Ögonskador

video

Vad är...

Blått öga

Ett blått öga ("blåtira") efter ett slag, utgörs av blödning i huden runt ögat.

Det är i allmänhet inget stort problem om själva ögat inte ser ut att ha skadats och barnets syn är normal. I samband med en kraftigare skallskada kan blånad kring bägge ögonen emellertid vara tecken på en allvarlig skallfraktur.

Du kan lindra ditt barns besvär av ett blått öga efter en skada genom att lägga en kall kompress, eller is inlindad i en handduk, mot ögat i 5-10 minuter.

Gör ett uppehåll i 10-15 minuter och upprepa sedan flera gånger. Ju fortare du lägger på en kompress efter att skadan inträffat, desto mindre blir svullnaden runt ögat.

Barnet bör sova med en extra kudde under huvudet i några nätter, så att den skadade sidan kommer upp så högt som möjligt, för att minska svullnaden runt ögat. Det brukar alltid vara mer svullet på morgon och bör bli bättre under dagens lopp.

Sök omedelbart läkare om barnet klagar på att han/hon ser dubbelt, eller att synen är dimmig eller begränsad, att det gör ont i ögat, eller om det blöder från ögat eller näsan.

Skador på hornhinnan

Hornhinnan är det genomskinliga yttre lager som täcker pupillen och iris mitt i ögat. Ärr efter skador där blir ogenomskinliga och kan påverka synen.

Hornhinneskador kan inträffa om barnet blir petat i ögat eller får något sandkorn, dammkorn eller annat främmande föremål i ögat.

I allmänhet är skadan ytlig och inte allvarlig, men ibland tillstöter infektion och resultatet kan då bli ett ärr. Lyckligtvis är detta sällsynt.

Sår på hornhinnan gör ont. Tårarna rinner, synen blir dimmig och man blinkar hela tiden och ögat blir ofta rött. Dessutom känns det som om det satt något i ögat.

Om detta händer ditt barn, försök först se om han har något i ögat! Även om så inte är fallet, pröva att skölja med ljummet vatten eller koksaltslösning! Om något främmande syns i ögat, gå till nästa avsnitt här!

Om du inte kan se något främmande föremål i ögat, barnet har ont och sköljningen inte hjälpte. ring Sjukvårdsrådgivningen i ditt landsting (i Stockholm 08-320100) f.a. få veta var du ska söka läkare.

Täck över det skadade ögat med en kompress. Hindra barnet från att gnugga sig i ögat eftersom det kan förvärra skadan. Vidrör inte själva ögat, det kan göra skadan värre. Läkaren droppar ofta ett färgämne i ögat och använder en speciell lampa för att kunna se defekter eller sår på hornhinnan.

Behandlingen för sår på hornhinnan är ögondroppar och/eller ögonsalva.

Främmande föremål i ögat

Om barnet har fått in något främmande föremål, som fastnat i ögat, kan du försöka få bort det genom att skölja med ljummet vatten.

Fyll t ex en äggkopp med vatten och placera den så att den sitter tätt runt det drabbade ögat. Barnet ska helst blinka flera gånger medan ögat sköljs. På Apoteket finns särskilda flaskor med vätska för just ögonbad, och dessa har en plastkopp som är lätt att få tät kring ögat.

Det här är förstås svårt med mycket små barn som inte är samarbetsvilliga.

Ett annat alternativ är att sätta barnet på en stol i god belysning. Tvätta dina händer! Försök att hitta det främmande föremålet genom att dra ner det undre ögonlocket samtidigt som du ber barnet att titta upp.

Lyft också upp det övre ögonlocket, men den här gången ska barnet titta ned. Om du kan se det främmande föremålet kan du försöka att skölja igen med en jämn stråle ljummet vatten. Du kan också använda en steril koksaltlösning.

Även om du lyckas få bort det främmande föremålet kan känslan av att ha något i ögat sitta i flera timmar, och det kan ha uppstått sår eller annan skada på hornhinnan som du inte kan se. Sök läkare om barnet fortsätter klaga på obehag, smärta, nedsatt syn eller om ögat ser rött ut.

Läkaren kan ge lokalbedövning med ögondroppar och sedan avlägsna det främmande föremålet.

Efteråt brukar man behandla med ögondroppar och/eller ögonsalva i några dagar för att förebygga infektion. Efter behandlingen bör ögat undersökas igen för att kontrollera att såret på hornhinnan har läkt ordentligt utan ärr.

Kemikalier i ögat

Om barnet får stänk av frätande ämnen i ögat kan det leda till allvarliga skador på hornhinnan, ögats yttre skikt.  

Frätande ämnen är vanligen sura eller basiska och inkluderar tvålar, desinfektionsmedel, lösningsmedel, propplösare för avlopp, ugnsrengöringsmedel, ammoniak och blekmedel.

Om barnet får ett frätande ämne i ögat ska du omedelbart börja skölja det med ljummet vatten och fortsätta 15-30 minuter.

Vattnet späder ut den frätande vätskan och begränsar därmed skadan; det har också en smärtlindrande effekt. Om bägge ögon är skadade kan du skölja dem med duschen.

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. Uppge vad för slags ämne barnet har fått i ögat så att du kan få hjälp med vad du ska göra härnäst.

Fortsätt att skölja ögat i flera timmar om barnet har fått syra eller lut i ögat.

Fortsätt skölja medan du väntar på läkare.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Sök omedelbart på en akutmottagning eller ring Sjukvårdsrådgivningen (i Stockholms läns landsting 08-320100), om:

  • Barnet har slagit sig i huvudet och därpå får blått öga på båda sidor 
  • Det blöder från ögonvitan efter en ögonskada. 
  • Du misstänker att det är ett sår på hornhinnan eller du ser ett främmande föremål i ögat, men lyckas inte skölja bort det 
  • Barnets öga har blivit frätskadat. 
  • Ögat har blivit rödare, det rinner från ögat, ögat fortsätter att göra ont, eller om synen är dimmig. 
  • Om barnet säger att det ser dubbelt, har dimmig eller nedsatt syn, samt om han/hon har ont i ögat, eller blöder från ögat eller näsan.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Följ dessa råd för att förebygga att barnet skadar ögonen:

  • Förvara produkter som innehåller lut eller andra frätande kemikalier, t.ex. rengöringsmedel, utom räckhåll för barn. 
  • Kontrollera att barnet har på sig ansiktsskydd vid olika idrottsaktiviteter som bandy och ishockey. 
  • Metkrokar är en orsak till ögonskador hos barn och måste förvaras utom räckhåll för små barn. Dessutom ska du vara försiktig när barnet fiskar med metspö och krok.