Smärta i pungen

video

Vad är...

Orsaker till smärta i pungen

Pojkar kan förstås klaga över ont i pungen efter att ha slagit i underlivet eller ljumsken, men det brukar gå över av sig själv.

Som förälder får man emellertid vara medveten om att plötsligt påkommande smärtor i pungen även kan bero på testikelvridning eller inklämt bråck, och dessa tillstånd måste opereras direkt!

Det finns även andra mindre allvarliga tillstånd (bitestikelinflammation, orchit o.a.) som ger liknande symtom.

Symptom

Symtom och tecken

  • Testikelvridning

När en pojke drabbas av akut testikelvridning, har hans testikel vridit sig runt den sträng som förbinder testikeln med resten av kroppen. Det händer ofta efter någon form av våld mot underlivet, om pojken slagit sig eller blivit sparkad i skrevet, men testikeln kan också vrida sig av sig själv.

Det här är ett allvarligt tillstånd eftersom det kan påverka blodtillförseln till testikeln, vilket kan leda till bestående skador. Symtomen på testikelvridning är akut smärta och svullnad och rodnad av pungen. Det drabbar oftast pojkar i åldern 7-14 år. En del pojkar mår illa, kräks och får ont i magen. För att förhindra bestående skador på testikeln, måste pojken opereras inom 6 timmar!

  • Ljumskbråck

Ett ljumskbråck är en oöm svullnad i ljumsken eller pungen, som framträder ssk när patienten gråter, hostar eller på annat sätt ökar trycket inne i bukhålan. Bråcket består av en liten del av tarmen eller tarmkäxet (omentet), som trycks ut i ljumskkanalen eller ända ner i pungen. Ljumskbråck är vanligt hos pojkar under ett år och kan uppstå på bägge sidor. Ett ljumskbråck varierar i storlek enligt ovan, men är mjukt och inte ömt vid beröring.

Om bråcket är hårt, gör ont och känns varmt vid beröring, samt den omgivande huden är röd och irriterad, kan barnet ha drabbats av ett inklämt bråck. Det är ett allvarligt tillstånd eftersom bråcket kan minska blodcirkulationen till de inklämda delarna av tarmen. Det kan bli nödvändigt att operera akut för att inte tarmen ska skadas.

  • Testikel- och bitestikelinflammation

Dessa orsakas av infektioner, fast av olika slag. Epididymit (bitestikelinflammation) orsakas av bakterier som fått tillträde till den ihopringlade kanal där spermier samlas och lagras. Det inträffar knappast före puberteten och symtomen är en svullen pung och var i urinen. Infektionen behandlas med antibiotika.

Testikelinflammation orsakas snarare av virus. Pojkar med sådan infektion (orchit) har vanligtvis andra symtom som håglöshet, feber och illamående i samband med testikelsvullnad och pungsmärta. Den var mycket vanligare bland unga pojkar när påssjuka var en vanlig virusinfektion, men nu när alla barn vaccineras mot påssjuka har testikelinflammation bland unga pojkar blivit sällsynt. I allmänhet svullnar den ena testikeln först, men inom 1-9 dagar drabbar infektionen oftast även den andra testikeln.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Åk till akutmottagning för barn där det även finns barnkirurg (Ring 08-320100 vid tveksamhet!), om:

  • Din son plötsligt får ont i pungen och du kan se att den är röd och svullen. 
  • Han har konstanta smärtor i pungen utan synbarlig anledning. 
  • Han har ett bråck som plötsligt blir rött, ömt och känns hårt. 

Beställ tid på Barn- och ungdomsmottagning eller Vårdcentral om:

  • Din son plötsligt får ont i pungen, men den omgivande huden inte är svullen eller missfärgad. 
  • Pungen eller ljumsken är svullen men inte gör ont. 
  • Han klagar på att det gör ont att kissa.