Ögoninflammation (konjunktivit)

Video: Ögoninflammation (konjunktivit)
Videon visar en flicka med ögoninflammation eller konjunktivit. Vi ser att höger öga är svullet, rött och rinner.

Vad är...

Vad är ögoninflammation?

Ögoninflammation, eller konjunctivit, är en inflammation i ögats bindehinna, den klara membran som täcker ögats vita del och insidan av ögonlocken.

Röda, inflammerade ögon kan man få av många orsaker, men en vanlig är infektion.

Ögoninflammation orsakad av virus eller bakterier sprids lätt från person till person eller från det ena ögat till det andra med vätska och var från det infekterade ögat.

De virus som normalt orsakar ögoninflammation är adenovirus, enterovirus och influensavirus, samma virus som orsakar övre luftvägsinfektioner och förkylningar. Herpes simplexvirus ger en sällsynt men allvarlig form av ögoninflammation.

Bakteriell konjunctivit orsakas vanligen av Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus eller Haemophilus influenzae.

Gonorré och klamydia kan överföras i födelsekanalen och ge allvarlig ögoninflammation hos nyfödda. Andra orsaker till ögoninflammation är allergier (mot t.ex. pollen, djurhår eller husdammskvalster) eller irriterande ämnen (från t.ex. aerosoler, kemikalier eller rök). Spädbarn kan också få ögoninflammation på grund av trång tårkanal som inte låter tårvätskan rinna bort från ögat normalt.

Ögoninflammation är en vanlig sjukdom som kan drabba barn i alla åldrar hela året. Bakteriell, varig konjunctivit är vanligare hos små barn, speciellt under vintern, medan konjunctivit orsakad av virus är vanligare hos äldre barn med förkylning, speciellt under hösten.

Symptom

Symtom och tecken

Vid ögoninflammation blir den klara hinna som täcker ögats vita del och insidan av ögonlocken (konjunktiva) röd och svullen.

Sekretionen av vätska ökar och det kan komma var från ögonen. Intorkat, gulaktigt sekret kan ses i ögonfransarna och i inre ögonvrån och ögonen kan vara som igenklistrade på morgonen.

Varig ögoninflammation är ofta en del av bilden av en förkylning, där bakterier fått fäste efter den ursprungliga virusinfektionen (superinfektion, sekundärinfektion). Barnet kan även ha en öroninflammation.

Vid infektioner orsakade av virus har barnet ofta andra symtom som snuva, feber och hosta.

Smittsam (infektiös) ögoninflammation börjar ofta i ett öga, men sprider sig lätt så att båda ögonen blir inflammerade efter något dygn.

Om det är bara ett öga som är rött, medan det andra är helt oretat, och det har gått ett par dygn, bör barnet undersökas av ögonläkare akut, så att det inte handlar om någon annan ögonsjukdom.

Komplikationer

Komplikationer

Ögoninflammation går normalt över med behandling utan några komplikationer.

I sällsynta fall kan infektionen sprida sig till hornhinnan, den klara hinna som täcker den färgade delen av ögat.

Detta ger ofta mer smärta, extrem ljuskänslighet och gör det svårt att se normalt.

Kontakta ögon- eller allmänläkare om detta inträffar.

Behandling

Behandling/Gör så här

Kontakta läkare om ditt barn har ögoninflammation.

Vid bakteriella infektioner ska barnet behandlas med täta tvättningar med ljummet vatten på ett rent tyg och eventuellt antibiotikasalva.

Medikamentell behandling varar som regel cirka en vecka. Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar till punkt och pricka när du ger behandlingen. 

Torka bort allt var du ser med en ren kompress eller bomullstuss innan ögonsalvan appliceras under nedre ögonlocket. Det är lämpligt att använda den typ av kompress som har "struktur", för varet fastnar bättre än i helt slätt textilmaterial eller bomull. Undvika att torka varet över hela ögat. Var på ögonlockets kant kan försiktigt torkas bort med bomullspinnar.

Det infekterade ögat ska inte täckas med bandage. Blockerade tårkanaler kan behandlas med en varm kompress. Vid allergisk ögoninflammation kan speciella ögondroppar eller läkemedel som tas via munnen blir nödvändiga.

Kontakta läkare om du misstänker att infektionen är djupare. Kontakta också läkare om barnet klagar på tilltagande smärta, dimmig syn eller ökad ljuskänslighet, vid svullnad, rodnad eller värmeökning runt ögat, eller om barnet har feber tillsammans med ögonsymtomen.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är svårt att förebygga ögoninflammation eftersom den ofta kommer i samband med förkylningar.

Dessutom är ögoninflammation orsakad av bakterier mycket smittsam och sprider sig lätt när barnet gnuggar sig i ögonen.

Uppmuntra barnet att inte gnugga sig i ögonen. Tork bort sekret från ögonen. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta, både för barnet, för dig och andra som har hand om barnet.

Barn med ögoninflammation behöver stanna hemma från dagis eller skola. Vissa former av virusbetingad konjunctivit är mycket smittsamma.Infektionen sprids förutom genom direkt kontakt även via t ex handdukar.

Vid bakteriell ögoninflammation är risken för att överföra infektion mycket mindre efter att barnet har behandlats med antibiotikasalva i ett dygn.

Barnet kan återgå till förskolan eller skolan dagen efter att behandlingen påbörjats, under förutsättning att det inte rinner för mycket från ögonen.

Användning av bakteriedödande ögondroppar (Credé-profylaxen) på alla nyfödda barn kort efter förlossningen har minskat risken för gonorré-konjunctivit hos nyfödda, som kan leda till blindhet.