Hudskador

Video: Hudskador

Vad är...

Allmänt: Hudskador hos barn

Under sin uppväxt kommer ett barn att råka ut för många olika slags skador på olika delar av kroppen. De flesta av dessa kommer att vara skärsår och skrubbsår som inte kräver läkarvård.

Den enda sårvård som vanligtvis krävs är noggrann rengöring av såret för att undvika infektion.

Läkarvård kan behövas vid stora sår och vid smutsiga sår för noggrann rengöring. Ibland kan det bli nödvändigt att klistra, tejpa eller sy för att stoppa blödningen och för att slippa fula ärr.

Komplikationer vid hudskador hos barn

Den vanligaste komplikationen vid ett sår är infektion.

Bakterier som normalt förekommer på huden kan tränga in i såret och infektera det. Andra gånger, kan bakterier utanför kroppen komma in i såret vid skadetillfället.

Vid sticksår och bett är risken för infektion särskilt hög efter som hudöppningen ofta är så liten att bakterier lätt fastnar där inne.

När ett sår är infekterat är det rött och inflammerat och den omgivande huden är svullen och ömmar vid beröring. Det kan rinna sårvätska eller var ur såret.

          

Behandling

Egenvård: Hudskador hos barn

 • Tvätta händerna noga innan du börjar sköta om ett sår. 
 • Tvätta även små sår noggrant. "Små sår och fattiga vänner ska man inte förakta." 

Börja med att tvätta runt såret med tvål och varmt vatten. Tvätta sedan själva såret för att få bort främmande föremål som sitter fast i det, som jord, sand, grus eller asfaltdamm. Det är särskilt effektivt att rengöra ett sår genom att skölja med mycket vatten eller saltvatten (koksalt), gärna med tryck/stråle. Använd inte starka bakteriedödande medel (sprit, hexaklorofen, tvål o dyl) i själva såret! De dödar även kroppens egna celler och skapar grogrund för infektion! 

 • Torka såret försiktig med en ren handduk och täck med en kompress och hudvänlig tejp eller ett plåster. 
 • När det gäller djupa sår som blöder ymnigt ska du skölja området hastigt med vatten och sedan stoppa blödningen genom att trycka en kompress (en bit gasväv eller rent tygstycke) mot såret. Tryck kompressen mot såret i minst 5 minuter. Upprepa detta om inte blödningen upphör efter den första behandlingen. 
 • Lyft upp den skadade kroppsdelen så att den befinner sig över hjärtats nivå, för att minska blödningen (om det inte finns tecken på att något ben är brutet). 
 • Sätt ett nytt, rent bandage på såret när blödningen har upphört. Ta inte bort det första bandaget om såret är djupt utan sätt bara på ett nytt ovanpå. Om du tar bort det ursprungliga bandaget kan blödningen starta på nytt.

När söka läkare

När ska du söka läkare vid hudskadon hos barn?

Åk till kirurgisk eller barnkirurgisk akutmottagning eller ring 112 om:

 

 • Skadan är stor; eller en kroppsdel delvis är avskuren. 
 • Det finns tecken på artärblödning (blodet är klarrött och sprutar ut). 
 • Blödningen upphör inte trots lämpligt tryck. 
 • Såret är stort eller kanterna på har särat på sig mycket(såret "glipar"). Ett sådant sår bör undersökas inom 6 timmar i fall det skulle behöva sys. 
 • Skärsåret sitter i ansiktet eller på halsen. 
 • Såret är väldigt smutsigt och du inte kan rengöra det ordentligt. Såret måste rengöras och barnet kan behöva en stelkrampsspruta. 
 • Om du misstänker skada på en nerv, sena eller ledband - till exempel vid ett djupt skärsår på ett finger eller vid handleden. Om det inte behandlas på rätt sätt kan rörelseförmågan eller känseln påverkas för alltid. 
 • Såret kommer från ett bett av människa eller djur. Det kan vara lämpligt att ge barnet en stelkrampsspruta eller antibiotika för att underlätta läkningen.
 • Ett sår börjar göra ont igen 2-3 dygn efter skadan samtidigt som man ser röda strimmor (lymfangit) på armen eller benet där det sitter, ssk om barnet också får feber. Då är det fråga om sårinfektion.
 • Förebyggande

  Förebyggande åtgärder

  Även om det inte är möjligt att helt och hållet undvika att barn får skärsår och skador finns det några förebyggande åtgärder du kan vidta:

  • Håll vassa föremål som köksredskap och verktyg utom räckhåll för barn. Förvara inte knivar, saxar eller andra vassa föremål där barn kan komma åt dem.
  • Montera spärranordningar på skåp, lådor och fönster. Montera grindar överst och nederst i trappor. 
  • Montera klämskydd på dörrar så att barnen inte kan klämma fingrar eller tår. Små barn gillar att öppna och stänga dörrar. Var alltid försiktig själv när du stänger en dörr om ett barn är i närheten. 
  • Se till att barnet använder hjälm och andra lämpliga skydd när han/hon cyklar, åker skridskor, rullbräda, rullskridskor eller skidor.