Hösnuva

Video: Hösnuva
Pricktest används för att konstatera om barnet har någon allergi. Allergiframkallande ämnen injiceras i huden. Ämnena kan vara extrakt från pollen, damm, katter, hundar eller kaniner. Om barnet inom 15 minuter får en liten allergisk reaktion lokalt på huden kan detta indikera att barnet är allergiskt mot det aktuella ämnet.

Vad är...

Vad är hösnuva hos barn?

Hösnuva, eller allergisk rinit, är den vanligaste typen av allergi.

Allergier uppkommer när kroppens immunförsvar felaktigt reagerar på någonting (dvs. ett allergen) som normalt är ofarligt, och sätter igång en allergisk reaktion.

De vanligaste allergenerna som orsakar hösnuva är pollen, mögel, djurmjäll och husdammskvalster.

När dessa allergener andas in orsakar de en allergisk och inflammatorisk reaktion i slemhinnorna i ögonen, näsan och svalget.

Det obehag som allergenet orsakar kan vara "säsongsbetingat" som trädpollen (al, björk) i april/maj, gräspollen (timotej) i maj/juni/juli och gråbo i augusti, eller "årsbetingat" som djurmjäll och husdammskvalster.

Hösnuva kan komma i alla åldrar, men börjar vanligtvis i skolåldern eller när man precis blivit vuxen. Den brukar vara ärftligt och drabbar ofta dem som också har astma eller eksem.

Hösnuva är mycket vanligt och cirka 20 % av befolkningen får det någon gång.

Symptom

Symtom och tecken vid hösnuva

Hösnuva brukar drabba ögonen, näsan och svalget.

Ögonen kan bli röda, klia och rinna. Bindehinnan, som bekläder ögats yta under ögonlocken, kan svullna upp. Vanligtvis drabbas båda ögonen.

Den allergiska reaktionen i näsan leder till rinnande, täppt näsa med många nysningar. Huvudvärk och värk i ansiktet kan förekomma eftersom det blir stopp i bihålorna.

En del har också hosta eller klagar över ont i halsen av den konstanta utsöndringen som rinner ner i svalget.

Komplikationer: hösnuva

Symtomen på hösnuva kan vara besvärliga och obehagliga och ibland leda till komplikationer.

En komplikation är exempelvis bihåleinflammation, som i allmänhet måste behandlas med ett antibiotikum.

Barn kan ha astma med hösnuva eller ha benägenhet att drabbas av fler öroninflammationer.

Behandling

Behandling/Gör så här om du misstänker att ditt barn har allergi

Kontakta läkare om du misstänker att ditt barn har allergi.

Läkaren kan diagnostisera allergi genom att gå igenom barnets symtom och sjukdomshistoria och samtidigt göra en undersökning. I vissa fall kan läkaren beställa olika tester för att ta reda på om någon verkligen har en allergi. Det kan vara blodprover eller hudtester.

Några av dessa undersökningar kan behöva göras av allergologer, läkare som är specialister på allergier.

Den bästa behandlingen vid allergi är att undvika det som barnet är allergiskt mot.

Ofta går det inte att undvika något helt och hållet, men det finns flera åtgärder du kan vidta för att minska barnets kontakt med allergenet (se Förebyggande åtgärder).

Om symtomen kvarstår trots dessa åtgärder finns en mängd allergiläkemedel.

Det finns t.ex. antihistaminer som stoppar allergiska reaktioner innan de startar. Nyare antihistaminer leder inte till att man blir sömnig, som de äldre gjorde, och några är numera även receptfria.

Steroider fungerar så att de minskar den inflammation som den allergiska reaktionen orsakar och håller slemhinnorna stabila och förebygger nässymtom.

Dessa läkemedel finns i form av nässpray, ögondroppar och tabletter eller i flytande form (via munnen).

Avsvällande näsdroppar som minskar slemhinnesvullnaden ska inte användas vid hösnuva eftersom de, om de används i mer än 2-3 dagar, faktiskt kan förvärra symtomen, en så kallad rekyleffekt.

För en del personer kan allergisprutor minska de allergiska reaktionerna. De fungerar genom att man sakta ger barnet stigande mängder av allergenet och då bildas antikroppar av annan art än de som medverkar i allergiska reaktioner.

Med tiden blir barnet mindre känsligt om han/hon utsätts för allergenerna och de allergiska reaktionerna avtar.

Det kan behövas 3-4 års behandling det fungerar inte på alla.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Om det är omöjligt att helt undvika sådant som ett barn är allergiskt mot, så försök begränsa den mängd allergen som barnet utsätts för.

Om man vet att barnet är allergiskt mot husdammskvalster ska man ta bort heltäckningsmattor, gardiner och uppstoppade djur i barnets sovrum.

Städa alla rum i bostaden regelbundet.

Tvätta sängkläderna regelbundet med varmt tvålvatten.

Använd speciella allergiöverdrag för kuddar och madrasser.

Plocka undan leksaker och förvara dem i ett skåp så att de inte samlar en massa damm.

Pollenallergiker ska börja ta allergiläkemedel långt innan allergisäsongen börjar.

Att duscha och tvätta barnets hår före sänggåendet kan minska den mängd pollen som barnet inandas. Stängda fönster kan också vara bra när det är mycket pollen i luften. Bilfärder under högsäsong innebär kraftig exposition för den pollenallergiske.

Barn med allergi mot hundar eller katter bör inte ha dessa husdjur inomhus. Håll dessutom barnet borta från sådana djur när barnet besöker släkt och vänner.

Dessutom ska cigarettrök aldrig tillåtas inomhus.