Mässling

Video: Mässling

Vad är...

Vad är mässling?

Mässling är en välkänd luftvägssjukdom hos barn och ger förkylningssymtom och typiska utslag.

Mässling orsakas av ett virus och sprids lätt från person till person genom direkt kroppskontakt eller via droppar från hosta eller nysningar. Risken för att sprida infektionen vidare är störst innan utslagen kommer. Tiden från infektion till de första symtomen (inkubationstid) är omkring 11 dagar.

Mässling var en gång en av de vanligaste barnsjukdomarna, men är numera sällsynt här i landet tack vare vaccinationen (vid 18 månader).

I andra delar av världen, där insjukningsåldern är låg för att familjer lever väldigt tätt och undernäring förekommer, är mässling en mycket fruktad infektionssjukdom.. Täckningen för mässlingvaccination har som väl är ökat betydligt på senare år.

Symptom

Symtom och tecken

De första symtomen är hög feber, röda ögon och hosta. Efter några dagar kommer ett typiskt hudutslag, som börjar i ansiktet, och i samband därmed stiger febern på nytt.

Utslagen försvinner som regel efter cirka 1 vecka. Utslagen efterlämnar ofta fjällande hud som försvinner efter några dagar. Febern brukar pågå i ungefär 5 dygn sammanlagt.

Komplikationer

Om febern fortsätter efter 5 dygn får man misstänka bakteriell komplikation till mässling-infektionen.

Det brukar röra sig om lunginflammation, öroninflammation, krupp eller varig infektion i ögonen, var och en med sina särskilda tillstötande symtom.

Diarré förekommer också som en komplikation till mässling i det akuta stadiet, ssk i fattigdomsmiljöer. Det är mindre vanligt i industriländerna.

Appendicit (blindtarmsinflammation) är vanligare i samband med mässling-infektion än annars.

I sällsynta fall kan mässlingen åtföljas av encefalit, hjärninflammation.

Barnet "sjuknar då om" efter ett par veckor och blir mentalt konstig med huvudvärk och kräkningar. Förloppet kan bli långdraget (veckor) men lämnar sällan några bestående men.

Behandling

Behandling/Gör så här

Beställ tid hos barnläkare eller på vårdcentralen om du misstänker att ditt barn har mässling.

Antibiotika hjälper inte mot mässling eftersom det är en virussjukdom. Det är särskilt viktigt att söka läkare om du misstänker att barnet har fått en bakteriell infektion, som öroninflammation eller lunginflammation, eller andra komplikationer, i samband med mässlingen.

Du kan hjälpa barnet att må bättre genom att ge febernedsättande och smärtstillande läkemedel, som paracetamol och ibuprofen, samt stora mängder vätska. Inflammationen i ögonen kan göra den sjuke ljusskygg, så gör inte rummet alltför ljust!

Duscha barnet dagligen och tvätta med tvål på vanligt sätt. Undvik kontakt med andra barn och vuxna vid mässling.

Om barnet har mässling måste han/hon vara hemma från skolan 5 dagar efter att utslagen har blossat upp och förstås vara feberfri. Att ett barn med mässling bör "isoleras" så beror inte bara på att sjukdomen är smittsam. Infektionen följs också av en period med nedsatt immunförsvar, så det är viktigt att mässlingpatienten själv inte utsätts för smitta av vanliga bakterier från andra.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Mässling kan vara en allvarlig sjukdom och kan leda till svåra komplikationer.

Det bästa sättet att skydda barnet från mässling är vaccination. Rutinvaccination mot mässling ingår i det rekommenderade vaccinationsprogrammet för barn i USA.

Ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) ges i två doser, den första dosen vid 12-15 månader och en boosterdos vid 4-6 år. Barn bör helst vaccineras innan de utsätts för mässlingviruset.

Men vaccinet kan även ges till barn som inte tidigare har fått det och har varit i kontakt med någon som har mässling, men måste då ges inom 3 dagar efter att barnet utsatts för viruset.

Barn som reser till högriskområden kan få vaccin före 12 månaders ålder.

Mässlingvaccin tillverkas av en försvagad form av viruset och får inte ges till barn som har problem med immunsystemet.

Det ska användas med försiktighet hos barn som är allergiska mot ägg eftersom vaccinet innehåller ägg.

Cirka 10 % av barnen får lite feber och lätta utslag 5 till 14 dagar efter vaccineringen; det är inte farligt och barnet smittar inte.