Luftrörskatarr (bronkit)

video
Torrhosta är ofta förbunden med infektion i de övre luftvägarna, som ex. förkylning, influensa och halsinfektion.

Vad är...

Vad är luftrörskatarr?

Akut luftrörskatarr är en inflammation i luftrörens slemhinnor, de luftvägar som leder till lungorna för att transportera syre.

Virus, som t.ex. rhinovirus, adenovirus, parainfluensavirus och influensavirus, är de som vanligen orsakar luftrörskatarr hos barn.

Däremot orsakar bakterier sällan luftrörskatarr hos barn.

De flesta drabbas av luftrörskatarr någon gång i livet.

Barn med allergier eller astma och de som utsätts för mycket cigarettrök eller annan luftförorening tycks löpa ökad risk att få luftrörskatarr.

Symptom

Symtom och tecken

Luftrörskatarr börjar normalt med symtom på en vanlig förkylning (en infektion i de övre luftvägarna), som täppt näsa, snuva och nysningar.

Efter några dagar flyttar sig symtomen till bröstkorgen. Till en början är hostan torr på grund av irritation i luftrören, men successivt bildas mer och mer slem i luftvägarna och hostan blir fuktig (produktiv).

Ibland har barn med luftrörskatarr feber, huvudvärk och ont i halsen, speciellt vid hosta.

Vissa barn har andningssvårigheter och utvecklar astmaliknande symtom (hosta och pip i bröstet).

Barn med känd astma utvecklar ofta svårare astmasymtom när de får luftrörskatarr. Det enda symtomet på kronisk luftrörskatarr kan vara ihållande hosta.

Komplikationer

Luftrörskatarr kan övergå i lunginflammation. Barnet får då ännu svårare att andas och blir sjukare med hög feber kring.

Kontakta läkare om du misstänker lunginflammation. Alla barn med lunginflammation har mycket svårare att andas och vid känd astma kanske barnets vanliga astmamediciner inte hjälper.

Behandling

Behandling/Gör så här

Vid luftrörskatarr som beror på ett virus är antibiotika inte till någon hjälp. Dessutom handlar det ofta om ett sätt att reagera med luftrören på en redan överstånden virusinfektion. Därför är det andra mediciner som ska användas för att förebygga att "förkylningen går ner i bröstet".

Uppmuntra barnet med förkylning att dricka mycket, eftersom det hjälper till att lösa upp slemmet i luftrören. Varma drycker lindrar halsont, löser slem och vidgar luftrören.

Det kan hjälpa att fukta rummet med en luftfuktare eller att hänga upp våta handdukar över en stol nära ett element.

Hostmediciner ska i princip inte ges till barn. De verkar så att det blir mer sekret, och i värsta fall räcker transportkapaciteten i barnets luftrör inte till (sekretstagnation).

Hostdämpande medel ska av liknande skäl inte ges annat än undantagsvis och på barnläkares ordination, inte ens receptfria sådana. Däremot kan astma-mediciner vara aktuella vid bronkit, ssk om den är "obstruktiv", d v s med luftrörsammandragning och astma-liknande symtom.

Om barnet har känd astma bör man öka mängden astmaläkemedel enligt barnets behandlingsschema.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Förkylningsinfektioner drabbar alla barn oavsett hur man försöker få dem att undvika smittan. Att barn som vistas i grupp t ex på dagis får täta sådan infektioner beror inte på att föräldrar släpper dit sina telningar för fort när de har varit förkylda!

Dessa infektioner smittar nämligen mest just när de bryter ut. Däremot finns det belägg för att daglig vistelse utomhus oavsett årstid och väder minskar spridningen av virusinfektioner på dagis.

Barn som haft astmaliknande "obstruktiv bronkit" en gång bör medicinera med bronkvidgande astmamedicin så fort de blir förkylda nästa gång. Så kan man förebygga att infektionen "går ner i luftrören".

Barn som växer upp i hem med rökare tenderar att drabbas av förkylningar oftare än barn som bor i ett rökfritt hem. Utsätt inte dina barn för passiv rökning!