Influensa hos barn

Video: Influensa hos barn
Videon visar hur du ger barnet näsdroppar

Vad är...

Vad är influensa hos barn?

Influensa, eller "flunsan", är en mycket smittsam infektion i luftvägarna som drabbar alla, både barn och vuxna, lika mycket.

Den här sjukdomen, som orsakas av influensaviruset, kommer som regel i stora utbrott i skolor och samhällen, och de flesta fall uppkommer mellan december och mars.

Infektionen sprids vanligtvis via luften genom hosta och nysningar eller genom handkontakt.

Symptom

Symtom och tecken på influensa

Influensa börjar som en vanlig förkylning, men symtomen utvecklas ofta snabbare och är allvarligare.

Luftvägssymtomen omfattar nysningar, halsont och torrhosta. även andra delar av kroppen påverkas.

Allmänna symtom är hög feber med frossa, huvudvärk, muskelvärk, nedsatt aptit, trötthet, värk, diarré och yrsel. Influensasymtomen varar vanligen i flera dagar och ibland kan hostan och tröttheten kvarstå i en vecka eller längre.

Komplikationer av influensa

Influensa försvinner som regel av sig själv efter en vecka. Komplikationer kan uppkomma, t.ex. lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.

Lunginflammation kan vara särskilt allvarlig för små barn, barn med kroniska hjärt- eller lungsjukdomar, eller barn med nedsatt immunförsvar, t.ex. barn med leukemi eller hiv-infektion.

Barn med dessa sjukdomar kan behöva läggas in på sjukhus om de får influensa.

Behandling

Behandling/Gör så här nӓr barnet har influensa

Precis som för de flesta virusinfektioner finns i dagsläget inget botemedel mot influensa.

Eftersom influensa orsakas av ett virus och inte av bakterier, hjälper inte antibiotika.

Avsvällande medel (som tas via munnen som näsdroppar eller nässpray) kan lindra svullnaden i näsans slemhinnor och göra det lättare för barnet att andas. Spädbarn kan ha nytta av nässpray av koksalt och att man suger ut slemmet med en plastspruta.

Uppmuntra barnet att dricka mycket. Barnet bör också vila mycket.

Uppmuntra vila genom att ge barnet böcker eller tidningar att läsa, eller låt barnet titta på video eller tv.

Låt barnet ha på sig tunna kläder i flera lager, så att han/hon kan ta av sig kläderna om det känns varmt och sätta på dem om det känns kallt.

Läkemedel som paracetamol eller ibuprofen minskar smärtan och febern.

Ge ALDRIG barnet acetylsalicylsyra om inte läkaren specifikt har ordinerat det.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är svårt att förebygga influensa, men det finns saker du kan göra för att minska risken.

Influensavaccin minskar risken för infektion, och det rekommenderas särskilt till barn med kroniska sjukdomar.

Vaccinet innehåller avdödat virus, vilket inte infekterar, men leder till att antikroppar bildas som skyddar från det levande viruset. Även om inget vaccin är effektivt till 100 %, så blir ett vaccinerat barn lindrigare sjukt, även om det får influensa.

Vaccinet måste tas varje år eftersom influensaviruset är olika från år till år.

Föregående års vaccin ger därför ofta lite eller inget skydd alls. För att vaccinet ska vara effektivt måste det ges minst 2 veckor innan barnet utsätts för eventuell smitta, och barn under 9 år bör få 2 doser med 1 månads intervall. Kontakta barnläkare om du tror att du bör vaccinera ditt barn mot influensa.

Influensa och andra virus sprider sig via droppar i luften från en infekterad person och via handkontakt.

Att tvätta händerna ofta minskar risken för att barnet får virusinfektioner.

Håll barnet hemma från förskola eller skola om han/hon har feber eller influensa, eftersom risken för att smitta andra barn är stor och barnet ändå inte har lust att vara med andra barn.

Om någon i familjen har influensa kan man minska risken för att andra blir sjuka genom att tvätta händerna ofta, hålla för munnen och näsan med en pappersnäsduk när man nyser och hostar och stanna i sängen.