Pylorusstenos

Video: Pylorusstenos
Animationen visar vad pylorusstenos är.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är pylorusstenos?

Pylorusstenos är en förträngning vid magsäckens nedre mynning, som leder till tolvfingertarmen.

Muskeln i det här området (nedre magmunnen eller pylorus) blir förtjockad, och kirurgen kan ibland känna den utanpå barnets buk med handen som en knöl på djupet.

Det blir helt enkelt stopp för avflödet från magsäcken med svåra kräkningar som följd.

Sjukdomen drabbar främst pojkar, ssk omkring 5-6 veckors ålder. Orsaken till pylorusstenos är okänd.

Symptom

Symtom och tecken vid pylorusstenos

Huvudsymtomet vid pylorusstenos är kräkningar som bara blir värre.

Kräkningarna är kraftiga och sprutar ut ur barnets mun, så kallade projektil-kräkningar och de kan komma mer än en timma efter måltid, vilket vanliga överflödeskräkningar knappast gör.

Barnet verkar hungrigt och vill ha mat, men kräks kraftigt efteråt. Annars kan barnet i början av sjukdomen verka helt nöjd.

Upprepade kräkningar leder till lätta blöjor, sämre viktökning och efter några dagar eller en vecka blir det uppenbart att barnet torkar ut och svälter.

Barnet blir utmattat och antalet avföringar minskar. Det är sällsynt att barn med pylorusstenos har diarré, men avföringen kan bli slemmig.

Komplikationer

Kräkningarna vid pylorusstenos kan leda till allvarliga komplikationer. Ofta uppkommer rätt typiska rubbningar i kroppens saltbalans och pH-värde.

Tecken på uttorkning är trötthet och utmattning, insjukna ögon och insjunken fontanell (den mjuka punkten på hjässan), torra slemhinnor i munnen och torra blöjor på grund av att barnet kissar mindre.

Barn som är svårt uttorkade kan gråta utan tårar.

Behandling

Behandling/Gör så här om du tror att ditt barn har pylorusstenos

Om du tror att ditt barn har pylorusstenos, tag honom till en aktumottagning på sjukhus, helst där det finns barnkirurgi. Ring Sjukvårdsrådgivningen i ditt landsting vid tveksamhet om vart ni ska åka. I Stockholmsområdet är det Astrid Lindgrens barnsjukhus som gäller.

Där kan det i första hand bli fråga om blodprover, ultraljud och röntgen.

Behandlingen är operation som innebär att man skär isär den förtjockade muskeln. Detta botar sjukdomen och barnet kan äta redan några timmar efter operationen. De flesta barn kan lämna sjukhuset efter några dagar.

Det är viktigt att mammor som ammar sina barn pumpar ut bröstmjölk under sjukhusvistelsen, så att de inte slutar producera bröstmjölk medan barnet snabbt tillfrisknar från operationen.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: pylorusstenos

Det går inte att förebygga pylorusstenos, men det är viktigt att du känner till sjukdomen, eftersom den är en farlig orsak till kraftiga kräkningar hos spädbarn.

Det är mycket vanligare att spädbarn kräks mer eller mindre direkt efter maten men fortsätter att gå upp i vikt och har kräkts länge utan att visa några tecken på uttorkning.

De har inte pylorusstenos utan troligtvis en litet slapp övre magmun. För det finns det råd att få på BVC.