Påssjuka

Video: Påssjuka

Vad är...

Vad är påssjuka?

Påssjuka är en infektion som innebär att öronspottkörtlarna svullnar upp.

De sitter i kinderna, nära käkvinklarna och producerar saliv. Infektionen kan också ge andra symtom, t.ex. feber och huvudvärk.

Påssjuka orsakas av ett virus. Infektionen är smittsam, sprider sig genom överföring av droppar när en smittad person hostar eller nyser, och ibland genom direktkontakt med smittade föremål.

Påssjukeviruset drabbar som regel barn mellan 5 och 14 år, men kan inträffa i alla åldrar.

Tiden från infektion till symtom (inkubationstid) är vanligtvis 16 till 18 dagar, men varierar mellan 12 och 25 dagar.

Symptom

Symtom och tecken

Vid påssjuka blir ofta en eller båda öronspottkörtlarna större och ger tydlig svullnad i ansiktet, nedanför och framför öronen.

Barnet kan ha ont i käken och övre delen av halsen när han/hon tuggar och pratar.

Barnet kan också ha feber, nedsatt aptit, sväljningsproblem, huvudvärk, muskelvärk, illamående och kräkningar.

En del barn med påssjuka har dock inga symtom alls, medan andra barn bara har lätta förkylningssymtom.

Svullnaden i öronspottkörtlarna minskar efter en vecka och försvinner efter cirka 10 dagar, men de två sidorna kan svullna upp och minska i storlek vid olika tidpunkter.

Komplikationer

Komplikationer

De flesta barn tillfrisknar helt från påssjuka. Allvarliga komplikationer är sällsynt, i synnerhet som sjukdomen själv har blivit ovanlig tack vare vaccinationen (vid 18 månader på BVC).

Könsmogna ungdomar och män som får påssjuka kan få testikelinflammation. "Stenarna" i pungen svullnar upp och gör ont i cirka en vecka och även illamående, kräkningar och feber kan förekomma.

Testikelinflammation kan leda till att testiklarna minskar i storlek, men det är bara i sällsynta fall inflammationen leder till sterilitet. Även kvinnor kan drabbas av inflammation i ovarierna som en komplikation till påssjuka, men det brukar bli lindrigt.

I sällsynta fall kan påssjuka leda till hjärnhinneinflammation, en inflammation i de hinnor som omger hjärnan och ryggraden och ge symtom som huvudvärk, ljuskänslighet, nackstelhet och trötthet.

Behandling

Behandling/Gör så här

Kontakta läkare om du misstänker att ditt barn har påssjuka.

Eftersom sjukdomen orsakas av ett virus har antibiotika ingen effekt. Du bör kontakta läkare om du misstänker komplikationer, särskilt hjärnhinneinflammation eller testikelinflammation.

Du kan lindra barnets symtom genom att ge mycket vätska, läkemedel som lindrar febern eller smärtan, t.ex. paracetamol eller ibuprofen, och en varm kompress på kinden där öronspottkörteln är svullen.

Barnet ska ligga till sängs och undvika att smitta andra, speciellt vuxna män som inte har haft sjukdomen och inte är vaccinerade.

Uppmuntra barnet att dricka mycket och ge mjuk mat så att det inte gör ont att tugga.

Förebyggande åtgärder

Det bästa sättet att skydda ditt barn mot påssjuka är vaccination med det rekommenderade MPR-vaccinet (mot mässling, påssjuka och röda hund). Det ges i två doser, den första dosen vid 18 månader och en andra dos vid skolstarten.

Tack vare MPR-vaccinet är påssjuka numera en sällsynt sjukdom.

Påssjukevaccinet tillverkas av en försvagad form av viruset och får inte ges till barn som har svåra problem med immunsystemet.

MPR-vaccinet kan ges även till barn som är allergiska mot hönsägg (enligt Socialstyrelsens föreskrifter, art.nr 2001-110-3), dock tillråds förstås särskilda försiktighetsåtgärder om barnet tidigare haft allergichock eller liknande reaktion (men det gäller alla injektioner till sådana barn!)

Cirka 10 % av barnen får feber cirka 5 till 14 dagar efter vaccineringen med MPR-vaccin och en del kommer att få ett lätt utslag. Det är ofarligt och barnet smittar inte.