Främmande föremål i luftvägar, näsa, öron

Video: Främmande föremål i luftvägar, näsa, öron

Vad är...

Allmänt

Om något fastnar i barnets luftvägar kan det utvecklas till ett livshotande tillstånd eftersom det kan leda till kvävning och sedan andningsstopp.

Symtomen är plötslig hosta och andningssvårigheter.

Det här kan hända när barnet leker eller äter.

Om barnet håller på att kvävas ser det plötsligt skrämt ut, drar efter andan, blir blått i ansiktet och kan snabbt förlora medvetandet. Du måste påbörja behandlingen omedelbart. Vilken behandling som ges beror på barnets ålder.

Barn kan också peta in små saker i näsan och öronen, vilket leder till irritation och obehag.

Exempel på små föremål är leksaker, grus, ärtor, nötter och pärlor.

Behandling

I luftvägarna:

OBS! Ring 112 om barnet är medvetslöst eller inte andas, innan du försöker dig på någon av metoderna som beskrivs nedan.

 1. Gör Heimlichs manöver på barn över 1 år som har satt ett främmande föremål i halsen. Stå eller knäböj bakom barnet och lägga armarna runt barnet. Luta barnet något framåt. Placera ena handloven på hennes buk, direkt ovanför naveln. Lägg den andra handen ovanpå och pressa bägge händerna snabbt och kraftigt inåt, uppåt mot mellangärdet. Upprepa tills det främmande föremålet har hostats eller tvingats upp. 
 2. Klappa spädbarn i ryggen och utför brösttryckningar på dem (Så här klappar du i ryggen och ger bröstkompressioner). Stöd spädbarnets huvud med ena handen. Lägg honom på mage längs med din ena underarm eller på knät med huvudet lägre än kroppen och benen i luften. Ge fem ganska snärtiga tryck med handloven i barnets rygg mellan skulderbladen. Vänd barnet på rygg. Stöd barnets huvud med handen igen, tryck med två eller tre fingrar ganska snärtigt fem gånger mitt emellan bröstvårtorna. Upprepa tills det främmande föremålet kommer ut. 
 3. Du måste ringa 112 för att få akut hjälp om barnet inte snabbt återhämtar sig efter dessa manövrar. 
 4. Om barnet förlorar medvetandet, måste du påbörja hjärt-lungräddning.


I näsan:

 1. Be barnet blåsa ut försiktigt genom den näsborre där föremålet sitter medan du håller den andra näsborren stängd. Om det inte får föremålet att lossna, bör du kontakta sjukvården. En metod som kan prövas efter samråd med sjuksköterska eller läkare är "föräldrarkyssen". Tryck till den fria näsborren och blås samtidigt in en ordentlig luftstöt i barnets mun.
 2. Få barnet att andas genom munnen och försök att få barnet att inte dra in andan genom näsan, eftersom det kan göra att det främmande föremålet hamnar i luftvägarna. 
 3. Om barnet har ett främmande föremål högt uppe i näsan bör du inte försöka få ut det med någon typ av instrument. Det kan trycka föremålet ännu högre upp i näsan och orsaka blödning, eller andra komplikationer. 

 

I örat:

 1. Om du kan se föremålet tydligt och det befinner sig i den yttre hörselgången, kan du försöka få bort det med hjälp av en liten pincett. 
 2. Använd tyngdkraften för att få bort ett föremål. Vrid på barnets huvud så att den drabbade sidan är nedåt, dra försiktigt i örat och vicka på örsnibben, medan barnet varligt skakar på huvudet. 
 3. Om det främmande föremålet är en insekt kan du försöka hälla olivolja, paraffinolja eller barnolja i örat för att döda insekten. I det här fallet ska du vrida huvudet så att det drabbade örat är uppåt, då flyter insekten upp och kommer ut. 
 4. Du ska inte försöka ta bort främmande föremål från den inre hörselgången eftersom detta vanligtvis leder till att föremålet trycks längre in i örat, med risk för att skada trumhinnan. I sådana fall, bör du söka läkare istället.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om:

 • Du misstänker att ett främmande föremål har fastnat i barnets luftvägar. 

Beställ tid hos läkare om:

 • Du inte själv kan få bort det främmande föremålet från barnets näsa eller örongång. Var försiktig när du försöker ta bort ett främmande föremål, då det är lätt att trycka föremålet längre in. Försök inte ta bort föremålet om du inte kan se det tydligt.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Följ dessa råd för att minska risken för att ditt barn ska få ett främmande föremål i luftvägarna, näsan eller örat.

 • Låt inte små barn leka med små föremål som de kan stoppa i munnen, näsan eller örat. De flesta leksaker är märkta med en lämplig åldersgräns. På leksaker med små delar brukar det anges att de inte är säkra för barn under 3 år. Kontrollera detta när barnet får nya leksaker eller leker i andra miljöer än hemmet. 
 • Förvara mat som kan fastna i halsen på små barn utom räckhåll. Exempel på sådan mat är varm korv, nötter, hårt godis, råa morötter, popcorn och hela vindruvor.
 • Lär dig hjärt-lungräddning så att du kan reagera snabbt och korrekt om ditt barn får ett främmande föremål i luftvägarna.