Krupp

Video: Krupp
Videon visar en pojke som har ett falskt kruppanfall. Hostan och andningssvårigheterna är karaktäristiska. Pojken blir gradvis bättre när hans far tar ut honom i sval luft.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är krupp?

Krupp är en vanlig andningssjukdom som innebär att området nedanför stämbanden (glottis) i struphuvudet (larynx) är inflammerat (subglottisk laryngit).

Sjukdomen har vanligen en hård, ihålig, "skällande" hosta och väsande inandning (stridor).

Krupp. och dess "släkting" laryngotrakeit, orsakas ofta av ett visst virus, parainfluensae, men också av flera andra.

Sjukdomen är vanligast på senvintern, speciellt hos barn i åldern 3 månader till 5 år.

Barnet kan också ha en kruppliknande hosta utan tecken på infektion.

Detta kallas spasmodisk krupp och är vanligtvis en allergisk reaktion i luftstrupen.

Ljudfil: Så låter väsande andning och hosta hos ett barn med falsk krupp

Symptom

Symtom och tecken

Krupp börjar vanligtvis som en vanlig förkylning med nästäppa, snuva och feber.

Efter några dagar blir barnet hest och utvecklar en hård hosta, som låter som när en hund skäller.

Barnet kan också ha problem med att få in luft i lungorna på grund av inflammationen i luftvägarna. Ett väsande ljud i samband med inandningen kallas stridor.

Hostan och andningssvårigheterna inträffar ofta på kvällen efter att barnet har gått och lagt sig, eller mitt i natten. 

Symtomen kan ibland bli allvarliga. Ibland kan ett barn som har svårt att andas ha snabb andning, ansträngd andning eller väsande och pipande andningsljud i kombination med skällande hosta.

Barnets hud kan bli blek och blå runt munnen på grund av bristen på syre. Då är det allvarligt och du ska ringa 112 för hjälp med omedelbar ambulanstransport!

Ljudfil: Så låter väsande andning och hosta hos ett barn med falsk krupp

Video: Se en pojke med falsk krupp

Komplikationer

Komplikationer

När ett barn har svårt att andas ska man ta det till ett sjukhus så snart som möjligt, inte spilla tid på att försöka nå läkare på telefon!

Man kan ringa 112 f.a. få ambulanstransport. (Det är emellertid inte så mycket man kan göra vid vägkanten i en ambulans heller, om struphuvudet svullnar igen.)

Om ni vid tidigare tillfällen märkt att t ex fuktig luft hjälper på just ditt barn, så kan den åtgärden försökas hemma, men ni bör inte spilla mycket tid på detta om förbättringen uteblir!

Bara på sjukhus kan luftvägen garanteras operativt, och det är vad som kan bli nödvändigt, och det mycket snabbt!

Behandling

Behandling/Gör så här

 • Om ditt barn får skällande hosta i samband med en luftvägsinfektion, men inte har stridor i vila eller visar tecken på lufthunger, kan du pröva med fuktig luft, eventuell tidigare ordinerad avsvällande medicin och högläge av huvudet i sängen samt näsdroppar (vid nästäppa). 
 • Palla upp barnet i sängen, med överkroppen upprätt, för att underlätta andningen. 

Du kanske vill lägga något under sängens huvudända.

 •  En del barn känner sig bättre när de får andas in sval och fuktig luft. 

Du kan antingen ta med barnet till ett öppet fönster eller öppna dörren till frysen så att barnet får andas in kall luft. 

 •  Andra barn blir bättre om de får andas in varm, ångande luft. 

Ta med barnet till badrummet efter att du har fyllt det med varm ånga från duschen.

Sitt med barnet i badrummet i cirka 10 minuter. 

 •  Ge barnet mycket att dricka. 
 • Om barnet, förutom ovannämnda symtom, också har tecken på andningssvårigheter (stridor även i vila, ser rädd ut med uppspärrade ögon - lufthunger) ska du ringa 112 för ambulans eller på annat sätt snabbast möjligt ta barnet till sjukhus.
 • Detsamma ska du göra om barnet har hög feber eller om det dreglar eller inte kan svälja sin egen saliv. 

Det kan vara ett tecken på akut struplocksinflammation, en sällsynt och livshotande infektion i struplocket (epiglottis). 

 •  Andas in fuktig luft i badrummet 
 •  Låt barnet andas in luft genom en fuktig handduk 
 •  Använd en fuktig handduk för att öka luftfuktigheten i barnets rum 
 • Åk till sjukhus om barnet inte börjar andas lättare efter dessa åtgärder!

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är svårt att förebygga krupp eftersom det orsakas av en rad vanliga virus.

Att tvätta händerna ofta och undvika kontakt med personer som är förkylda kan minska infektionsrisken.