Insektsbett/geting- och bistick

video

Vad är...

Allmänt

Barn kan bli bitna eller stuckna av en rad olika insekter som myggor, sandloppor, loppor, löss, getingar, bin, bromsar, knott, myror och tusenfotingar.

Det är inte farligt men det är obehagligt och bi- och getingstick gör ordentligt ont. Ofta har emellertid ömheten lagt sig eller försvunnit helt redan nästa dag. 

Men om barnet är allergisk, eller om han blivit stucket i munnen eller svalget, kan han få en allvarlig reaktion som kräver omedelbar läkarvård.

Symptom

Symtom och tecken

Olika människor kan reagera olika på insektsbett eller stick, och det beror på flera faktorer: var barnet blir bitet eller stucket, om gifter eller retande ämnen har sprutats in och i så fall, hur mycket, och hur kraftigt barnet reagerar.

En del barn får nästan ingen reaktion alls på bettstället, medan andra reagerar med en avsevärd svullnad.

Ett stick eller bett leder ofta till en snabb lokal reaktion, med tecken på inflammation som värme, svullnad, klåda och viss smärta på bett- eller stickstället.

Ett stick eller bett i svalget eller på halsen kan dock bli livshotande om det sväller för mycket. Det kan leda till andnings- och sväljningssvårigheter och är en medicinsk akutsituation.

Ibland kan en mer allmän reaktion mot sticket uppträda allteftersom tiden går. Tecken på fördröjda reaktioner kan vara feber, förstorade lymfkörtlar, ledsmärta eller nässelfeber.

En liten procentandel av alla barn, vanligtvis de med tidigare allergier, får allvarliga reaktioner på insektsstick och insektsbett var de än inträffar på kroppen. Ansikte, läppar, tunga och svalg svullnar, de får allvarliga andningssvårigheter, och tecken på cirkulationssvikt.

Det här kallas allergichock och är livshotande. Därför måste du söka läkare omedelbart. 

Behandling

Egenvård

 1. Avlägsna barnet från platsen om möjligt, för att undvika fler stick. 
 2. Håll den kroppsdel som blivit stucken stilla. 
 3. Om gadden sitter fast i såret kan du försöka dra ut den med pincett eller naglarna, eller ta bort den genom att skrapa på huden, t.ex. med ett kreditkort eller baksidan av en kniv. 
 4. Tvätta sticket med tvål och vatten, eller gör rent med ett antiseptiskt medel. 
 5. Du kan lindra smärtan och minska svullnaden genom att sätta på ett kallt omslag eller is. Gnid inte på eller massera inte runt sticket, sätt bara på omslaget direkt på huden. 
 6. Om barnet har blivit stucket i munnen, kan det hjälpa att dricka lite kallt vatten eller suga på en isbit för att lindra smärtan och minska svullnaden. 
 7. Om bettet kliar eller gör ont kan du sätta på hydrokortisonsalva 1 %, en eller två gånger per dag i några dagar. Om betten är många eller om de kliar väldigt mycket kan det hjälpa att ta antihistamin (t ex Tavegyl, Aerius) via munnen. Antihistaminer finns att köpa receptfritt på apoteket, som flytande eller tabletter. Om barnet har ont kan du ge smärtlindrade läkemedel som ibuprofen eller paracetamol. 


Förebyggande åtgärder 


Det är nästan omöjligt att förhindra att barn blir stuckna eller bitna av insekter. Men det går att minska sannolikheten för att barn råkar ut för bett och stick genom några få enkla steg.

 • Låt inte barnet leka på platser där det finns mycket insekter. Undvik platser där det finns getingbon, bikupor och soptunnor med matrester som drar till sig insekter. Undvik våtmarker där det finns gott om myggor. 
 • Låt inte barnet gå barfota i gräset. 
 • Låt inte barn dricka från burkar, flaskor eller glas som innehåller söta drycker utomhus, om det finns mycket getingar i närheten. 
 • Täck över mat som står utomhus så att den inte drar till sig insekter. 
 • Skydda barnet genom att sätta på det lätta kläder och en keps eller solhatt. Undvik blom-färger på kläderna! De drar till sig getingar och bin. 
 • Använd insektsnät i fönster och dörrar, kontrollera regelbundet så att det inte gått hål på dem och reparera dem vid behov. 
 • Använd myggnät om barnet sover utomhus eller i ett sovrum med öppet fönster. 
 • Vid behov kan du försiktig sätta på myggmedel på barnet. Medel som innehåller DEET är mest effektiva. Produkter som innehåller mindre än 10 % DEET anses vara säkra för barn över 6 månader, om anvisningarna följs.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Du behöver inte söka läkare om barnet har fått en mild till måttlig lokal reaktion på ett insektsbett eller insektsstick.

Ta barnet till en akutmottagning eller ring 112 om:

 • Det snabbt uppstår en kraftig reaktion, t.ex. kraftig svullnad, hudrodnad eller smärta på bettstället. 
 • Du misstänker att bettet har blivit infekterat. En sådan infektion inträffar vanligen mellan 24 och 48 timmar efter sticket och kännetecknas av ökad smärta, ömhet, svullnad, hudrodnad på stickstället, ibland åtföljt av feber och allmän trötthetskänsla eller slöhet. 
 • Du misstänker reaktionen serumsjuka. Detta ovanliga tillstånd är en "fördröjd" överkänslighetsreaktion, en slags allergisk reaktion som kan inträffa 1-2 veckor efter sticket. Symtomen på serumsjuka är ledsmärta, utslag (vanligtvis nässelfeber), feber och förstorade lymfkörtlar.