Mollusker

Video: Mollusker
Mollusker är en typ av hudinfektion som vi ofta ser hos små barn. Utslagen vid mollusker orsakas av ett virus (poxvirus) som liknar det som orsakar vanliga vårtor.

Vad är...

Vad är mollusker?

Mollusker är en typ av hudinfektion som ofta ses hos barn mellan 2 och 12 år.

De orsakas av ett virus (poxvirus) som liknar det som ger vanliga hudvårtor.

Mollusker ser ut som små hudfärgade upphöjningar. Infektion sker genom direkt hudkontakt eller genom att man delar en handduk.

Inkubationstiden, eller tiden från infektion till symtom, är cirka 1-2 månader.

Symptom

Symtom och tecken

Utslagen är jämna, runda, små upphöjningar, som ofta är hudfärgade.

De kan även vara ljusröda till gråvita och till och med gulaktiga. Varje mollusk har en liten grop i mitten. Utslagen besvärar normalt inte barnet, men ibland kliar de och är ömma.

Barnet kan riva sönder huden genom att klia på molluskerna och det kan leda till en sekundär infektion med bakterier. 

Upphöjningarna kan återfinnas överallt på barnets kropp, med undantag för handflator och fotsulor.

De ses sällan i ansiktet. Utslagen kommer på alla områden som har haft kontakt med viruset. De flesta barn har 5-10 utslag, som kan förekomma ensamma eller i grupp. Utslagen brukar vara åtskilda från varandra.

Molluskerna försvinner normalt utan behandling, ibland efter några veckor, men kan kvarstå i flera år. De flesta försvinner inom 1 år.

Komplikationer

Sjukdomen är ofarlig och leder sällan till några komplikationer.

Om barnet river på molluskerna kan det leda till att de sprids till andra delar av kroppen. Rivandet kan också leda till svinkoppor, en bakteriell infektion i huden.

Barn som har problem med immunsystemet, t.ex. vid cancer eller hiv/aids, kan få stora utbrott av mollusker och bör därför kontakta läkare.

Behandling

Behandling/Gör så här

I de flesta fall krävs ingen behandling och molluskerna försvinner av sig själva.

Kontakta läkare om barnet har väldigt många mollusker, om de sprids snabbt eller om de verkar infekterade eller sitter ivägen (t ex under byxlinningen).

Barn med mycket utbredda mollusker kan få kirurgisk behandling i narkos. Man skrapar då bort dem med en skarp "slev".

Man får komma ihåg att mollusker försvinner av sig själv, men mycket väl kan återkomma även efter "aggressiv" behandling, samt att all sådan behandling kan ge ärrbildning. Tålamod kan alltså vara den klokaste attityden.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är svårt att förhindra att barnet blir infekterat med mollusker.

Om barnet har mollusker bör du uppmuntra barnet att inte plocka eller riva på utslagen, så att de inte sprids till andra delar av kroppen.

Det är viktigt att tvätta händerna ofta.

Klipp barnets naglar korta för att förhindra att barnet river hål på huden. Det kan minska risken för en sekundär bakteriell infektion.