Feber hos barn

Video: Feber hos barn
Videon visar en pojke med en feber på 40 grader Celsius. Han leker och verkar må bra. Detta är ett exempel på att barn kan ha hög feber och ändå ha ett gott allmäntillstånd.

Vad är...

Vad är feber hos barn?

Vi säger att ett barn har feber när barnets kroppstemperatur, mätt i stjärten, är 38,0 ºC eller högre.

Feber i sig är sällan farligt. Det är faktiskt så att feber kan utgöra en viktig del av kroppens försvar mot infektionen som gör barnet sjukt.

Barnet med feber kan oftast behandlas bara med mycket vätska, vila, lätt klädsel och febernedsättande medicin som paracetamol eller ibuprofen - Alvedon eller Panodil respektive Brufen eller Ipren.

Som en allmän regel gäller att man som förälder inte ska "acceptera" att barnet har feber mer än tre dygn utan att orsaken är fastställd.

Om det inte är uppenbart att det är en virusinfektion som förkylning, lindrigt halsont, vattkoppor el dyl, så bör du beställa tid på er vårdcentral f.a. få feberorsaken fastställd.

Så här tar du tempen på barn 

Känn inte bara på barnets panna när du undrar om han har feber!

Du måste använda en termometer, som alla småbarnsföräldrar bör ha hemma.

Det finns flera typer i handeln. Kvicksilvertermometrar var standard förr, men bör inte längre användas eftersom kvicksilver är ett giftigt ämne. På senare år har elektroniska och digitala termometrar tagit över.

Tempen bör tas i ändtarmen för att uppnå den mest exakta mätningen (s.k. rektal temp).

Temperatur som mäts på pannan, i armhålan eller i örat är inte lika exakta som en rektal temp. 

Video: Så här tar du barnets temperatur i stjärten

Video: Så tar du tempen i armhålan på barnet

Video: Så här tar du tempen på barnet

Orsaker till feber hos barn

Om du har tagit barnets temp och ser att han eller hon har feber, dvs. tempen är över 38,0 ºC, kan det betyda att ditt barn är sjukt.

Men barn kan ha en förhöjd kroppstemperatur av andra orsaker också.

Barn kan få feber efter vaccinering. Kroppstemperaturen kan också stiga om de har för varma kläder eller om de deltagit i fysisk aktivitet (s.k. rörelsefeber).

Den allra vanligaste orsaken till feber är en infektion.

Vanliga infektioner hos barn är övre luftvägsinfektion, s.k. förkylning, och mag-tarminfektioner. De orsakas oftast av virus.

Barn som går i förskola eller just har börjat skolan är särskilt mottagliga för infektioner eftersom de där får kontakt med många andra barn. Virusinfektioner är som mest smittsamma strax innan eller när de just brutit ut, sedan avtar smittsamheten snabbt.

Därför minskar inte spridningen av virusinfektioner på ett dagis för att föräldrarna håller barnen hemma länge när de är förkylda.

Däremot har dagis där barnen vistas mycket utomhus lägre förekomst av virusinfektioner.

Komplikationer

Varningssignaler vid feber hos barn

Det finns två viktiga varningssignaler du bör vara uppmärksam på om barnet har feber.

Sök läkare omedelbart om du märker att hon visar något av dem.

Stelhet i nacke och rygg

Kontrollera om ditt barn kan böja på huvudet så att hakan nuddar bröstet eller att hon kan böja sig ner och nudda tårna.

Kan hon inte det kanske hon har en stel nacke eller rygg. (Ett barn med riktig nackstelhet har däremot inga problem med att vrida på huvudet.)

Klicka på videoen "Test för stel nacke" om du är osäker på om barnet har en stel nacke eller rygg.

Om ditt barn har en stel rygg och nacke kan det vara ett allvarligt varningstecken på hjärnhinneinflammation, en inflammation i hinnorna som omger hjärnan och ryggraden. Då har barnet också svår huvudvärk och ofta kräkningar dessutom.

Hjärnhinneinflammation är en medicinsk akutsituation och ett barn med feber och nackstelhet måste omedelbart till läkare.

Hudblödningar

Var noga med att klä av ditt barn helt och hållet och undersök hela kroppen när du kontrollerar om hon har utslag. Kontrollera om ditt barn har utslag med lilaaktiga eller små klarröda prickar. Det kan vara hudblödningar.

Typiska tecken på hudblödningar är lilaaktiga fläckar (purpura) eller små klarröda prickar (petekier) som inte bleknar om du trycker på dem.

Hudblödningar kan vara ett tecken på allvarliga sjukdomar som hjärnhinneinflammation och allmän blodförgiftning, som är en bakterieinfektion spridd i hela kroppen.

Allmän blodförgiftning och hjärnhinneinflammation är medicinska akutsituationer och kräver omedelbar läkarvård på en akutmottagning. 

OBS! Hjärnhinneinflammation och allmän blodförgiftning är sjukdomar som kräver omedelbar vård på sjukhus.

Var särskilt uppmärksam på dessa varningstecken om hjärnhinneinflammation nyligen har förekommit där du bor.

Video: Så skiljer du på hudblödningar från ofarliga utslag

Feberkramper

En del barn kan få kramper när de har feber. Dessa kallas feberkramper och är ett av de vanligaste formerna av krampanfall hos barn.

Feberkramper drabbar cirka 4% av alla barn och de börjar oftast mellan 6 månader och 4 års ålder. Ett krampanfall med medvetslöshet är förstås mycket skrämmande, även om orsaken vanligen är en ofarlig luftvägsinfektion av något förkylningsvirus.

Kramperna utlöses av en hastig ökning av kroppstemperaturen, oftast under infektionens tidiga stadium, många gånger innan föräldrarna ens har förstått att deras barn har feber. Kramperna varar normalt bara någon minut och upphör utan behandling.

Första gången som ett barn får krampanfall så är det rätt självklart att man som förälder ringer 112 och får ambulans till sjukhus. Om läkaren efter en kortare vård där kan ge klart besked om att det var fråga om feberkramper, så behöver man inte söka akut igen, även om nya krampanfall skulle uppträda vid framtida infektioner.

Efter upprepade krampanfall i hemmet i samband med feber ska ett barn emellertid alltid undersökas på sjukhus.

Behandling

Egenvård: feber

Om barnet har feber:

 • Ge mycket att dricka, eftersom feber kan leda till uttorkning. 
 • Klä barnet lätt så att det inte blir för varmt, ta bort onödigt varma filtar och sänk rumstemperaturen. Febriga barn kan känna sig frusna, ssk när febern stiger, men att klä på dem mer gör bara att febern stiger ännu mer. Febernedsättande medicin får barnet att sluta frysa efter en stund. 
 • Om ditt barn har feber men kan vara uppe, kan hon själv bestämma hur aktiv hon vill vara. Sängläge är endast nödvändigt om hon föredrar det. 
 • Kontrollera regelbundet ifall nacken är stel eller om hon har fått utslag
 • Barn som har feber men som annars mår bra behöver inte ta febernedsättande läkemedel. Du kan ge febernedsättande läkemedel om ditt barn är över 3 månader och har över 39ºC eller om hon har ont, är slö eller inte verkar kunna dricka tillräckligt med vätska. 
 • Försök att hålla nere tempen på en jämn nivå (38,5 hellre än 39,5) om ditt barn har haft feberkramper tidigare. 
 • Håll ett öga på barnets allmäntillstånd. Om hon blir slö, vinglig på benen eller inte klarar av sådant som hon kunde innan hon blev sjuk (t ex gå själv utefter möblerna, sitta utan stöd), ge då febernedsättande, ta av kläder och öppna fönstret och pröva igen efter en stund. Sådan "förlust av förmågor" kan bero på febern men kan också vara ett farotecken vid en infektion. Blir du tveksam, kontakta barnläkare akut.

Mera om febernedsättande läkemedel:

Ge endast febernedsättande läkemedel till barn under 3 månader om läkaren rekommenderat det. 
De vanligaste febernedsättande medlen för barn är paracetamol (Panodil eller Alvedon) och ibuprofen (Brufen eller Ipren), vilka kan ges som flytande, i tablettform eller som suppositorier (stolpiller). Läs doseringsanvisningarna på förpackningen så att du ger ditt barn en korrekt dos, baserad på hennes ålder och vikt. 
Ge inte ditt barn febernedsättande medel som innehåller acetylsalicylsyra, som aspirin (Bamyl, Magnecyl). Det kan ha farliga biverkningar i samband med infektioner hos små barn. 
Alla läkemedel kan ge biverkningar. Följ anvisningarna på förpackningen noga! Tala med en läkare om du har frågor om dosering eller ditt barns reaktioner på läkemedel. 
Stolpiller är inte lika tillförlitliga som tabletter eller flytande läkemedel och bör endast användas om barnet kräks eller inte kan behålla tabletterna/flytande läkemedel. Video: Så här ger du ditt barn suppositorier (stolpiller) 

När söka läkare

När ska du söka läkare vid feber hos barn?

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om ditt barn får feber utan tecken på vanlig virusförkylning (snuva/nästäppa, hosta) och barnet

 • är under 3 månader 
 • verkar ointresserad av att äta från bröstet eller uppenbart får i sig mindre bröstmjölk än vanligt (lätta blöjor) 
 • får andningssvårigheter 
 • har tydligt svårt att svälja (dreglar saliv) 
 • är slö och håglös även efter att ha fått febernedsättande medicin 
 • har svår huvudvärk och/eller nackstelhet och/eller lilaaktiga fläckar eller små röda prickar på huden, som inte försvinner av tryck (hudblödningar!) 
 • har ont någonstans i kroppen 
 • får ett krampanfall 
 • har haft konstaterad urinvägsinfektion tidigare i livet 
 • har nedsatt immunförsvar, konstaterat av läkare 

Sök också läkare om ditt barn har feber med förkylningssymtom i flera dagar och barnet

 • har svårt att dricka tillräckligt så att hon kissar ordentligt (mörk urin eller blöjorna förblir torra (och lätta) många timmar) 
 • plötsligt försämras med hög feber igen, efter att först ha varit på bättringsvägen 
 • har sveda vid vattenkastning och/eller stora urinmängder ssk om urinen/blöjan luktar konstigt 
 • nyligen har återvänt från en utlandsresa, ssk om den gick till ett malariaområde 

Om ditt barn dricker bra, blir piggare en stund av febernedsättande och inget av ovanstående tillstöter, så behövs knappast någon läkarundersökning. Om du ändå är orolig för något i samband med att ditt barn har en långdragen förkylning, beställ tid på er vårdcentral!

Video: Trötta eller utmattade barn

Video: Se pojke med hög feber men gott allmäntillstånd