Nässelfeber

Video: Nässelfeber
Videon visar ett barn med nässelfeber. Nässelfeber är utslag som orsakas av allergi, och det kliar väldigt mycket och flyttar sig runt på kroppen.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är nässelfeber?

Nässelfeber (urticaria) är upphöjda, bleka utslag på huden, omgivna av rodnad, vilka kliar intensivt.

Nässelfeber inträffar när cellerna i huden frisätter en kemisk substans som kallas histamin som ett svar på en ofta allergisk reaktion.

Nässelfeber är vanlig och drabbar både barn och vuxna. Man uppskattar att mer än 20 % av alla barn får nässelfeber minst en gång.

Det finns många orsaker till nässelfeber. Den vanligaste är en allergisk reaktion mot vissa livsmedel, läkemedel (speciellt antibiotika) och allergener som husdamm och pollen.

Andra orsaker är infektioner, extrem kyla eller värme, tvål eller kemikalier, tryck på huden, hormoner och känslomässig stress.

Om utslagen finns på ett litet område på kroppen kan de vara orsakade av hudkontakt med någonting, t.ex. smycken, växter, livsmedel eller djursaliv.

Symptom

Symtom och tecken

Vid de flesta fall av nässelfeber är utslag det enda symtomet. Utslagen är upphöjda s. k. kvkvaddlar, ofta omgivna av hudrodnad och svullnad kan även förekomma, vanligast i ansiktet. Det är karaktäristiskt att uslagen flyttar runt på kroppen och de kan både komma och försvinna snabbt.

Utslagen åtföljs av en intensiv klåda. Vid nässelfeber över hela kroppen kan man få feber, och vid mer allvarliga allergiska reaktioner kan man samtidigt bli svullen runt ögonen och munnen.

Nässelfeber kan också vara en del av en mer allvarliga systemisk reaktion eller en allvarlig allergisk reaktion som påverkar andningen (allergichock). Det leder till sväljningssvårigheter och problem att få luft in och ut ur lungorna.

Komplikationer

Nässelfeber är inte farligt och kan försvinna av sig själv utan behandling. Kontakta läkare eller ring omedelbart 112 om utslagen omfattar munnen eller svalget, eller om utslagen ger andnings- eller sväljningssvårigheter, eller är en del av en mer uttalad allergisk reaktion.

Du ska också kontakta läkare om utslagen varar längre än några dagar eller en vecka.

Behandling

Behandling/Gör så här

Läkaren kan rekommendera behandling med antihistaminer för att minska klådan och irritationen.

Kalla kompresser och isbit mot huden kan också minska klådan, liksom receptfri hydrocortisonsalva.

Kontakta läkare om utslagen inte har försvunnit inom några dagar eller vid nässelfeber i kombination med andra symtom, t.ex. feber, hosta eller halsont.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Många fall av nässelfeber beror på vanliga virusinfektioner som är självbegränsande och inte kräver någon behandling.

Det krävs ofta detektivarbete för att försöka ta reda på vad som orsakat nässelfebern och som regel kan en förälder inte räkna ut vad som verkligen gett barnet nässelfeber.

Om du hittar orsaken till nässelfebern ska du försöka hålla barnet borta från det. Vanliga livsmedel som kan ge nässelfeber är jordgubbar, skaldjur, mjölk och nötter.