Ormbett

Video: Ormbett
Videon visar ett barn som har blivit bitet av en huggorm och blivit sjuk. Vid huggormsbett kommer barnet ofta ha ett karaktäristiskt bitsår i huden.

Vad är...

Kontakta din läkare

Allmänt

Om ett barn får ett huggormbett, kan han/hon antingen ha ett ospecifikt märke på huden utan att det har gått hål, eller ett karakteristiskt bett på huden.

Bitsåret består av 1-2 hål efter huggtänderna, med ett mellanrum på några millimetrar.

ormbett

Hur allvarligt ormbettet är beror på hur mycket gift som har sprutats in, samt barnets vikt och ålder.

I omkring 30 % av fallen där ett barn har fått ett ormbett av en giftig orm, har inget gift sprutats in. Om giftet har sprutats in, gör bettet ont i 5 minuter och sväller inom 30 minuter.

I några få fall kan barnet få en livshotande reaktion på giftet eller en allergisk reaktion på ormbettet.

Alla som blivit bitna av en giftorm bör söka akut medicinsk hjälp för bedömning och eventuellt behandling med antiserum.

Video: Se pojke som har blivit bitet av en huggorm

Behandling

Egenvård

 1. Du måste alltid kontakta läkare omedelbart om barnet har fått ett ormbett. 
 2. Avlägsna barnet från platsen där han/hon blev biten på grund av risken för fler bett. Ormen rör sig aldrig särskilt långt bort från platsen där den upptäcktes. Den gömmer sig i närheten. 
 3. Att bli biten av en orm är ofta en skrämmande upplevelse. Försök att hålla dig lugn, så att du inte oroar barnet. 
 4. Försök att hålla barnet så stilla som möjligt eftersom rörelse gör att giftet från ormbettet sprider sig snabbare. 
 5. Om barnet blivit bitet på handen, foten, armen eller benet ska du sänka den delen så att den befinner sig under hjärtats nivå på barnet. Det minskar spridningen av giftet från ormbettet. 
 6. Tvätta bitsåret med tvål och vatten. 
 7. Försök att hålla såret svalt med kalla omslag eller en handduk med is; lägg inte is direkt på huden eftersom det kan skada huden. 
 8. Snör inte åt ovanför bettet eftersom det kan stoppa blodflödet till den delen av kroppen. 
 9. Försök inte suga ut giftet med munnen. Skär inte i bettet och kläm inte på det. 
 10. Försök om möjligt att identifiera ormen för läkaren. Var extremt försiktig om du försöker fånga eller döda ormen, för att undvika fler bett. 

Som regel blir barn som blivit bitna av giftormar inlagda på sjukhus.

Om barnet får svåra symtom får han/hon antiserum, företrädesvis inom 4 timmar.

Barnet kan också få en stelkrampsspruta om det gått hål på huden, eftersom ormar i sällsynta fall kan orsaka stelkramp.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om:

 • Barnet har blivit bitet av en giftig orm. Barnet måste bedömas akut och behandling med antiserum kan vara lämpligt.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

 • Låt inte barn gå barfota i områden där det finns ormar; barn bör ha kängor eller stövlar på, vilket kan hjälpa till att skydda dem mot ormbett. 
 •  Lär barn att inte leka med ormar, och att lämna platsen om de upptäcker en orm. 
 • Ormar ligger ofta och solar sig på varma stenar eller i gräset. Var särskilt försiktig på sådana platser.