Muskel- och skelettsmärta

video
Barn kan drabbas av infektion eller skada i leder eller skelett. Vi ser här två barn med svullna, ömmande leder och därmed försämrad rörlighet.

Vad är...

Kontakta din läkare

Orsaker till muskel- och skelettsmärta

Om ett barn har ont i leder eller skelett beror det vanligtvis på en skada eller överansträngning. Men smärta i leder eller skelett kan också orsakas av lokal inflammation. Någon gång är inflammationen i sin tur orsakad av en bakteriell infektion i leden.

Det finns särskild anledning att tänka på den möjligheten om barnet har ett infekterat sår eller en brännskada någon annanstans på kroppen. Vissa infektioner av både virus och bakterier i mage-tarm och luftvägar kan ge inflammation i lederna och reumatism kan drabba även barn. Reumatisk ledinflammation är en folksjukdom, som man inte vet orsaken till.

Det finns två sätt som bakterier kan infektera en led på:

  • Bakterierna kan spridas via blodet till leden från en bakteriell infektion någon annanstans i kroppen (t.ex. en öroninflammation, urinvägsinfektion eller lunginflammation). 
  • Infektioner kan även uppstå efter en skada om bakterierna kan komma in i leden direkt. 

Bakterier kan också orsaka en infektion i skelettet. Skelettinfektion (s.k. benröta, osteomyelit), är en bakteriell infektion i långa rörben som vanligen orsakas av stafylokocker. Precis som ledinfektion kan benröta bero på en direkt skada, eller på att bakterier sprids genom blodbanan från en annan infektion.

Andra symtom

Vid skelett- eller ledinflammation har barnet ofta värk i det angripna området och undviker att röra den kroppsdelen.

En inflammerad led svullnar i allmänhet och blir varm och öm.

Barnet har ofta feber, även om det inte är fråga om en bakteriell infektion i själva leden. Hälta är ett tydligt symtom vid led- och muskelinflammationer i ben och fötter.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om:

  • Ditt barnet har en svullen led som är rodnad och öm, feber samt verkar svag och bara ligger. Han kan ha en bakteriell infektion som förstör brosket i leden. Har han en sådan infektion måste han snabbt komma under behandling på sjukhus. 
  • Barnet inte vill stödja på benet eller använda armen efter en skada. 

Beställ tid hos läkare om:

  • Barnet har en svullen led, med eller utan feber 
  • Ditt barn har muskel- eller ledvärk som inte blir bättre efter ett dygn. 
  • Ditt barn börjar halta, vägrar att stå eller att stödja på ena benet.