Öronvärk

video
Animationen visar vad som händer i örat när ett barn utvecklar öroninflammation.

Vad är...

Vad är öronvärk?

När ett barn är förkylt eller har feber kan det göra ont i ett eller bägge öronen. Även om yngre barn inte ännu kan tala om att det gör ont och var det gör ont, visar de det ofta på ett icke-verbalt sätt:

 • Barnet kan få plötsliga skrikanfall 
 • Han tycks ha ont 
 • Han kan vara lättirriterad 
 • Han kan hålla eller dra i det drabbade örat 

Orsaker till öronvärk

Den vanligaste orsaken till öronvärk är en mellanöreinflammation (med det medicinska namnet akut otitis media). Den har oftast börjat som en virusinfektion i de övre luftvägarna, s k förkylning.

Infektionen får slemhinnan i örontrumpeten (gången som förbinder mellanörat med svalget) att svälla så att trycket bakom trumhinnan ökar, och det gör ont och slår lock för det örat.

När utgjutningen i örat efterhand tas upp av slemhinnorna, kan det istället bli undertryck i mellanörat. Trumhinnan blir då indragen och förtjockad och hörseln återigen nedsatt.

Symptom

Symtom på akut mellanöreinflammation

Förutom intensiv värk ("örsprång") yttrar sig akut inflammation i mellanörat ("öroninflammation") med nedsatt hörsel och lock-känsla för det aktuella örat.

Om örat börjar rinna och värken samtidigt blir mycket bättre, så har trumhinnan brustit till följd av inflammationen och det förhöjda trycket på dess insida.

Behandling

Egenvård

Om barnet är 2 år eller äldre, inte allvarligt sjuk och inte har någon feber kan du ge smärtstillande till natten och f. ö. bara hålla honom under uppsikt. I många fall går mellanöreinflammation över av sig själv efter några dagar.

Du kan också behandla barnet på följande sätt för att lindra värken i örat:

 • Låt honom ligga ned med huvudet högt (baby-sitter eller kuddar). Det gör att öronvärken lättar. 
 • Ge avsvällande näsdroppar (ex. Nezeril 0.1%) om han är täppt i näsan. Det gör det lättare både att andas och att äta. Använd inte avsvällande näsdroppar i mer än 2-3 dagar. 
 • Ge paracetamol eller ibuprofen för att lindra värken i örat. Dosen Alvedon ska vara dubbelt den som rekommenderas mot feber! 
 • Lägg en varm kompress över barnets öra i cirka 20 minuter. Det kan lindra öronvärken avsevärt. 

Beställ tid hos distriktläkaren 2-3 veckor efter öroninflammationen för kontroll av att barnets trumhinna och hörsel är normala.

Utsätt inte barn för cigarettrök! Det har visat sig att "passiv rökning" ger tätare och svårare öroninflammationer.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Åk direkt till en akutmottagning för barn på ett sjukhus där det även finns öronläkarjour om

 • Barnet har öronvärk och är stel i nacken. 
 • Barnet har öronvärk och svårt att balansera eller har yrsel. 
 • Var eller blod rinner ur barnets öra. Det beror oftast på att trumhinnan har spruckit. 
 • Du misstänker att något har fastnat i örat på barnet. 
 • Barnet har ont i örat och området bakom örat är svullet,rött och ömt att vidröra 


Ring 08-320100 om du inte är säker på vilken akutmottagning ni bör åka till! 

Sök även läkare akut på vårdcentralen eller Barn- och ungdomsmottagning (BUMM) om

 • Barnet är under 1 år och du tror att han har öroninflammation. 
 • Barnet är över 1 år och har ont i örat och feber. 
 • Barnet har akut öronvärk som får honom att gråta och smärtan inte lindras av läkemedel som paracetamol (Alvedon, Panodil) eller ibuprofen (Brufen, Ipren) (i dubbel dos jämfört den som rekommenderas mot feber).