Kräkningar och diarré: Introduktion

video

Vad är...

Många friska spädbarn kräks efter maten, s.k. överflödeskräkningar, men går ändå upp fint i vikt. Mot slutet av första och under andra och tredje levnadsåren är akuta infektioner med kräkningar och diarré rätt vanliga. Ibland förekommer feber samtidigt.

I anslutning till de lösa avföringarna kan barnet ha ont i buken vid en sådan vanlig "maginfluensa", men hög feber och kraftiga buksmärtor som inte går över kan signalera en allvarligare sjukdom. Hög feber och upprepade kräkningar i flera timmar utan lös avföring får inte tolkas som maginfluensa, utan kan vara något allvarligare - t.o.m. hjärnhinneinflammation!

Långdragen diarré kan avspegla att maten inte tas upp på rätt sätt i tarmen (s.k. malabsorption) och ska utredas.

Akut diarré, ssk med kräkningar, innebär att barnet förlorar vätska, och om tillförseln inte håller jämna steg med förlusterna kan barnet bli uttorkad, och uttorkning måste behandlas genast!