Invagination

Video: Invagination
Videon visar vad som händer i tarmen vid invagination

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är invagination?

Invagination innebär att en del av tarmen har tryckts in i sig själv, på samma sätt som delarna i ett teleskop.

Invagination inträffar vanligtvis när den nedre delen av tunntarmen trycks in i tjocktarmen. När tarmväggarna skaver mot varandra svullnar de och tarmen blockeras. Blodtillförseln till den delen av tarmen upphör, vilket leder till blödning och utsöndring av slem. Det ger en typisk blodig diarré.

Invagination är den vanligaste typen av tarmstopp hos barn under 6 år och är särskilt vanlig hos barn mellan 3 och 12 månader.

Invagination kan också drabba äldre barn, t.ex. i samband med blindtarmsinflammation, men det är ytterst sällsynt.

Pojkar drabbas 3 gånger så ofta som flickor.

Även om man i allmänhet inte vet vad som orsakar invagination, inträffar en del fall kort efter sjukdomar i luftvägar eller tarmar och hos barn med andra tarmproblem.

Symptom

Symtom och tecken vid invagination

Barn med invagination får plötsliga anfall av svår buksmärta. Ibland har en lindrigare diarrésjukdom föregått denna utveckling, och diarrén upphör då plötsligt och barnet börjar istället kräkas och små mängder slem och blod kommer ur ändtarmen.

Hos de yngsta barnen kan invagination visa sig som kolikliknande gråtattacker, där barnet under perioder är irriterat och otröstligt.

Mellan gråtattackerna, som kommer var 10-20 minut, kan barnet verka helt friskt.

Gråtattackerna åtföljs av kräkningar och diarré. Kräkningarna har en grönaktig färg på grund av att galla från de blockerade tarmarna samlas i magen. Diarrén är till en början vattnig och blir efter 1-2 dygn (12-24 timmar) blodig och slemmig ("svartvinbärsgeléliknande" avföring)

Under tiden blir barnet svag, håglös och slö med buken uppsvälld och öm vid beröring.

Det är viktigt att känna till att inte alla barn får de tre klassiska symtomen på invagination: gråtattacker, kräkningar och blodiga avföringar.

Komplikationer

Komplikationer vid invagination

Invagination som inte behandlas kan leda till allvarlig sjukdom.

Upprepade kräkningar och diarré kan leda till uttorkning.

Dessutom kan tarmväggen skadas för att blodflödet blir så begränsat att det går hål i tarmväggen.

Resultatet blir att avföringen läcker ut i buken och bukhinneinflammation, vilket är mycket allvarligt.

Behandling

Behandling/Gör så här om du misstänker att ditt barn har invagination

Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning om du misstänker att ditt barn har invagination eftersom det kan vara ett livshotande tillstånd. Om läkaren misstänker att barnet har invagination kommer ultraljud, röntgen eller andra undersökningar att beställas.

Om invaginationen sitter i tjocktarmen kommer man att försöka att vända tarmen rätt, med hjälp av ett lavemang med luft eller konstrastmedel (barium). Detta görs genom att röntgenläkaren för bariumkontrast (en vätska som kan ses på röntgen) eller luft genom tarmarna för att skjuta tillbaka det invaginerade tarmsegmentet.

I 3 av 4 fall lyckas detta och tarmen återgår till sitt normala läge. Om behandlingen inte lyckas måste man operera för att rätta till stoppet.

Efter att invaginationen behandlats måste barnet ligga kvar på sjukhuset tills tarmarna fungerar normalt igen.

Förebyggande åtgärder: invagination

Det går inte att förebygga invagination.

Men för att förebygga komplikationer av invagination är det viktigt att du känner till sjukdomen, som en eventuell orsak till svåra gråtattacker hos små barn.

Invagination är INTE en vanlig orsak till buksmärtor och gråt hos spädbarn, men möjligheten bör övervägas, speciellt om skrikandet har intervallkaraktär och barnet även har kräkningar och blodig diarré.