Röda hund

Video: Röda hund

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är röda hund?

Röda hund, som ibland kallas rubella, är en barnsjukdom som i första hand drabbar huden och lymfkörtlarna.

Sjukdomen, som orsakas av rubellaviruset, är en av de klassiska barnsjukdomarna med utslag.

Infektionen sprids lätt från person till person genom direktkontakt med infekterade kroppsvätskor, som saliv eller slem från näsan, eller genom droppar från hosta eller nysningar.

Risken för att sprida infektionen till andra är störst några dagar före och upp till två veckor efter att utslagen uppkommit.

Tack vare MPR-vaccinationen, som ges rutinmässigt på BVC vid 18 månaders ålder samt vid skolstarten, är röda hund numera ovanligt i Sverige.

Symptom

Symtom och tecken

Barn med röda hund behöver inte vara särskilt sjuka. I bästa fall har de bara lätt feber och svullna, ömma lymfkörtlar bakom öronen och på halsen.

Äldre barn kan också ha huvudvärk, snuva, röda ögon och smärta eller svullnad i lederna.

Symtomen kvarstår några dagar innan de typiska utslagen kommer. Utslagen ser ut som små rosa eller ljusröda prickar. Närbild av ett typiskt utslag vid röda hund.

De börjar i ansiktet och sprider sig ned på kroppen. De kan klia och varar normalt i 3-5 dagar. De blir inte sammanflytande på bålen, som fallet är med utslagen vid mässling.

Typiska utslag vid röda hund När utslagen försvinner kan huden fjälla.

Komplikationer

Röda hund leder sällan till allvarliga komplikationer. Hos äldre barn kan röda hund orsaka smärta och svullnad i lederna som kan sitta i upp till 2 veckor.

Röda hund under graviditeten ska på alla sätt undvikas, för det kan leda till allvarliga skador på embryot-fostret - hjärtfel, hörselskada, ögonskador och mycket annat.

Barnet löper störst risk att födas med skador om mamman får röda hund under graviditetens 3 första månader.

Behandling

Behandling/Gör så här

Hos ett för övrigt friskt barn är sjukdomen lindrig. Antibiotika hjälper inte eftersom röda hund orsakas av ett virus. Behandlingen är allmänt understödande som vid vilken förkylning som helst. Huden brukar inte kräva någon särskild vård.

Om du får veta att ditt barn har röda hund bör du tänka efter om han/hon kan ha varit i kontakt med någon kvinna i tidig graviditet, som inte har blivit vaccinerad mot sjukdomen, t ex för att hon har vuxit upp i någon del av världen med bristfälligt vaccinationsprogram.

Gravida kvinnor som tror de har röda hund eller att de har utsatts för smitta ska kontakta läkare. Det går att med blodprov avgöra om man redan haft sjukdomen och därmed är skyddad.

Barn som föds med röda hund anses smitta tills de är minst 1 år gamla.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det bästa sättet att skydda ditt barn från röda hund är vaccination med MPR-vaccin, som ges rutinmässigt på BVC vid 18 månader och, från 2007, vid 6-7 års ålder igen.

Vaccin mot röda hund tillverkas av en försvagad form av viruset och får inte ges till barn som har problem med immunsystemet.

Även barn som är allergiska mot hönsägg kan vaccineras med MPR-vaccin.

Cirka 10 % av vaccinerade får lite feber och lätta utslag 5 till 14 dagar efter vaccineringen.

Detta orsakas av mässling-komponenten i vaccinet, är helt ofarligt och barnet smittar inte andra.