Glutenintolerans (celiaki)

Video: Glutenintolerans (celiaki)

Vad är...

Make an appointment with doctor

Vad är glutenintolerans hos barn?

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn men inte i havre. Den som har celiaki måste emellertid undvika även de flesta havre-produkter, eftersom de tillverkas av mjöl som malts i kvarnar som även maler andra sädesslag.

Celiaki är ett slags överkänslighet eller intolerans mot gluten, dock ingen vanlig allergi. Inte desto mindre leder glutenintag till inflammation i tarmen hos den drabbade och det skadar slemhinnan så att den inte tar upp näringsämnena på rätt sätt. Detta kan i sin tur leda till näringsbrist och undernäring. 

Många vanliga livsmedel innehåller vete, t.ex. bröd och pasta, och ungefär 1% av hela befolkningen i de västliga industriländerna är drabbad.

Hela orsaken till sjukdomen är inte känd, men ärftliga faktorer har stor betydelse. (Det är ungefär 10% risk för barn till en förälder med sjukdomen.)

Symptom

Symtom och tecken på glutenintolerans

Symtomen på glutenintolerans visar sig ofta tidigt i barndomen, men de kan likna symtomen vid andra sjukdomar, så sjukdomen går inte alltid att diagnostisera på en gång.

De första symtomen kan uppträda när barnet börjar äta fast föda i form av gröt med vete. Barnet kanske börjar gå upp dåligt i vikt, har förändrade avföringar och ibland även diarré, buksmärtor och blek hud på grund av blodbrist. Symtomen kommer ofta successivt och behöver inte vara så tydliga.

Om sjukdomen förblir oupptäckt och obehandlad kommer ett barn med glutenintolerans att börja gå ned i vikt, få uppsvälld mage och bli allmänt svag och håglös.

Hur allvarliga symtomen är kan variera från person till person, och en del får inte diagnosen förrän de når tonåren eller vuxen ålder.

Komplikationer vid glutenintolerans

Den vanligaste komplikationen vid glutenintolerans är näringsbrist, vilket innebär att tarmen inte kan ta upp näringsämnen på rätt sätt.

Det inträffar när slemhinnan är skadad och de små utskotten i tarmen ("tarmludd"), som svarar för upptag av näringsämnen, försvunnit så att slemhinnan ser platt ut i mikroskopet.

När näringsbristen pågår en längre tid leder den till viktminskning, dålig tillväxt, blodbrist och vitaminbrist.

Behandling

Behandling/Gör så här om du misstänker att ditt barn har celiaki (glutenintolerans)

Beställ tid hos barnläkare om du misstänker att ditt barn har celiaki (glutenintolerans).

Läkaren kanske först beställer ett blodprov för att se om barnet har antikroppar mot gluten eller mot transglutaminas (ett enzym). Om sådana inte kan påvisas är celiaki osannolikt.

Om de däremot påvisas, behövs bekräftelse på diagnosen medelst biopsi. Det är ett litet stycke från slemhinnan i tunntarmen, som tas genom ett titt-rör (gastroskop) i narkos. Undersökning av vävnadsstycket i mikroskop visar entydigt om barnet har celiaki eller inte.

Glutenintolerans behandlas med glutenfri kost. När tarmen inte utsätts för gluten kan den skadade slemhinnan läka och barnet mår mycket bättre inom några veckor, inte minst till humöret.

Eftersom vetemjöl är en så vanlig ingrediens i den svenska kosten, kan det vara svårt att anpassa sig till en glutenfri kost. Kontakt med en dietist kan göra det lättare att genomföra kostförändringarna. Som tur är finns det många livsmedel som inte innehåller gluten, t.ex. grönsaker, kött, ris, potatis och de flesta mjölkprodukter.

Dessutom finns många glutenfria specialprodukter numera, t.ex. bröd, kex, pasta och mjöl utan gluten, och i Sverige köper man dessa preparat på recept av barnläkare och inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel.

Förebyggande åtgärder: glutenintolerans

För spädbarn i allmänhet gäller att glutenhaltig kost bör införas successivt och i stigande mängder från 3-4 månaders ålder och helst under det att barnet fortfarande ammas.

Om ditt barn har glutenintolerans är det viktigt att du ser till att hon inte äter gluten. Människor med celiaki måste räkna med att undvika gluten resten av livet.

Se till att alla som erbjuder barnet mat vet att hon har celiaki.

Äldre barn bör få lära sig att ta eget ansvar för vad de kan äta och inte äta.

Det är viktigt att all gluten tas bort från kosten. Bara att äta en måltid med gluten kan leda till att symtomen blossar upp, och det tar cirka två veckor med glutenfri kost för tarmen att läka.