När ditt barn är mindre aktivt än vanligt

Video: När ditt barn är mindre aktivt än vanligt

Vad är...

Kontakta din läkare

Hur vet du att ditt barn är mindre aktivt än vanligt?

Som förälder är du expert på ditt barn och den som är bäst rustad för att märka om något är fel.

Du märker vanligtvis om ditt barn inte beter sig normalt, eller ibland kan du bara känna på dig att något inte är som det ska.

Han kanske inte är på sitt vanliga humör, eller inte har samma energi eller nyfikenhet som vanligt. Han kanske är mindre aktiv än andra dagar, eller har sämre aptit än vanligt. Barnet kanske pratar mindre, eller klagar på att han eller hon känner sig ur form, "risig", eller vad det kan vara för uttryck som används.

Om du är osäker på hur det märks kan du klicka på de två videolänkarna för att jämföra ett sjukt normalaktivt barn med ett barn som inte uppför sig normalt.

Video: Se pojke med hög feber men gott allmäntillstånd

Video: Trötta eller utmattade barn

Sjukdomar som kan leda till att ditt barn blir mindre aktiv

Infektion

Infektion är den vanligaste orsaken till att ditt barn plötsligt blir mindre aktiv. Om hon också känns varm bör ni ta tempen.

Feber understryker förstås misstanken om en infektion. Det överlägset vanligaste är då att det handlar om en alldaglig och ofarlig virusinfektion (förkylning eller dyl).

Lämpligt är att ge febernedsättande, vänta en stund och sedan ta av kläder och öppna och vädra, när barnet, p.g.a. medicinen, inte kommer att frysa av dessa åtgärder.

Om barnet blir tydligt mera aktiv och piggare av febersänkningen, så talar det ytterligare för en vanlig virusinfektion, som kan skötas hemma.

Om barnet trots lägre feber fortsätter att verka "utslagen" och mest bara ligger ner och tittar omkring sig, så kan det vara fråga om någon allvarlig infektion.

Sådana är ovanliga, men mycket viktiga att upptäcka i tid!

Här några exempel:

Uttorkning

Uttorkning kan leda till att barnet blir mindre aktivt. Om du kan ska du ge ditt barn vätska, men det kan vara svårt om barnet kräks eller har ont i halsen. Och om ditt barn har diarré och kräks kan han kanske inte få i sig tillräckligt med vätska för att förhindra vätskebrist. 

Förgiftning

Förgiftning kan också göra att ett barn blir mindre aktivt. I dessa fall finns det ofta tecken på att ditt barn har ätit något skadligt, som mediciner, giftiga växter eller rengöringsmedel.

Även receptfria mediciner, exempelvis paracetamol, acetylsalicylsyra, eller vitaminer kan vara mycket farliga för barn, om de tas i stora doser.

Om du tror att ditt barn har blivit förgiftat ska du ringa 112, f.a. kopplas till Giftinformationscentralen, eller åka till en akutmottagning för barn och ta med förpackningar, tablettrester o dyl som du misstänker vara inblandade!

Psykologiska tillstånd

Psykologiska sjukdomar, exempelvis depression, ångest eller ätstörningar kan också göra att ett barn eller en ungdom blir mindre aktiv.

Andra sjukdomar

Andra sjukdomar som kan göra att ditt barn blir mindre aktivt är kroniska sjukdomar, blodbrist (anemi) eller sjukdomar som måste opereras som t.ex. blindtarmsinflammation.

Behandling

Egenvård

Försök att ta reda på varför ditt barn är mindre aktivt än vanligt!

Ta tempen på barnet för att se om det har feber, eftersom feber, även utan andra symtom, kan göra ett barn mindre aktivt.

Försök att ge ditt barn lite febernedsättande läkemedel om han har feber för att se om det hjälper. Hans tillstånd kan förbättras bara genom att behandla febern med medicin. Men även om ett febernedsättande läkemedel hjälper kan det INTE uteslutas att det rör sig om en allvarlig infektion.

Det är viktigt att du fortsätter att hålla ditt barn och febern under uppsikt.

Ge ditt barn något att dricka om du tror att han håller på att torka ut.

Barn som har kräkts ska dricka små kvantiteter åt gången av en balanserad salttlösning (Vätskeersättning från Apoteket).

Om barnet inte blir bättre och/eller orsaken klarnar inom ett par timmar, kan du ringa 08-320 100 (Sjukvårdsråd om barn) och få tala med en sjuksköterska.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Ibland beter sig eller reagerar barnet på saker i sin omgivning på ett sätt som skiljer sig från det normala. Han kanske inte är på sitt vanliga humör, eller inte har samma energi eller nyfikenhet som vanligt. Det finns flera tecken att vara uppmärksam på som visar att du bör beställa tid hos läkare eller åka till Barnakuten.

Sök omedelbart läkare eller ring 08-320100 (Sjukvårdsråd om barn) om:

  • Ditt barn inte reagerar som vanligt på uppmaningar eller uppför sig underligt, inte "är sig själv", ssk om något annat också är onormalt såsom feber, illamående-kräkning eller ont någonstans eller om hon nyligen slog sig i huvudet 
  • Barnets allmänstillstånd försämras. Tveka inte att kontakta läkare igen om du anser att ditt barn har blivit sämre under en pågående sjukdom, även om en läkare redan har undersökt barnet tidigare under sjukdomsförloppet!