Gastroesofagal refluxsjukdom

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är gastroesofagal refluxsjukdom?

Gastroesofagal reflux är en vanlig orsak till uppstötningar och kräkningar hos barn under det första levnadsåret på grund av att övre magmunnen är slapp och ännu inte helt utvecklad. Man misstänker också ibland att reflux bidrar till besvär i luftvägarna.

När magsäcken drar ihop sig eller spänns under normal matsmältning, går innehållet i magsäcken tillbaka upp i matstrupen istället för att gå nedåt till tarmarna.

Symtomen på gastroesofagal refluxsjukdom börjar ofta när barnet är några veckor gammalt. Tillståndet blir normalt bättre under andra halvåret (6-12 mpånaders ålder), när musklerna i matstrupen blir starkare.

Om tillbakaflödet av mat och syra till matstrupen irriterar slemhinnan där uppstår inflammation - refluxesofagit (esofagus=matstrupe -it=inflammation).

Ibland tömmer sig hela maginnehållet i form av kräkning. Risken för reflux är större hos barn som är födda för tidigt, och hos barn med känd utvecklingsstörning.

Gastroesofagal refluxsjukdom kan återkomma senare i livet.

Symptom

Symtom och tecken

Huvudsymtomen på gastroesofagal refluxsjukdom är uppstötningar och kräkningar.

De kommer ofta direkt efter en måltid. Uppstötningarna kan ge hosta, och en del av maginnehållet kan komma in i barnets luftrör eller lungor.

Maginnehåll som kommer in i luftvägarna kan också leda till korta episoder med andningspauser eller apné hos små barn. Specialundersökningar hos barnläkare kan avslöja att så är fallet.

Äldre barn drabbas av halsbränna på grund av att magsyra irriterar slemhinnan i matstrupen.

Det upplevs ofta som en brännande känsla i bröstet och svalget. Andra symtom på gastroesofagal refluxsjukdom är dålig andedräkt, dålig viktökning och kroniskt halsont.

Symtomen förvärras när barnet ligger ner, speciellt på natten.

Komplikationer

Om uppstötningarna och kräkningarna är svåra, kan uttorkning och förlust av viktiga kroppssalter uppkomma.

Kroniska kräkningar kan också leda till dålig viktökning och att barnet svälter och magrar. Kroniska kräkningar och smärta av irritation i matstrupen kan besvära barnet så mycket att han/hon blir ouppmärksam.

Inflammationen i nedre matstrupen kan gå med slemhinneblödningar som leder till blodbrist (järnbristanemi).

Återkommande kräkningar av surt maginnehåll kan skada tänderna.

Små barn med reflux kan få lunginflammation eller väsande och pipande andning som en följd av att maginnehållet kommer in i luftvägarna.

Behandling

Behandling/Gör så här

Tala med BVC-sköterskan om du tycker att ditt spädbarn kräks mycket. Om det pågått länge och tillväxten är helt invändningsfri på kurvan i BVC-journalen, behöver du inte vara orolig. Om så inte är fallet bör saken utredas närmare.

Ibland kan reflux diagnostiseras med röntgen eller genom en pH-mätning, som kontrollerar om det finns mer syra än normalt i matstrupen.

Under pH-mätningen placeras spetsen på en tunn sond längs ned i matstrupen och ansluts till ett instrument som mäter hur mycket syra som finns i matstrupen.

Inflammation i matstrupen kan också diagnostiseras med en gastroskopi, som innebär att man tittar direkt i mag-tarmkanalen med ett speciellt ljus. Undersökningen görs under narkos.

Hos de flesta barn blir refluxen bättre av sig själv under det första levnadsåret. Men det är en bra idé att vidta några enkla åtgärder för att hålla tillbaka refluxen.

Låt barnet sitta upp vid matning, ge mindre och tätare måltider, låt barnet rapa upp all den luft han/hon sväljer med maten och lägg inte barnet ned direkt efter en måltid, utan låt honom/henne tillbringa en stund i "baby-sitter".

Det kan också vara bra att göra barnets välling tjockare, t ex med risstärkelse. Ta upp detta med BVC-sköterskan/-läkaren. Ett barn som redan äter lite fast föda bör få mer av det och mindre vätska.

Om dessa åtgärder inte förbättrar refluxen, eller om barnet tycks ha ont när han/hon äter eller får uppstötningar, kan läkaren ordinera ett läkemedel som minskar syramängden i magsäcken.

I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla refluxen med en operation.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är inte mycket du kan göra för att förebygga gastroesofagal refluxsjukdom hos små barn.

Men det är viktigt att du känner till sjukdomen eftersom den är en vanlig orsak till uppstötningar och kräkningar vid den här åldern.

Lyckligtvis växer de flesta barn ifrån refluxen under det första levnadsåret.