Halsfluss

Video: Halsfluss
Animationen visar var i munnen mandlarna sitter.

Vad är...

Vad är halsfluss (tonsillit) hos barn?

Halsfluss är en infektion där den ena eller bägge halsmandlarna (tonsillerna) på bägge sidor av svalget blir röda, svullna och inflammerade.

Ofta ser man små ansamlingar av var i fördjupningar i tonsillernas yta ("proppar").

Motsvarande lymfkörtlar utanpå halsen blir förstorade och ömma.

Halsfluss orsakas av direktkontakt med infekterade utsöndringar från munhålan eller näsan.

Halsfluss orsakas av streptokockbakterier typ A. Inkubationstiden är 2 till 7 dagar. Sjukdomen sprids med infekterade utsöndringar från munhålan eller näsan.

Symptom

Symtom och tecken på halsfluss

Halsfluss börjar oftast med feber och halsont.

Barnet känner sig i allmänhet mycket sjukt. Det är ofta svårt att svälja och aptiten är nedsatt.

Hos ett barn med halsfluss är slemhinnan i halsen röd, vilket är ett tecken på inflammation. Halsmandlarna är ofta förstorade med vita varprickar.

En del barn klagar på magsmärtor och kan kräkas, särskilt om de har streptokocker i halsen.

Ibland kan streptokocker orsaka utslag på huden. Det här tillståndet kallas scharlakansfeber.

Lymfkörtlarna på halsen svullnar vid halsfluss och de brukar dessutom vara ömma.

Tonsillit och även förstorade lymfkörtlar utanpå halsen kan man få av olika virus också, men vid sådana infektioner brukar körtlarna inte vara så ömma som när orsaken är halflussbakterier (beta-hemolytiska streptokocker grupp A).

Komplikationer vid halsfluss

Om barn har hög feber och inte kan dricka tillräckligt med vätska för att det gör för ont, kan de bli uttorkade.

Det innebär att de måste få vätska intravenöst via en ven eller t.o.m. bli inlagda på sjukhus.

I sällsynta fall kan halsfluss leda till halsböld. Då får barnet ännu högre feber, känner sig sjukare med ännu svårare att svälja, pratar som om han hade en varm potatis i munnen och får svårt att gapa.

Om det går att få se svalget, buktar det på ena sidan (assymmetri i svalget). Sök öronläkare eller vårdcentralen akut om så är fallet.

Sällsynta komplikationer av streptokocker i halsen är reumatisk feber (led- och hjärtbesvär fr a) och njurinflammation.

Båda dessa sjukdomsbilder har blivit ovanliga i Sverige på senare år.

Behandling

Behandling/Gör så här om du tror att ditt barns halsmandlar är inflammerade

Kontakta läkare om du tror att ditt barns halsmandlar är inflammerade.

Läkaren kan ta ett halsprov på barnet för att undersöka om infektionen är orsakad av streptokocker.

I sådana fall bör barnet behandlas med ett antibiotikum, vanligtvis penicillin. Vid scharlakansfeber anses det olämpligt att börja med penicillinbehandling alltför snabbt. Om man väntar 24 eller 48 timmar med att behandla bort streptokockerna är det mindre risk att sjukdomsbilden med utslag ska komma igen vid en senare streptokockinfektion.

Du kan lindra barnets smärta genom att uppmuntra henne att vila, ge henne vätska samt smärtstillande och febernedsättande läkemedel som paracetamol eller ibuprofen.

För en del barn kan glass eller kall, len mat lindra smärtan vid sväljning.

Det kan underlätta för barnet att få i sig vätska och förebygga uttorkning. För andra barn kan det hjälpa att dricka något varmt.

Halstabletter och halsspray för äldre barn kan också lindra vid halsont.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: halsfluss

Streptokocker i halsen är smittsamt tills barnet har behandlats med antibiotika i minst ett dygn.

Barnet bör vila och vara hemma från förskolan eller skolan tills febern har gått ner eller tills hon känner sig bättre.

Detsamma gäller även vid scharlakansfeber. Det är viktigt att fullfölja penicillinkuren (10 dagar) även efter att besvären i svalget avklingat.

En del människor kan bära på streptokockbakterier utan att få halsfluss.

Dessa smittbärare kan sprida baciller till andra människor även om de själva inte är sjuka.

Eventuellt kan husdjur också bära streptokocker i pälsen.