Frakturer (benbrott)

Video: Frakturer (benbrott)

Vad är...

Kontakta din läkare

Allmänt: Benbrott hos barn

Ben, arm och ledskador är vanliga hos barn.

Ofta är det armen, vanligen handleden, underarmen eller området strax ovanför armbågen, som drabbas av frakturer. Man tar ju emot sig med händerna när man faller.

Olyckor med cykel, studsmattor och rullbrädor orsakar många frakturer hos barn och ungdomar.

Olika typer av frakturer(benbrott)

Barns ben är både skörare och även mjukare än vuxnas, så vid en skada kan benet böjas och inte brytas av helt och hållet. Vissa typer av frakturer är därför speciella för barn, t ex:

 • Greenstickfraktur: en partiell fraktur där en sida av benet är bruten och den andra sidan är böjd. Jämför med vad som händer om du försökte bryta av en grön, mjuk kvist. 

 • Epifysiolys - en förskjutning i någon av de tillväxtzoner som finns nära ändarna på de långa rörbenen (lår-, skenben, strålbenet i underarmen o.a.) 

Ju äldre barnet är och ju allvarligare skadan är, desto större är risken att det blir en komplett fraktur.

Kompletta frakturer delas in i:

 •  Sluten fraktur: fraktur utan skada på huden. 
 •  Öppen fraktur: ett benbrott kombinerat med ett sår, som förbinder själva frakturen med kroppsytan 

 •  Fraktur med felställning, d.v.s. vinkling eller vridning i brottstället. 

 •  Fraktur utan felställning

Symptom

Symtom och tecken på benbrott hos barn

Ofta råder det ingen tvekan när ett barn ådragit sig en fraktur, för felställningen syns på utanskriften - benet eller fingret är "krokigt".

Vid öppen fraktur, ofta av en olycka med hög energinivå (t ex bilolycka), är det sällan någon tvekan heller.

Fraktur hos småbarn kan också ha mer diskreta symtom, som att han eller hon inte vill stödja på ena benet eller vägrar använda ena handen, och har ont.

Svullnad och ofta blå-röd-färgning motsvarande brottstället brukar tillkomma inom någon timma.

 • Vid fraktur, eller misstanke därom, ska du förstås söka läkare genast. Ring Sjukvårdsrådgivningen i ditt landsting om du är tveksam om vart du ska ta barnet, eller 112 om situationen är allvarlig. 

 • Skadan är allvarlig t ex om det är någon typ av skall- eller nackskada eller en öppen fraktur.

 • Flytta INTE på barnet, om du misstänker någon typ av skall- eller nackskada. VäNTA på ambulanspersonal. 

 • Täck en öppen fraktur med mjukt förband eller rent tyg och undvik rörelser i brottstället när barnet lyfts och transporteras.

Behandling

Egenvård: Benbrott hos barn

 • Sök omedelbart Akutmottagningen eller ring 112 om ditt barn har fått en fraktur, det senare om situationen är allvarlig med skallskada/medvetslöshet, högenergi-olycka eller öppen fraktur. 
 • Flytta inte på barnet om det kan finnas en allvarlig rygg-, nack- eller skallskada, utan invänta ambulansen (såvida barnets läge inte innebär risk för ytterligare skador, förstås)! 
 • En van läkare eller sjuksköterska som råkar finnas till hands kan undersöka pulsen i en skadad arm eller fot och vid bortfall göra en s k grov-reposition - rätta till felställning som hotar blodcirkulationen. En närvarande förälder tar förstås ställning till om han/hon litar tillräckligt på vederbörandes fackkunskap. Åtgärden gör ont, men alternativet kan vara amputation.
 • Klipp eller skär upp kläderna som täcker skadade kroppsdelar! En öppen fraktur täcks med mjukt förband eller ett rent tyg (som inte lämnar ludd, gärna bomull). Undvik rörelser i frakturen när barnet lyfts och transporteras! 
 • Vid längre transport utan hjälp av ambulanspersonal kan man ordna en provisorisk fixation med hjälp av en brädbit, en bit av ett kvastskaft el dyl och gasbinda eller bred tejp. En mitella (tygstycke kring den böjda armen och knutet runt nacken) kan också vara bekvämt för den skadade. Se upp för cirkulationsrubbning orsakad av förbandet genom att känna pulsar och/eller temperaturen på handen eller foten samt trycka mot nagelbädden och titta på återfyllnaden. 
 • Ge inte barnet något att dricka eller äta eftersom det kan ge problem med narkosen om en akut operation skulle bli nödvändig. 

 • När söka läkare

  När ska du söka läkare vid benbrott hos barn?

  Sök omedelbart Akutmottagningen eller ring 112 om ditt barn har fått en fraktur, det senare om situationen är allvarlig med skallskada/medvetslöshet, högenergi-olycka eller öppen fraktur.

  I mera godartade situationer kan det variera från plats till plats var man får hjälp. Vissa tätorter har t.ex. särskild barnkirurgisk akutmottagning (Stockhom, Göteborg). På andra orter tar akutmottagningen för kirurgi eller ortopedi (för alla åldrar) emot barnfrakturer. Ring Sjukvårdsrådgivningen i det aktuella landstinget om du är tveksam om vart du ska ta barnet! Se även Symtom och tecken härintill!

  Behandling av frakturer (benbrott)

  Behandlingen av frakturer varierar förstås beroende på lokalisation och svårighetsgrad.

  Någon form av tillfällig immobilisering (hålla- stilla-behandling) ges nästan alltid. Det kan röra sig om olika metoder för "fixation" - från en boll inuti handen med gasbinda runt om till operation med skruvar och metallplattor i benet. Olika former av yttre fixation inkluderar gipsskena (gips på ena sidan av armen med binda runt om) och cirkulärgips (gips runt om armen eller benet).

  Ett oeftergivligt förband, som cirkulärgips, innebär alltid en viss risk för cirkulationsrubbning! Du får noggranna instruktioner om detta när förbandet sätts på, men då är man som förälder ofta upprörd och okoncentrerad.

  Kontrollera att du uppfattat allting rätt genom att fråga läkare och sjuksköterska! Säg till om skriftliga instruktioner! Sådana brukar finnas även på de vanligaste invandrarspråken på akutmottningen. Se till att du får veta hur förfara vid bad och dusch, skavning från gipsen etc och vart du ska ringa vid tveksamhet! Skriv upp instruktioner du får, läkarens namn etc och när ni ska komma tillbaka för kontroll.

  Kryckor och andra hjälpmedel ska lämnas tillbaka och se till att du får veta vart, när och hur!

  Förebyggande

  Förebyggande åtgärder: Benbrott hos barn

 • Ett bra sätt att förebygga skador om du har små barn är att barnsäkra hemmet. Detaljerade råd finns på Nätet (t ex www.vardguiden.se -> Barn och föräldrar -> Barn och olyckor) 
 • Kontrollera att barnet använder lämplig skyddsutrustning under idrottsaktiviteter och lek. Exempel är hjälm och handskar vid cykelåkning och även knä- och armbågsskydd vid åkning på rullskridskor/inlines- eller rullbräda. Tänk på sommartid att kläderna är ett viktigt skydd vid fall-olyckor och omkullkörningar! 
 • Kontrollera bindningarna på slalomskidor inklusive utlösningsmekanismen! 
 • Studsmattor orsakar många barnolyckor. Undvik att vuxna hoppar samtidigt med små barn! Viktskillnaden kan ge upphov till oförutsedda, kraftiga studsar.