Hosta

Video: Hosta
Torrhosta är ofta förbunden med infektion i de övre luftvägarna, som ex. förkylning, influensa och halsinfektion.

Vad är...

Orsaker till och typer av hosta hos barn

Barn hostar när slemhinnan i luftrören blir irriterad. Det händer ofta när ett barn är sjukt, eller när kroppen försöker bekämpa en sjukdom och bildar mycket slem.

Hosta är en viktig reflex som avlägsnar slemmet så att luften kan flöda lättare genom luftstrupen och in i lungorna, vilket i sin tur hjälper barnet att andas.

Hostan blir ofta värre på kvällen (eller på dagen om barnet sover middag), särskilt när det ligger ner, eftersom slemmet kan samlas i svalget då. Barn tenderar också att svälja slemmet, istället för att spotta ut det (som de flesta vuxna gör).

Om barnet sväljer slemmet kan det få ont i magen eller kräkas upp det, särskilt under en hostattack.

Hosta är normalt ett symtom på en luftvägsinfektion, men kan också orsakas av andra luftvägssjukdomar (t.ex. astma). Barn som hostar har vanligtvis andra symtom, som feber, snuva eller andningssvårigheter. Notera vilka andra symtom barnet uppvisar eftersom det kan hjälpa dig att hitta orsaken till ditt barns sjukdom.

Det finns 4 distinkta typer av hosta: torrhosta, slemhosta, krupphosta och kikhosta. Det är viktigt att förstå vilken typ av hosta ditt barn har och vad den kan innebära.

Lyssna på de olika typerna av hosta genom att klicka på länkarna nedan och jämför dem med hostan som ditt barn har.

Torrhosta (lyssna)

Slemmig hosta (lyssna)

Krupphosta (lyssna)

Kikhosta (lyssna)

Klicka på den aktuella länken när du har känt igen vilken typ av hosta ditt barn har!

Så kan du få information om möjliga orsaker, när du ska söka läkare eller få veta mer om egenvård.

Torrhosta

Torr, hackande hosta orsakas ofta av en infektion i de övre luftvägarna (näsa och hals), som exempelvis en förkylning eller influensa.

Den här typen av hosta brukar bli värre i ett varmt rum eller efter att barnet har gått och lagt sig.

Torrhosta kan dock också vara ett tidigt tecken på en infektion i de nedre luftvägarna, som t.ex. bronkiolit, inflammation i de minsta luftvägarna i lungorna eller lunginflammation, vilket är en inflammation i själva lungvävnaden.

Andra orsaker kan exempelvis vara astma, vilket ofta först uppträder som en torr natthosta. Hosta och pip i bröstet vid ansträngning är andra vanliga symtom hos barn med sådan "dold" astma. Barn med känsliga luftrör får också hosta när de utsätts för cigarettrök eller andra retande ämnen.

Krupphosta

Krupp är en sjukdom som är vanlig bland små barn. Den ger en hård, skällande torrhosta (lyssna), som kan låta som skallet från en hund. Hos barn med krupp svullnar slemhinnan i luftstrupen, vilket vanligen orsakas av en virusinfektion. Den svullna slemhinnan, strax nedanför stämbanden, orsakar den skällande hostan.

När ett barn med krupp andas in kan det höras ett väsande ljud, kallat stridor

Slemhosta

Hostan låter våt på grund av vätska (utsöndringar och slem) i de nedre luftvägarna (luftrören och lungorna).

Vanliga orsaker till våt hosta är infektioner och astma. Hostan hjälper till att transportera upp slem från de nedre luftvägarna.

Äldre barn kan spotta ut slemmet, medan yngre barn sväljer det. Att svälja slem kan ge barnet magbesvär och slemmet kan sedan synas i barnets kräkningar eller bajs.

Kikhosta

Om ditt barn får allt tätare och svårare hostattacker, utan feber, och ssk om han inte har blivit vaccinerad (Pentavac som ges vid 4,6 o 10 mån)kan han ha fått kikhosta (pertussis). (Det förekommer även besläktade, lindrigare bakterier, som vaccinet inte skyddar mot.)

Till en början kan kikhosta likna en vanlig förkylning, men successivt förvärras hostan, speciellt nattetid. De täta hostattackerna består i allmänhet av 5 till 15 stötvisa hostningar i snabb följd. Efter hostan andas barnet in djupt och då hörs ibland ett "kiknande" ljud (lyssna).

Det snabba hostandet kan göra det svårt att andas och barnet kan bli lite blått i ansiktet på grund av den tillfälliga syrebristen. Barn som är friska för övrigt löper emellertid ingen risk för skador av något slag, men tillståndet är förstås obehagligt och plågsamt.

Spädbarn som inte vaccinerats är mottagliga för kikhosta, även om mamman har haft sjukdomen. Särskilt illa är det därför om infektionen kommer in på en BB-avdelning!

Tag aldrig med småbarn som hostar vid besök hos nyfödda!

Se Video: Kikhosta

Komplikationer

Livshotande tillstånd: kvävning

Det finns för det första en mycket viktig - och livshotande - orsak till hosta: barnet har satt något i halsen eller luftstrupen.

Om barnet plötsligt börjar hosta och verkar ha svårt att andas, eller börjar ta sig om halsen, kan det betyda att ett litet föremål eller en bit hård mat, exempelvis en jordnöt, har fastnat i luftstrupen.

Ring omedelbart 112 om du misstänker att ditt barn håller på att kvävas!

Om barnet är över 1 år, bör du sedan utföra Heimlichs manöver.

Spädbarn ska du klappa i ryggen och ge brösttryckningar.

Behandling

Egenvård: Hosta hos barn

Om ditt barn har hosta, men inget pip i bröstet eller andningssvårigheter, kan du pröva följande behandlingar:

 • Ge mycket att dricka! Det förhindrar att slemmet blir segt. Varma drycker eller soppor vidgar luftrören och kan även lösa upp slemmet. 

 • Tänk igenom om det kan finnas några luftvägsirritanter (leksakslådor som samlar damm, gamla heltäckningsmattor, djurskinn, tagel, tobaksrök etc) i eller omkring barnets säng och åtgärda i så fall 

 • Pröva eventuellt en luftfuktare som avger sval imma i barnets sovrum 

 • Låt ditt barn andas in sval luft om det har torrhosta eller hes, "ihålig" hosta. Det kan minska svullnaden i luftvägarna vilket dämpar hostan. 

 • Utsätt inte barn med hosta för cigarettrök. Det kommer att öka barnets obehag och göra hostan värre. 

 • Ge inte små barn hostmediciner - varken slemlösande eller hostdämpande! De förra verkar genom att öka produktionen av slem i luftvägarna. Det kan kännas behagligt för en vuxen med torrhosta men kan rent av vara farligt för små barn. Barn med långdragen hackhosta har ofta i själva verket astma, och det är undersökning av barnläkare och medicin mot den sjukdomen som de behöver!)

När söka läkare

När ska du söka läkare vid hosta hos barn?

Om ditt barn har hosta, men du är säker på att barnet inte håller på att kvävas, bör du kontrollera ifall det har andra allvarliga symtom.

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om barnet

 • är under 1 månad 

 • har tydliga andningssvårigheter, även mellan hostningarna 

 • får hostattacker, tappar andan och svimmar (förlorar medvetandet) 

 • blir blå runt läppar, mun och naglar 

 • får ett krampanfall 

 • har försvagat immunförsvar, t ex genom någon behandling ordinerad av läkare 

Sök läkare idag om barnet

 • kräks eller har ont i bröstet 

 • hostar blod 

 • Du misstänker att ditt barn kan ha astma eller har fått en allergisk reaktion. 

 • Du misstänker att ditt barn har bihåleinflammation. 

 • andas fort, även under sömn 

 • är mellan 1 och 3 månader gammal och har hostat i mer än 3 dygn. 

 • har haft ihållande hosta, eller hosta som blivit allt värre, i mer än 3 veckor.