RS-infektion (bronkiolit)

Video: RS-infektion (bronkiolit)
Videon visar barn med bronkiolit (RS-virus). Vi ser typiska tecken på andningssvårigheter som snabb andning och indragningar. Viktig lärorik video som vi rekommenderar föräldrar att titta på.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är akut bronkiolit?

Akut bronkiolit är en vanlig infektion i andningsvägarna, i de minsta luftrören i lungorna som kallas bronkioler.

Sjukdomen orsakas vanligen av ett virus. Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är vanligast, men det kan även orsakas av parainfluensavirus och andenovirus.

Virusen sprids från person till person genom nysningar och hosta samt handkontakt.

Cigarettrök och att vistas bland många barn i en stängd miljö, som exempelvis förskola, ökar risken för infektion och sjukdom.

Bronkiolit är vanligast på vintern och tidiga våren och kan förekomma i mindre epidemier.

Barn under 2 år är speciellt känsliga för bronkiolit. Det är vanligast hos pojkar mellan 2 och 6 månader och hos barn som inte har ammats.

För tidigt födda barn löper också större risk att få och har svårare att försvara sig mot sjukdomen.

Symptom

Symtom och tecken

Sjukdomen börjar som en övre luftvägsinfektion (ÖLI), t.ex. en vanlig förkylning.

Barnet får rinnande, täppt näsa och nysningar och efter några dagar kommer feber och en hård hosta.

Barnet utvecklar snabb andning och kan ses använda hjälpmuskler för att andas, speciellt i halsen, mellan revbenen och nedanför bröstkorgen.

Barnet har vanligtvis svårt att andas ut (expiration) och andningen kan vara väsande och pipande.

Mycket små barn som får bronkiolit kan ha problem med att sova och äta.

Stora mängder tjockt sekret i luftvägarna kan leda till att barnet kräks eller får slem i avföringen.

Komplikationer

Andningssvårigheter är en de svåraste komplikationerna vid bronkiolit.

Kontakta läkare vid tecken på ansträngd andning. I denna ålder yttrar det sig först och främst som snabbare andning än normalt (mer än 40 andetag per minut när barnet är lugnt).

Dessutom brukar mängden mat och vätskor som tas via munnen minska på grund av andningssvårigheterna och de kräkningar som ofta förekommer i samband med hostattacker.

Minskat vätskeintag hos ett ammat barn i denna ålder (någon eller några månader) ger sig till känna genom att blöjorna blir mycket lättare än de brukade vara.

Ökad slembildning i luftvägarna kan täppa till delar av lungorna och leda till lungkollaps eller inflammation i lungvävnaden och ibland till bakteriell infektion (lunginflammation).

Behandling

Behandling/Gör så här

Tag ditt spädbarn direkt till närmaste sjukhus' akutmottagning eller ring 112 om barnet har andningsbesvär, som markant snabb andning (60-80 gånger per minut), använder hjälpmuskler för att andas eller "ångesten står skriven i ansiktet" (uppspärrade ögon, näsvingespel).

Du ska också åka in eller ringa 112 om barnets hud blir blek eller blå eller om allmäntillståndet är tydligt nedsatt och han inte vill äta.

Kontakta omedelbart läkare om barnet dricker lite och visar tecken på uttorkning.

Små barn med svåra andningsproblem kan behöva behandling med ett läkemedel som de andas in för att hjälpa till att öppna andningsvägarna.

I vissa kan fall det vara nödvändigt att lägga in barnet på sjukhus och ge extra syrgas för att underlätta andningen eller tillföra vätska intravenöst för att behandla uttorkning.

Antibiotika ges vanligen bara vid allvarliga fall där man samtidigt misstänker en bakteriell infektion.

Om barnet har en lätt bronkiolit och läkaren beslutar att barnet inte behöver läggas in på sjukhuset, finns saker du kan göra hemma för att lindra symtomen.

En luftfuktare som ger ifrån sig sval imma i sovrummet gör det ofta lättare att andas.

Att höja huvudändan på ett spädbarns säng eller lägga en extra kudde under huvudet på ett äldre barn kan göra det lättare för barnet att andas.

Kontrollera att barnet dricker tillräckligt eftersom det gör slemmet i andningsvägarna mindre tjockt och lättare att hosta upp.

Ge barnet näsdroppar med koksaltlösning vid nästäppa så att det blir lättare att andas genom näsan.

Det är viktigt att du agerar lugnt så att barnet inte blir oroligare och får ännu svårare att andas.

Ge paracetamol om barnet har hög feber eller besvär eftersom det kan göra att barnet mår bättre och ofta gör det lättare att dricka så att det inte blir uttorkat.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är svårt att helt hålla barnet borta från de virus som orsakar bronkiolit.

Lyckligtvis behöver inte alla barn med bronkiolit vård på sjukhus.

Om barnet har bronkiolit ska du undvika kontakt med andra spädbarn tills febern har försvunnit eller barnet mår tillräckligt bra.

Att tvätta händerna ofta och att undvika personer med förkylning samt cigarettrök minskar risken för infektion och sjukdom.

Barn som löper stor risk att utveckla allvarlig bronkiolit, som för tidigt födda barn eller barn med kända hjärt- eller lungsjukdomar, kan få ett läkemedel som hjälper till att skydda mot RS-virusinfektion.

Dessa läkemedel ges i form av månatliga injektioner och bara till utvalda barn i högriskgrupper.

Om du tror att ditt barn är en kandidat för detta läkemedel ska du diskutera det med barnläkare.