Scharlakansfeber

Video: Scharlakansfeber
Videon visar en pojke på 3 år med scharlakansfeber. Vanliga symptom vid scharlakansfeber är hög feber, halsont, halsbesvär, huvudvärk och svullna lymfkörtlar på halsen. Barnet får också karaktäristiska utslag.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är scharlakansfeber?

Scharlakansfeber orsakas av vissa halsflussbakterier (streptokocker) och är en infektion i svalget, som ger utslag över hela kroppen.

Man räknar med att det är ett slags gift från bakterierna, som ger utslaget.

Även en hudinfektion med sådana bakterier (svinkoppor) kan i enstaka fall ge upphov till scharlakansfeber.

Även om många barn får en streptokockinfektion i halsen, är det bara några få som får scharlakansfeber, och man brukar inte få den sjukdomsbilden mer än en gång.

Dels är det nog bara vissa streptokockstammar som ger denna bild, dels verkar det vara ett reaktionssätt på infektionen, som går över när man haft den en gång.

Streptokockinfektionen sprids via droppar vid hosta och nysningar och genom direktkontakt med infekterade kroppsvätskor som saliv.

Tiden från infektion till halsont (inkubationstid) är mindre än en vecka.

Utslagen börjar som regel under halsinfektionens andra dag.

En del person är kroniska bärare av streptokockbakterier, vilket innebär att de alltid har bakterierna i halsen men blir inte sjuka av dem.

Det är sällsynt att bärare sprider infektionen till andra.

Symptom

Symtom och tecken

Scharlakansfeber börjar vanligtvis med rodnad och smärta i halsen, feber, huvudvärk och svullna, ömma lymfkörtlar på halsen.

Halsmandlarna (tonsillerna) baktill i svalget blir större än vanligt, får vita proppar eller beläggning och barnet klagar över att det gör ont att svälja.

Ett barn med streptokocker-infektion i svalget mår som regel ganska dåligt och klagar ofta över ont i magen, illamående och huvudvärk.

Andra symtom på förkylning (snuva, hosta etc) saknas. I början av infektionen kan tungan vara täckt med en vit- eller gulaktig beläggning ("smultrontunga") som fjällar av efter ett tag och lämnar en klarröd tunga.

Utslagen börjar som röda små prickar särskilt på bålens sidor (litet som solsveda. De är lätt upphöjda och känns som gåshud eller sandpapper när man för handen över dem.

Utslagen är tydligast i hudvecken, som armhålor, ljumskar, på insidan av armbågen och runt halsen. Utslagen bleknar när man trycker på dem och kan klia.

De syns först på halsen och i ansiktet, men området runt munnen är i allmänhet inte drabbat. Utslagen sprids därefter längs kroppen.

Utslagen försvinner efter några dagar.

När de gör det fjällar huden, speciellt i ljumskområdet och på fingertopparna, vilket kan hålla på i upp till 10 dagar. 

Komplikationer

Komplikationer

Scharlakansfeber som inte behandlas kan leda till komplikationer.

Halsinfektionen kan sprida sig till andra områden, t.ex. öronen, halsmandlarna och bihålorna. Infekterade halsmandlar kan utvecklas till en varansamling (abscess) som kallas halsböld och kräver punktion och tömning.

Streptokockbakterier kan spridas till blodbanan och leda till blodförgiftning (sepsis) och infektion i andra organ i kroppen.

Reumatisk feber och endokardit (inflammation i hjärtats inre) är allvarliga komplikationer till streptokockinfektion, som emellertid knappast förekommer i dagens Sverige.

Streptokockutlöst njurinflammation (glomerulonefrit) förekommer av och till, och går i de flesta fall över utan att lämna några spår.

Förr kontrollerade man rutinmässigt för äggvita i urinen efter streptokockinfektioner med tanke på denna komplikation, men det anses inte motiverat längre.

Kontakta barnläkare eller vårdcentralen om du är orolig för eventuella komplikationer vid scharlakansfeber.

Behandling

Behandling/Gör så här

Kontakta läkare om du misstänker att ditt barn har scharlakansfeber.

Läkaren tar som regel ett halsprov på barnet för att se om det finns streptokocker.

 • Om barnet har streptokocker får han/hon antibiotika, som regel penicillin, om inte barnet är allergiskt mot det. (En del läkare råder till att vänta litet med penicillinbehandlingen vid scharlakansfeber, för det kan minska risken för att samma sjukdomsbild kommer igen vid framtida streptokockinfektioner.)
 • Läkemedel som lindrar smärta och tar ned feber, som paracetamol eller ibuprofen, kan användas vid behov.
 • Ge barnet mycket att dricka. Det kan lindra halsont och förhindra uttorkning.
 • Fast föda kan vara svår att svälja på grund av halsinfektionen. Mjuk, len mat brukar vara bäst, kall mat som glass kan vara lindrande.
 • En luftfuktare kan göra rummet mer behagligt, speciellt om det är kallt ute. 
 • Utslagen behöver inte behandlas. 
 • Kontakta läkare igen om barnet har fortsatt ont i halsen eller har feber efter att antibiotikabehandlingen har avslutats. Ibland kan det vara nödvändigt att ta ett nytt halsprov eftersom en del kan få streptokocker i halsen igen.
 • Förebyggande

  Förebyggande åtgärder

   

  • Drabbas ditt barn, så håll honom/henne hemma från förskola eller skola minst några dagar.
  • Efter ett par dygn med antibiotika anses barnet emellertid inte längre smitta andra. 
  • Innan barnet återvänder till skolan ska febern vara borta och barnet må bra. 
  • Vid scharlakansfeber kan det ta 4-5 dagar.

   

  Det är inte lätt att förhindra att barn smittas med streptokocker.