Hjärnskakning

video

Vad är...

Allmänt

Skallskador är t o m vanligare bland barn än bland vuxna som ramlar och slår sig, för barn har stort och tungt huvud i förhållande till resten av kroppen och de landar därför oftare med huvudet först! Det är ett viktigt skäl varför de ska bära hjälm!

Lyckligtvis är de flesta skallskador lindriga och drabbar bara själva skalpen. Svårare skador inträffar dock, där hjärnan och den omgivande vävnaden tar stryk, åtminstone tillfälligt.

En hjärnskakning är en tillfällig rubbning av hjärnans funktion orsakad av ett slag eller en stöt mot huvudet. Barnet kan bli förvirrad, känna sig yr, förlora minnet och även förlora medvetandet - "svimma av". En ännu svårare smäll kan orsaka skallfraktur och även blödning inuti skallen och hjärnan.

En läkare bör undersöka alla skallskador som är svårare än mindre skärsår, bulor och blåmärken.

Orsaker till hjärnskakning

Barn kan få hjärnskakning på flera olika sätt. Slag mot huvudet kan uppstå under idrottsaktiviteter, t.ex. fotboll, vid fall från cykel (särskilt om hjälm inte används) eller fall på is vid skridskoåkning.

Symptom

Symtom och tecken

Symtom och tecken på hjärnskakning är:

 • Huvudvärk 
 • Illamående och kräkningar 
 • Yrsel 
 • Förvirring 
 • Sömnighet 
 • Sluddrigt tal 
 • Koncentrationssvårigheter 
 • Minnesförlust (amnesi) 
 • Medvetslöshet ("svimma" eller "tuppa av") 


Barnet kan förlora medvetandet en kort stund (svimma) när skadan eller olyckan inträffar. Detta kan följas av minnesförlust, som kan gälla en längre period än själva medvetslösheten.

Svimning kan förstås orsakas även av annat än hjärnskakning. Det vanligaste är en nervöst betingad minskning av blodflödet till hjärnan (s.k. vaso-vagalt synkope). En fråga som ofta uppstår i efterhand är om något anfall (t ex epilepsi) orsakade plötslig medvetslöshet och därigenom skadan, eller om fallet var "första orsak".

Anfall i samband med misstänkt hjärnskakning kan vara ett allvarligt symtom, som kräver omedelbar akutbehandling, men barn som slår i huvudet och svimmar kan också ha ryckningar i kroppen som en följd av hjärnskakningen, utan att det signalerar något särskilt farligt.

Behandling

Egenvård

 1. Du bör alltid söka läkare akut om du misstänker att barnet har hjärnskakning efter att ha slagit i huvudet och blivit medvetslös, även om det var kortvarigt. Det kan bli fråga om en kortare tids observation på sjukhus f.a. man där ska kunna förvissa sig om att det inte uppkom någon skada på hjärnan eller dess blodförsörjning. Ibland ordineras akut datorröntgen, som eventuellt kan leda till att barnet kan observeras hemma istället för på sjukhus. Läkaren kan ge instruktioner om att föräldrarna väcker barnet flera gånger på natten f.a. kontrollera att han/hon vaknar och svarar normalt. 
 2. Efter en hjärnskakning bör barnet hållas så stilla som möjligt och beredas lugn och ro. Undvik TV-tittande och dator-spel (innebär intensiv koncentration) första tiden efter en hjärnskakning. 
 3. Även efter läkarundersökning med observation på sjukhus, kontakta läkaren igen om barnets tillstånd försämras! Symtom som kan signalera någon komplikation är kräkningar, svår huvudvärk, svårigheter att gå eller prata, synproblem, förvirring, dåsighet, slöhet, underligt beteende eller anfall.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Sök genast på en akutmottagning för barn eller ring 112 om:

 • Du misstänker att ditt barn har fått hjärnskakning eller någon annan skallskada. Alla skallskador som leder till medvetslöshet, kräkningar, svår huvudvärk eller ovanligt beteende måste undersökas av läkare så snart som möjligt. 
 • Barnets tillstånd försämras efter att skadan inträffat.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är omöjligt att helt eliminera situationer som kan leda till skallskador och hjärnskakning, men det finns ett antal åtgärder som du kan vidta för att minska riskerna för sådana skador.

 • Barn ska alltid bära hjälm när de cyklar, rider, åker skridskor, rullskridskor, rullbräda, snowboard eller skidor. 
 • I bilen är det viktigt att barnet sitter fastspänt enligt gällande föreskrifter, med en anpassad bilbarnstol och bilbälte. Observera att krockkudden ska vara inaktiverad där barnstolen är monterad! Barn under 12 år bör endast sitta i baksätet. 
 • Du kan göra ditt hem säkrare med god belysning, både inne och ute. Sätt skydd på vassa kanter och hörn som kan vara farliga för ett litet barn. Använd antihalkmatta eller dubbelsidig tejp under mattor och trappmattor, halkskydda trappsteg, samt använd halkmatta i badkar.
 • Barnsäkra trappor med trappgrindar både uppe och nere. 
 • Uppmuntra barnet att använda stadiga skor och kängor som förbättrar balansen och minskar antalet fall. 
 • Kontrollera att det finns vuxna som utövar tillsyn vid alla idrottsaktiviteter som ditt barn deltar i.