Symptomsjekker

Uteslutning av tecken på farlig sjukdom

Vi vill börja med att se om vi kan utesluta att det är något allvarligt fel på ditt barn. Gå därför noga igenom punkterna nedan och titta på den tillhörande videon innan du klickar på Inget av dessa symptom (den gröna knappen)

Symtomkontrollen kan aldrig ersätta en läkarkonsultation utan är tänkt som ett hjälpmedel i hanteringen av sjukt barn. Kontakta alltid din läkare om du tror att det är något allvarligt fel på ditt barn.