Halsont

Video: Halsont
Typiska symtom vid halsont hos barn

Vad är...

Vad är halsont hos barn?

Halsont innebär att det gör ont i svalget.

Halsen består av svalget, vilket förbinder den bakre delen av näsan, munnen och matstrupen.

Halsmandlarna (tonsillerna), som är de runda lymfkörtlarna på bägge sidor av halsen, kan också orsaka smärta i svalget.

Halsont kan orsakas av svullnad och inflammation i slemhinnorna var som helst i halsen.

När svalget är inflammerat, kallas det svalginflammation (faryngit).

När halsmandlarna är inflammerade, kallas det halsfluss.

Om både svalget och halsmandlarna är inflammerade kallas det "faryngotonsillit"

Hos barn beror halsont för det mesta på en virusinfektion som förutom halsont ofta även ger andra förkylningssymtom.

Virus som orsakar vanlig förkylning är ofta de som ger halsont, men även coxsackieviruset, körtelfeber och influensa kan ge halsont.

Ibland kan halsont orsakas av en bakteriell infektion. Den vanligaste bakterierna är Streptococcus pyogenes, även kallad streptokockbakterier typ A.

När halsont orsakas av en infektion, kan den lätt smitta andra människor vid direktkontakt med utsöndringar från mun och näsa.

Symptom

Symtom och tecken ved halsont hos barn

Ett barn med halsont har också ofta förkylningssymtom som rinnande näsa, nysningar och nästäppa.

Det gör ont i halsen och det är svårt och smärtsamt att svälja. Barnet kan ha feber och även få utslag.

I allmänhet mår barn ganska bra om det inte är bakterier som orsakat infektionen.

Vid en halsinfektion orsakad av streptokockbakterier typ A, dvs. "streptokocker i halsen", mår barnet ofta sämre än när infektionen orsakats av ett virus.

Utöver feber har barnet ofta värk i kroppen (t.ex. huvudvärk eller magont) och svårigheter att svälja.

Om halsmandlarna är drabbade är de ofta röda och svullna, och har eventuellt en varbeläggning.

En del barn känner att de måste kräkas och kan klaga över magsmärtor. Lymfkörtlarna på halsen blir ofta förstorade och ömma.

Ett barn som har ont i halsen på grund av körtelfeber har ofta avsevärda svårigheter att svälja, feber och klart förstorade lymfkörtlar.

En del barn kan klaga över magsmärtor på grund av att levern och mjälten svullnar.

Komplikationer

Komplikationer vid halsont hos barn

Halsont som orsakats av ett virus läker oftast av sig själv inom ett par dagar.

Ibland kan halsont som orsakats av virus leda till en bakteriell infektion i öronen, lungorna eller halsen.

Kontakta läkare om du misstänker att så är fallet.

Vid halsfluss kan infektionen sprida sig och leda till bihåleinflammation, öroninflammation, lunginflammation och hudinfektion, dvs. svinkoppor.

En del streptokockbakterier utsöndrar ett gift som ger utslag; detta kallas scharlakansfeber.

Om streptokockinfektioner i halsen inte behandlas kan de orsaka reumatisk feber, vilket kan drabba hjärtklaffarna, lederna och njurarna (den här njurinflammationen kallas glomerulonefrit).

Kontakta alltid omedelbart läkare om ditt barn har feber och sådana sväljningsproblem att det inte går att svälja saliven.

I den här situationen kan barnet ha drabbats av en sällsynt men allvarlig infektion, som t.ex. en halsböld (peritonsillär abscess eller retrofaryngeal abscess) eller akut struplocksinflammation.

Alla dessa komplikationer gör att barnet ser blekt ut och har svårt andas.

Sjukdomen kan kräva omedelbar behandling.

Behandling

Behandling/Gör så här om ditt barn har ont i halsen

Om ditt barn har ont i halsen och en eventuell förkylning utan feber, men tycks må bra i övrigt, beror det sannolikt på en virusinfektion.

Då kan du ser hur sjukdomen utvecklar sig under 2-3 dagar och kontakta läkare vid behov.

Antibiotika hjälper inte mot virusinfektioner.

Du kan lindra barnets smärta genom att låta honom ligga i sängen och ge honom mycket att dricka, samt smärtstillande och febernedsättande läkemedel i form av paracetamol och ibuprofen.

För en del barn kan glass eller annan kall, len mat minska sväljningsproblemen och förebygga uttorkning.

För andra barn kan det vara skönt att dricka något varmt och gurgla med saltvatten.

Halstabletter och halsspray kan också hjälpa vid halsont hos äldre barn.

Om ditt barn har feber i samband med halsont och ser blek ut, bör du kontakta läkare på en gång, eftersom barnet kan ha fått en bakteriell infektion.

Läkaren kan ta ett halsprov för att se om det finns streptokockbakterier typ A i halsen.

Om provet är positivt måste barnet ta antibiotika, vanligtvis penicillin. Se till att du ger antibiotika enligt läkarens ordination.

Det är viktigt att fullfölja hela den ordinerade kuren för att få bort streptokockbakterierna från svalget eller halsmandlarna.

Sök läkare om du misstänker att ditt barn har halsfluss.

Glöm inte att rådgöra med läkare om du tror att barnet har en komplikation av halsont, t.ex. tecken på lunginflammation eller öroninflammation, eller har svårt att svälja eller dricka.

Kontakta läkaren igen om barnets tillstånd inte förbättrats efter 2-3 dagars antibiotikabehandling.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Halsont är väldigt vanligt och de flesta barn får ont i halsen 1-4 gånger per år, särskilt under vintern.

Lär barnet att tvätta händerna ofta, särskilt före maten.

Barn bör inte heller dricka ur samma glas/flaska, eller dela tandborstar eller matbestick med andra.

Barnet bör stanna hemma från förskolan eller skolan vid feber med halsont för att inte infektera andra.

Efter ett dygns antibiotikabehandling anses ett barn med halsfluss inte längre smitta. Halsfluss är mycket smittsamt inom familjer och det är stor risk att andra familjemedlemmar smittas om en i familjen har fått sjukdomen.

Kontakta läkare om andra i familjen blir sjuka med feber och halsont, eftersom det kan bli nödvändigt att ta halsprov från dessa familjemedlemmar också.