Kikhosta

Video: Kikhosta
Kikhosta är en luftvägsinfektion som kan orsaka allvarliga symptom hos små barn. Videon visar ett litet barn som får hostattacker och andningssvårigheter som är typiska för denna sjukdom. Unik video som vi rekommenderar alla föräldrar att ta en titt på.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är kikhosta?

Kikhosta är en infektion i luftvägarna som kan ge upphov till allvarliga symtom, särskilt hos ovaccinerade nyfödda och spädbarn.

Dessa är mottagliga för infektionen även om mamman har haft kikhosta. Sjukdomen orsakas av bakterien Bordetella pertussis.

Hostan kan först likna vanlig förkylningshosta, men tilltar och efter 2-3 veckor kommer kikningar, då barnet hostar tills det tappar andan, blir mörkröd till blå i ansiktet och drar ljudligt efter luft.

Det stadiet pågår ofta ett par veckor, men sedan avtar hostan. Feber brukar inte förekomma, och om det uppträder ska det föranleda misstanke om lunginflammation (ovanpå kikhostan).

Infektionen smittas via saliv och slem från näsan, som sprids genom nysningar, hosta och direktkontakt med infekterade utsöndringar.

Inkubationstiden (tiden från smittotillfället till dess att sjukdomen bryter ut) är 5 till 21 dagar, vanligtvis en vecka.

Antibiotikabehandling hjälper inte om den inte kommer in mycket tidigt i förloppet, men sådan behandling minskar smittsamheten, åtminstone medan behandlingen pågår.

Det kan man behöva utnyttja när en nyfödd ska komma hem från BB och äldre syskonet har hosta.

Symptom

Symtom och tecken vid kikhosta hos barn

Kikhosta startar som en infektion i de övre luftvägarna med förkylningssymtom som snuva, lindrig feber och lindrig hosta (katarrstadiet). Verklig feber hör inte till bilden av kikhosta och om det uppträder får man misstänka att någon annan infektion har tillstött.

Efter de första symtomen under den första eller andra veckan, blir hostan mer uttalad och barnet får hostattacker (hoststadiet), dvs. hostan kommer i stötar, särskilt på natten.

Mellan hoststötarna drar barnet efter andan vilket åtföljs av ett karakteristiskt kiknande ljud, därav namnet kikhosta.

Ljudfil: Kikhosta

Små barn kan uppleva dessa hostattacker som mycket obehagliga. De kiknar ofta innan de kräks och de blir ofta blåa i ansiktet på grund av den tillfälliga syrebristen.

Mellan hostattackerna kan barnet förefalla friskt. Hoststadiet kan vara i 2 till 4 veckor innan symtomen successivt ger med sig.

En del spädbarn kan tillfälligt tappa andan istället för att få hostanfall. Hosta kan också sitta i många veckor och har kallats "hundradagarshostan".

Se Video av barn med kikhosta.


Komplikationer

Komplikationer vid kikhosta

Barn som får kikhosta under det första levnadsåret får sannolikt problem.

De är inte helt vaccinerade mot kikhosta och kan bli mycket sjuka. De löper risk att få lunginflammation och kan behöva extra syre under hostattackerna.

Dessutom kan det bli svårt för barnet därför att det inte äter eller dricker tillräckligt, eftersom hostattackerna ofta leder till kräkningar.

Var observant på varningssignaler för uttorkning, dvs. ökad törst, torra läppar och muntorrhet, insjunkna ögon, torr hud och att barnet kissar mindre och mer sällan, trötthet och dåligt humör.

Det kan även bli nödvändigt att lägga in barn under 6 månader på sjukhus.

I mycket sällsynta fall kan kikhosta orsaka anfall och hjärnskada hos nyfödda och spädbarn. Barnet isoleras på sjukhus så att andra inte smittas.

Förutom antibiotika, är det ofta nödvändigt att ge extra syre, suga slem från luftvägarna och sätta in dropp.

Behandling

Behandling/Gör så här om du misstänker att ditt barn har kikhosta

Du bör kontakta läkare om du misstänker att ditt barn har kikhosta.

Hostan kan diagnostiseras genom att ett prov tas i näsan med en bomullspinne eller genom ett blodprov.

Kikhosta behandlas vanligen med antibiotika i upp till 2 veckor.

Läkaren kanske också vill behandla de runt omkring, särskilt de som har förkylningssymtom och inte har ett fullgott vaccinationsskydd. Risken för smitta anses vara över efter 5 dagars antibiotikabehandling.

Förutom antibiotika bör barnet få en lindrande behandling med mycket vätska och vid behov, näsdroppar.

Hostmediciner är sällan effektiva, men en luftfuktare som avger sval imma kan ofta lindra barnets obehag.

Se till att barnet inte utsätts för aerosolspray, tobaksrök och andra ämnen som kan irritera luftvägarna.

Var dessutom noga med att barnet inte blir uttorkat. Låt barnet äta mindre portioner, men oftare.

Förebyggande åtgärder: kikhosta

Vaccination är det bästa sättet att förebygga kikhosta.

I Sverige ingår kikhostevaccin i det rekommenderade programmet för alla barn.

Barn som går på BVC vaccineras mot bl a kikhosta vid 3-4, 5 och 10-12 månader.

Kikhostevaccinets effekt avtar med åren så skyddet kan bli mindre effektivt efter cirka 5 år.

Om kikhosta har brutit ut där du bor bör du skydda ett ovaccinerat spädbarn från infektion, och tonåringar och vuxna kan behöva vaccinera om sig. Tag aldrig med hostande småbarn till besök hos en nyfödd!

Om äldre syskonet hostar misstänkt när den nyfödda ska komma hem från BB, kan det vara motiverat att antibiotikabehandla det äldre barnet!

Kontakta vårdcentralen eller BUMM! Barn under 6 månader som blivit utsatta för smitta av kikhosta ska behandlas med erythromycin i 10 dagar så fort de visar minsta förkylningssymtom!