. Ofta vill läkaren inte vänta utan ordinerar medicin direkt. Om odlingen bekräftar urinvägsinfektion, så behöver viss utredning göras f.a. förebygga återfall och, i värsta fall, skador på njurarna. 
 2. Under behandling för urinvägsinfektion bör barnet dricka mycket. 
 3. Om barnet har ont kan det hjälpa med paracetamol (Panodil, Alvedon) eller ibuprofen (Ipren, Brufen). 
 4. Du kan förebygga urinvägsinfektion genom att byta bajsblöjor snabbt, eftersom det ofta är barnets egna tarmbakterier som infekterar urinvägarna. 
 5. Tvätta försiktigt runt barnets könsorgan. För mycket tvättande kan skada huden och göra det lättare för bakterier att få fäste. 
 6. Låt inte barnet bada skumbad eftersom det kan irritera urinröret och göra det mer mottagligt för infektioner. 
 7. Lär flickor att torka sig framifrån och bakåt när de har varit på toaletten. Det håller tarmbakterier borta från urinrörsmynningen. 
 8. Att gå på toaletten regelbundet och tvätta händerna efteråt förebygger också urinvägsinfektioner. Högst upp Utskriftsvänlig version

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Om ditt barn gråter när hon kissar, klagar över sveda vid vattenkastning och/eller kissar små mängder väldigt ofta, måste du tänka på att det kan vara urinvägsinfektion.

Då kissar barnet ofta stora mängder och urinen kan lukta illa. Spädbarn med urinvägsinfektion kan behöva behandlas på sjukhus, och en genomgången urinvägsinfektion kan kräva viss medicinsk uppföljning och utredning.

Åk till en akutmottagning för barn eller ring Vårdguidens Sjukvårdsråd om barn 08-320100 om:

 • Ditt barn har hög feber eller frossa och dessutom kräks och har ont i magen eller ryggen 
 • Barnet är väldigt sömnigt, slött, retligt eller förvirrat. 
 • Barnet är under 3 månader och har enbart feber. 
 • Du tror att barnet är uttorkat. 

Beställ tid hos barnläkare på Vårdcentralen eller Barn- och ungdomsmottagning om:

 • Barn klagar över att det gör ont när hon kissar men har inte feber och verkar frisk i övrigt. 
 • Barnet börjar kissa på sig på dagen eller i sängen på natten efter det att hon redan blivit torr. 
 • Barnet kissar oftare än tidigare. 
 • Barnets urin luktar illa eller har en annan färg än tidigare eller det verkar finnas blod i det. 
 • Barnet klagar över konstant ont i magen, buksmärtor eller smärtor i korsryggen. 
 • Barnet har feber och det är okänt varför. 
 • Barnet har kräkts, men har inte diarré, eller hon inte äter lika bra som vanligt.