Fästingburna sjukdomar

Video: Fästingburna sjukdomar
Videon visar en pojke som har fått halvsidig ansiktsförlamning efter ett fästingbett. På den drabbade sidan av ansiktet kan pojken inte le, blåsa upp kinden eller rynka pannan. Hos de allra flesta barn går förlamningen vid borrelia tillbaka av sig själv efter några dagar eller veckor.

Vad är...

Vad är fästingburna sjukdomar?

Fästingburna sjukdomar är infektioner som fästingar kan sprida till människor och djur.

En del men inte alla fästingar kan bita och infektera människor eller djur.

Både barn och vuxna kan få fästingbett när de vistas utomhus, särskilt i skog, busksnår eller högt gräs.

Två infektioner som sprids av fästingar är borrelios och TBE (tick-borne encephalitis).

Vad är borrelios?

Borrelios är den vanligaste fästingburna sjukdomen i Sverige. Den förekommer i hela den södra delen av landet men norr om Dalälven huvudsakligen utefter kusten, upp till Umeå ungefär. (I övriga områden finns det inte fästingar.)

Den orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi, vilken kan bäras av rådjursfästingar eller fästingarten Ixodes.

Sjukdomen kan orsaka inflammation i huden, i leder och i centrala nervsystemet. Den genomgår olika stadier och symtom kan uppträda flera veckor eller månader efter att en infekterad fästing har bitit en person. 

Symptom

Symtom och tecken

Många fästingbett är helt enkelt inte infekterade, men i vissa riskområden är en stor andel av fästingarna smittsamma.

Stockholms skärgård och öarna i Mälaren är sådan riskområden. Ett infekterat fästingbett ger ofta upphov till ett ringformat utslag kring bettstället.

Det kan bestå av flera ringar och likna en måltavla. Utslaget uppstår 3-30 dagar efter bettet.

Det kliar, är varmt och finns vanligen kvar i 3 veckor. Samtidigt med utslaget kan barnet ha vad som liknar förkylningssymtom, lätt feber och huvudvärk.

 

Komplikationer

Utslaget är det första stadiet av borrelios.

En sådan infektion som inte behandlas kan påverka fr a centrala nervsystemet (2:a stadiet). Det uppträder hos 15 % av dem som inte fick behandling i det första stadiet, och symtomen uppkommer 2-12 veckor efter fästingbettet.

Om det centrala nervsystemet är infekterat kan det te sig som en lindrig hjärnhinneinflammation, ofta åtföljd av förlamning av ansiktets muskulatur på den ena sidan.

Barnet får ett snett leende, kan inte truta munnen som till vissling och får svårt att blunda hårt på den angripna sidan.

Hos de flesta barn släpper förlamningen inom några dagar eller veckor.

I det 3:e stadiet som inträder 6 veckor upp till 2 år efter fästingbettet kan lederna, särskilt knäet, svullna upp. Hos vuxna kan även hjärtats nervbanor angripas, men det ser vi knappast hos barn.

Video: Se en pojke med ansiktsförlamning pga. fästingbett

Behandling

Behandling/Gör så här

En fästing som har bitit sig fast ska tas bort på en gång.

Om fästingen avlägsnas inom 24 timmar orsakar den sannolikt inte någon infektion. Det är därför viktigt att genomföra "fästingkontroller" varje dag om du vet med dig att ni befinner er i en utsatt miljö.

Använd en spetsig pincett för att fatta tag om fästingen och avlägsna den genom att sakta dra den rakt ut.

När du har tagit bort fästingen är det bra att lägga på lite antiseptisk salva på bettet, särskilt om huden runt omkring ser röd och irriterad ut.

En del människor får fler symtom efter fästingbettet. Kontakta läkare om ett ringformat utslag slår upp på bettstället eller någon annanstans på huden. Du bör också kontakta läkare om barnet får muskel- och ledvärk, huvudvärk eller lätt feber.

Kontakta omedelbart läkare om barnet verkar mycket dåligt, särskilt om han/hon har hög feber, stel nacke eller inte beter sig som vanligt, t.ex. mycket trött eller slö. Läkaren kan ta ett blodprov och kanske även ett prov på ryggvätskan för att testa om det finns antikroppar mot borrelia.

Om barnet har borrelios kommer läkaren att ordinera antibiotika.

Det är mycket viktigt att en sådan antibiotikakur fullföljs till sista dagen, även om barnet har blivit mycket bättre.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det bästa sättet att undvika fästingburna sjukdomar är att undvika fästingar. Håll dig borta från högt gräs och buskar när du vistas utomhus.

Ha på skor, strumpor och ljusa långbyxor. Det är lättare att se fästingar på ljusa kläder.

Stoppa in byxorna i strumporna för att hålla fästingar borta. Använd ett insektsmedel och följ anvisningarna på förpackningens etikett.

Undersök husdjur, dig själv och dina barn efter att ni vistats i ett område där det kan finnas fästingar så att det inte har satt sig några fästingar på kroppen, hårbotten eller kläderna.

Det är därför viktigt att genomföra "fästingkontroller" varje dag, på dig själv och särskilt dina barn. 

Kontakta veterinären om fästingmedel för djur om ditt husdjur tillbringar mycket tid utomhus.